Yayınlar
Yayınlar
  1. Anasayfa
  2. /
  3. Yayınlar

KİTAPLAR

Geleceğe Taşınan Yazılar – Yerel Kimlik Dergisi İnceleme Yazıları
Tarihi Kentler Birliği – Türkiye’de Korumanın Tarihine Bakış
Tarihi Kentlerin Hafızası – Kent Arşivleri ve Müzeleri – 21. Yıl
Geleceği Birlikte Yaşatmak – Tarihi Kentler Birliği 15. Yıl
Yerelden Ulusala, Ulusaldan Evrensele Koruma Bilincinin Gelişim Süreci
Kültür Rotaları Planlama Rehberi
Kent Tarihi Müzeleri ve Arşivleri
Anadolu’da Kırsal Mimarlık
Sürdürülebilir Kültür Turizmi İçin Kamu-Yerel-Sivil-Özel İşbirliği
Kırsal Mirasın İzinde – ÇEKÜL Kırsal Miras Programı

 

ARAŞTIRMA RAPORLARI

İklim Krizinde Dayanıklılık İçin Kaynak Olarak “Miras” Araştırma Raporu – 2022
Yeşilırmak Kültürel Rota Sistemi – Mekansal Planlama Rehberi
Niksar Kültürel Rota Sistemi – Mekansal Planlama Rehberi
Kelkit Kültürel Rota Sistemi – Mekansal Planlama Rehberi
Gaziantep Kültürel Rota Sistemi – Mekansal Planlama Rehberi
Çukurova Kültürel Rota Sistemi – Mekansal Planlama Rehberi
Trakya Ağ Eylem Planı
Çukurova Doğa ve Kültür Öncelikli Vizyon Planı
Muğla Doğa ve Kültür Öncelikli Vizyon Planı
Güney Marmara Kırsal Miras Strateji Planı
Van Gölü Havzası Kültür Öncelikli Vizyon Planı
Gaziantep Geleneksel Canlandırma Projesi
Kapadokya Stratejik Yön Planı (Aksaray-Nevşehir-Niğde-Kayseri-Kırşehir)
Göller Bölgesi Etkileşim Planı (Afyon-Burdur-Isparta)
Altın Üçgen; Aydın-Denizli-Muğla İşbirliği Planı (Aydın-Denizli-Muğla)
TRAKYA BİRLEŞTİRİCİ GÜÇ: Doğa, Su, Kültür Strateji Planı – Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Haritaları – 1
Koruma Öncelikli Eylem Planları – 2020 – Vaka Çalışmaları Sonuç Raporu
Fırat 2023 Vizyon ve Eylem Planı
Pandemi Döneminde Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması
Türkiye’de Kırsal Mirasın Korunmasına Yönelik Model Taraması ve Saha Araştırması
TKB Yol Haritası

YEREL KİMLİK DERGİLERİ

Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik – 74
Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik – 73
Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik – 72
Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik – Sayı 71
Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik – Sayı 70
Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik – Sayı 69

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20122013 2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022

KORUMA ÖZENDİRME YARIŞMA KATALOGLARI

Tarihi Kentler Birliği Koruma Özendirme Yarışması 2021 Yılı Kataloğu
Tarihi Kentler Birliği Koruma Özendirme Yarışması 2020 Yılı Kataloğu
Tarihi Kentler Birliği Koruma Özendirme Yarışması 2019 Yılı Kataloğu
Tarihi Kentler Birliği Koruma Özendirme Yarışması 2018 Yılı Kataloğu
Tarihi Kentler Birliği Koruma Özendirme Yarışması 2017 Yılı Kataloğu
Tarihi Kentler Birliği Koruma Özendirme Yarışması 2016 Yılı Kataloğu
Tarihi Kentler Birliği Koruma Özendirme Yarışması 2015 Yılı Kataloğu
Tarihi Kentler Birliği Koruma Özendirme Yarışması 2014 Yılı Kataloğu
Tarihi Kentler Birliği Koruma Özendirme Yarışması 2013 Yılı Kataloğu
Tarihi Kentler Birliği Koruma Özendirme Yarışması 2012 Yılı Kataloğu
Tarihi Kentler Birliği Koruma Özendirme Yarışması 2011 Yılı Kataloğu
Tarihi Kentler Birliği Koruma Özendirme Yarışması 2010 Yılı Kataloğu
Tarihi Kentler Birliği Koruma Özendirme Yarışması 2009 Yılı Kataloğu
Tarihi Kentler Birliği Koruma Özendirme Yarışması 2008 Yılı Kataloğu
Tarihi Kentler Birliği Koruma Özendirme Yarışması 2007 Yılı Kataloğu
Tarihi Kentler Birliği Koruma Özendirme Yarışması 2006 Yılı Kataloğu

MÜZE ÖZENDİRME YARIŞMA KATALOGLARI

Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması 2022 Kataloğu
Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması 2021 Kataloğu
Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması 2020 Kataloğu
Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması 2019 Kataloğu
Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması 2018 Kataloğu
Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması 2017 Kataloğu

BÜLTENLER

Union of Historical Towns in Türkiye