Araştırma Raporları
Araştırma Raporları
  1. Anasayfa
  2. /
  3. Araştırmalar
  4. /
  5. Araştırma Raporları

Araştırma Raporları

Tarihi Kentler Birliği, ÇEKÜL Vakfının desteğiyle her yıl farklı bir saha araştırması yaparak elde ettiği sonuçları raporluyor ve ilgili kesimlerle paylaşıyor. Yıllar içinde hazırlanan stratejik planlar, yol haritaları ve eylem planlarından farklı olarak; bu araştırma raporlarında kültürel mirasa ilişkin güncel konular inceleniyor ve uzmanların gözünden teorik bir bakış sunuluyor. Teması ve kapsamı gündemdeki konulara göre belirlenen araştırma raporlarının, kültürel miras alanında çalışan kişi ve kurumlar için uygulamaya dönük çalışmalarda bir altlık ve referans kaynağı olması amaçlanıyor.

 

2019: Kırsal Mirasın İzinde

2019: Fırat 2023: Vizyon ve Eylem Planı

2020: Koruma Öncelikli Eylem Planları

2021: Pandemi Döneminde Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması

2022: Kültürel Miras Alanlarında Dayanıklılık