Araştırmalar
Araştırmalar
  1. Anasayfa
  2. /
  3. Araştırmalar

Tarihi Kentler Birliği, kültürel mirası koruma çalışmalarının niteliğini artırmak; bilimsel veriler ışığında ve uzmanların danışmanlığında kültür öncelikli koruma politikaları geliştirmek için sahada araştırmalar yürütür ve ilgili kesimlerle paylaşır. Her yıl, gündeme getirmek istediği bir koruma başlığında, ÇEKÜL Vakfı uzmanlarıyla birlikte araştırma projeleri geliştirir. Anadolu’nun farklı ölçekteki yerleşimlerinde doğru verilere ulaşmak için grup toplantıları, çalıştaylar, inceleme gezileri düzenler. Elde edilen veriler, alanında uzman kişilerin analizleriyle raporlanır ve yayın hâline getirilir. Ortak sorunlar için tartışma zemini oluşturmak, çözüm önerileri geliştirmek; yerel yönetimler ve ilgili kesimler için bir veri envanteri oluşturmak TKB’nin saha araştırmalarının hedefleri arasındadır.