Koruma
Koruma
Mevzuat

2863 sayılı yasaya ve koruma ile ilgili tüm kanun ve mevzuat için: http://teftis.kulturturizm.gov.tr/

KUDEB Listesi

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44966/koruma-uygulama-ve-denetim-burolari-kudeb.html

Koruma Kurulları

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,43078/kultur-varliklarini-koruma-bolge-kurulu-mudurlukleri.html

Mali Kaynaklar

Kalkınma ajanslarının program ilanlarına ulaşmak için:
http://www.kalkinma.gov.tr/

AB mali destek programlarına ulaşmak için:
http://www.mfib.gov.tr/

Toplu Konut İdaresince (TOKİ) taşınmaz kültür varlıkların bakımı, onarımı ve restorasyonu için kullandırılacak kredilerin tahsis, kullanım ve geri ödemelerine dair usul ve esaslar için:
http://teftis.kulturturizm.gov.tr/

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik için:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/20150822-18.htm