Hakkımızda
Hakkımızda
  1. Anasayfa
  2. /
  3. Hakkımızda

2000 yılında kurulan Tarihi Kentler Birliği, kültürel mirası koruma çalışmalarının niteliğini artırmak için uzmanlar ile yerel yönetimleri biraraya getirir. Üyesi olan tarihi kentlerin, kültür öncelikli koruma politikaları geliştirmesini teşvik eder. Bütüncül koruma yaklaşımıyla; güncel ve bilimsel bilginin ışığında, kent-havza-bölge-ülke ölçeğinde stratejik planlar yapar, rapor ve yayınlar hazırlar. Belediyelerdeki ilgili kadroların yetkinleşmesi için eğitim programları geliştirir ve uygular.

2009 yılından itibaren ÇEKÜL Akademi ile işbirliği yapan Tarihi Kentler Birliği, teşvik politikaları gereğince farklı başlıklarda ücretsiz eğitimler ve yarışmalar düzenler. Koruma Özendirme ile Müze Özendirme Yarışmalarında başarılı bulunan belediye projelerini ödüllendirir. Her yıl Anadolu’nun farklı bir kentinde toplanan uzmanlar ile yöneticiler doğrudan iletişim kurar; yerel yönetimler ise bilgi ve deneyimlerini birbirlerine aktararak proje yapma ve uygulama yeteneklerini geliştirir. Ödenen üye aidatları, yine üyeler arasında dağıtılır; tarihi ve kültürel mirası koruma projelerine mali destek sağlanır. Bu ödenekler kapsamında, bugüne dek 466 üye belediyenin 5000 çalışanına eğitim verilmiş; 120 toplantı gerçekleştirilmiş ve 685 projeye hibe desteği sağlanmıştır.

2000 yılı itibarıyla yürürlüğe giren “tarihi ve kültürel mirası koruma” odaklı yasal düzenlemelerde ve bu düzenlemelerin uygulanarak olumlu sonuçlar alınmasında aktif bir rol üstlenir.