Üyelik Koşulları
Üyelik Koşulları
  1. Anasayfa
  2. /
  3. Hakkımızda
  4. /
  5. Üyelik Koşulları

1. Yerel yönetim politikalarında, tarihi ve doğal çevre korumasına önem ve ağırlık verilen kentler; bu konuda kent kültürünü, sivil toplum katılımını ve toplumsal duyarlılığı geliştirme çabaları içindeki kentler.

2. Yerleşme dokusunun önemli ve etkin bir kesimi “kentsel sit, arkeolojik sit, tarihsel sit ve doğal sit” olarak tescil edilmiş kentler;

3. Güçlü ve önemli anıtsal yapılara sahip olan ve özellikle bu yapılarıyla tanınan kentler;

4. Bir ya da birkaç antik kentle üst üste ve iç içe yaşayan kentler;

5. Diğer ülkelerdeki tarihi kentlerle “Kardeş Şehir” ilişkisi kurmuş tarihi kentler;

6. Önemli tarihsel olayların cereyan ettiği tarihsel kentler;

7. Geçmiş uygarlıklara başkentlik yapmış olan kentler;

8. UNESCO’nun Dünya Miras Llistesi’ne girmiş kültür değerlerinin bulunduğu kentler;

9. Tarihsel metropoller.