Kaynakça
Kaynakça

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ YAYINLARI VE RAPORLARI DİZİNİ    

Altın üçgen; Aydın-Denizli-Muğla işbirliği planı (Aydın-Denizli-Muğla) (2012). İstanbul: ÇEKÜL Vakfı – Tarihi Kentler Birliği.

Anadolu’da kırsal yaşam ve mimarlık. (2015). İstanbul: ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.

Arısoy, A. & Altun, A. O. (2016). Tarihi ve kültürel mirası koruma proje ve uygulamalarını özendirme yarışması 2015. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.

Arısoy, A. & Altun, A. O. (2017). Tarihi ve kültürel mirası koruma proje ve uygulamalarını özendirme yarışması 2016. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.

Arısoy, A. & Altun, A. O. (2016) Tarihi Kentler Birliği müze özendirme yarışması 2016. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.

Arısoy, A. & Altun, A. O. (2017) Tarihi Kentler Birliği müze özendirme yarışması 2017. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.

Arısoy, A. & Altun, A. O. (2019) Tarihi Kentler Birliği müze özendirme yarışması 2019. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.

Arısoy, A. & Altun, A. O. (2020) Tarihi Kentler Birliği müze özendirme yarışması 2020. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.

Arısoy, A. & Altun, A. O. (2021) Tarihi Kentler Birliği müze özendirme yarışması 2021. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.

Arısoy, A. & Altun, A. O. (2022) Tarihi Kentler Birliği müze özendirme yarışması 2022. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.

Başgelen, N. (2009). Kaleli kentleriyle Türkiye. İstanbul: Arkeoloji Sanat Yayınları – ÇEKÜL Vakfı – Tarihi Kentler Birliği – Bursa Büyükşehir Belediyesi – Osmangazi Belediyesi.

Çukurova doğa ve kültür öncelikli vizyon planı (2013). ÇEKÜL Vakfı  – Tarihi Kentler Birliği.

Çukurova kültürel rotalar sistemi mekânsal planlama rehberi  (2014). ÇEKÜL Vakfı – Tarihi Kentler Birliği.

Dedehayır, H. (2007). Tarihi ve kültürel mirası koruma proje ve uygulamalarını özendirme yarışması 2006. İstanbul: Tarihi Kentler Birliği.

Dedehayır, H. (2008). Tarihi ve kültürel mirası koruma proje ve uygulamalarını özendirme yarışması 2007. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği

Dedehayır, H. (2009). Tarihi ve kültürel mirası koruma proje ve uygulamalarını özendirme yarışması 2008. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği-İzmir Büyükşehir Belediyesi.

Dedehayır, H. (2010). Tarihi ve kültürel mirası koruma proje ve uygulamalarını özendirme yarışması 2009. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.

Dedehayır, H. (2010). Koruma bilincinin gelişim süreci. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.

Dedehayır, H. (2011). Tarihi ve kültürel mirası koruma proje ve uygulamalarını özendirme yarışması 2010. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.

Dedehayır, H. (2012). Tarihi ve kültürel mirası koruma proje ve uygulamalarını özendirme yarışması 2011. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.

Dedehayır, H. (2013). Tarihi ve kültürel mirası koruma proje ve uygulamalarını özendirme yarışması 2012. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.

Dedehayır, H. & Değirmenci, M. (2013). Kent tarihi müzeleri ve arşivleri. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.

Dedehayır, H. (2014). Tarihi ve kültürel mirası koruma proje ve uygulamalarını özendirme yarışması 2013. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği-Payas Belediyesi.

Fırat 2023 vizyon ve eylem planı (2019). Tarihi Kentler Birliği.

Gaziantep geleneksel doku canlandırma projesi. ÇEKÜL Vakfı – Tarihi Kentler Birliği.

Gaziantep kültürel rotalar sistemi mekansal planlama rehberi  (2014). ÇEKÜL Vakfı – Tarihi Kentler Birliği.

Geleceği birlikte yaşatmak: Tarihi Kentler Birliği 15. Yıl (2017). İstanbul: ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.

Güney Marmara kırsal miras strateji planı (2013). ÇEKÜL Vakfı – Tarihi Kentler Birliği.

Göller Bölgesi etkileşim planı (Afyon-Burdur-Isparta) (2012). ÇEKÜL Vakfı – Tarihi Kentler Birliği.

Göksu, Faruk A. (2020). Tarihi Kentler Birliği yol haritası. Tarihi Kentler Birliği.

Gürsakal, N. (2012). Osmanlı coğrafyasında mahalle kültürü̈. Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi – ÇEKÜL Vakfı  – Tarihi Kentler Birliği.

Karataş, E. (2015). Kültür rotaları planlama rehberi. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı.

Kapadokya stratejik yön planı (Aksaray-Nevşehir-Niğde-Kayseri-Kırşehir) (2012). ÇEKÜL Vakfı – Tarihi Kentler Birliği.

Kelkit Havzası kültürel rotalar sistemi mekânsal planlama rehberi  (2014). ÇEKÜL Vakfı – Tarihi Kentler Birliği.

Kimlikli gelecek için tarihsel buluşma: Tarihi Kentler Birliği 2000 – 2004 (2003). Tarihi Kentler Birliği.

Koruma öncelikli eylem planları 2020-Vaka çalışmaları sonuç raporu (2020). Tarihi Kentler Birliği.

Muğla doğa ve kültür öncelikli vizyon planı (2013). ÇEKÜL Vakfı  – Tarihi Kentler Birliği.

Niksar kültürel rota sistemi mekânsal planlama rehberi (2014). ÇEKÜL Vakfı – Tarihi Kentler Birliği.
Oktay, E.(2003). Tarihi kentlerde seyir defteri-2: 2000’den 2003’e.İstanbul: Tarihi Kentler Birliği.

Oktay, E.(2004). Tarihi kentlerde seyir defteri-2: 2003’ten 2004’e.İstanbul: Tarihi Kentler Birliği.

Osmanlı coğrafyasında çarşı kültürü ve çarşılar (2009). Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi- ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.

Osmanlı çarşıları atlası (2010). İstanbul: ÇEKÜL Vakfı -Tarihi Kentler Birliği – Bursa Büyükşehir Belediyesi.

Pandemi döneminde doğal ve kültürel mirasın korunması araştırma raporu (2021). Tarihi Kentler Birliği.

Sempozyum “Geçmişten geleceğe Kuşadası 2” – Kültür-koruma, turizm, çevre-kıyı yönetim” 15 -19 Ekim 2008. (2008). Kuşadası: Kuşadası Belediyesi – ÇEKÜL Vakfı – Tarihi Kentler Birliği – T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Soydemir, F. & Ağca, V. (2014). Tosya evleri. İstanbul: ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.

Sürdürülebilir kültür turizmi için kamu-yerel-sivil-özel işbirliği (2012). İstanbul: ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.

Şerifler Yalısı (2008). İstanbul: ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği-T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Tarihi Kentler Birliği-Türkiye’de Korumanın Tarihine Bakış 20. Yıl (2020). Tarihi Kentler Birliği.

Tarihi Kentlerin Hafızası-Kent Arşivleri ve Müzeleri-21. Yıl (2021). Tarihi Kentler Birliği.

Trakya ağ eylem planı (2013). ÇEKÜL Vakfı – Tarihi Kentler Birliği.

Trakya birleştirici güç; doğa, su, kültür strateji planı (Edirne-Kırklareli-Tekirdağ) (2012). ÇEKÜL Vakfı – Tarihi Kentler Birliği.

Türkiye’de Kırsal Mirasın Korunmasına Yönelik Model Taraması ve Saha Araştırması (2019). ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.

Uluslararası Osmanlı coğrafyasında mahalle kültürü sempozyumu: 13-16 Ekim 2011 / Mahallede hayat var (2012). ÇEKÜL Vakfı – Bursa Büyükşehir Belediyesi – Tarihi Kentler Birliği.

Van Gölü Havzası kültür öncelikli vizyon planı (2013). ÇEKÜL Vakfı – Tarihi Kentler Birliği.

Yeşilırmak kültürel rotalar sistemi mekânsal planlama rehberi (2014). ÇEKÜL Vakfı – Tarihi Kentler Birliği.

Yeter, E.(2008). Kentsel gelişme ve kültür değerleri: İstanbul: Tarihi Kentler Birliği.

19.Kaleli Kentler Sempozyumu “Savunma hatlarından yaşama alanlarına kaleler” (2010). Bursa Büyükşehir Belediyesi – Osmangazi Belediyesi – ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği.