Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Haritaları
Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Haritaları
 1. Anasayfa
 2. /
 3. Araştırmalar
 4. /
 5. Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Haritaları

Tarihi Kentler Birliği, 2000 yılından beri yerel yönetimleri, kültürel mirası koruma konusunda sorumluluk almaya teşvik etmekte, kadroların proje üretme kapasitesinin gelişmesine destek olmakta ve deneyim aktarımının gerçekleştiği bir dayanışma ortamı sunmaktadır.

Tek yapıdan sokak, mahalle, kent ölçeğine taşınan ve Türkiye’nin yerel kültür politikalarına altlık oluşturan koruma yaklaşımı, birliğin ikinci on yılında “bölge ölçeğine” taşındı. Aynı bölgede ortak bir coğrafya ve kültür değerlerini paylaşan kentler artık işbirliği içinde ortak çözüm geliştirme arayışına girdi. Birliğin benimsediği “bölge ölçeğinde koruma” yaklaşımında koruma, bölgesel ekonomik kalkınma ile örtüşmektedir.

2012 yılında Türkiye Belediyeler Birliği’nin desteği ile başlayan “Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Haritaları” süreci, Tarihi Kentler Birliği adına, Kentsel Strateji’nin gönüllü danışmanlığında, ÇEKÜL Vakfı tarafından yürütülmektedir. Her bir yol haritası, bölgesel değerleri oluşturan yerel çeşitliliği, yeni bir vizyon çerçevesinde geleceğe taşıyacak olan kalkınma stratejilerini ve eylemleri ortaya koymaktadır.

2012 – Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Haritaları:

 • Trakya Birleştirici Güç; Doğa, Su, Kültür Strateji Planı (Edirne-Kırklareli-Tekirdağ)
 • Altın Üçgen; Aydın-Denizli-Muğla İşbirliği Planı (Aydın-Denizli-Muğla)
 • Göller Bölgesi Etkileşim Planı (Afyon-Burdur-Isparta)
 • Kapadokya Stratejik Yön Planı (Aksaray-Nevşehir-Niğde-Kayseri-Kırşehir)
 • Gaziantep Geleneksel Canlandırma Projesi

TRAKYA BİRLEŞTİRİCİ GÜÇ: Doğa, Su, Kültür Strateji Planı – Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Haritaları – 1Altın Üçgen; Aydın-Denizli-Muğla İşbirliği Planı (Aydın-Denizli-Muğla)Göller Bölgesi Etkileşim Planı (Afyon-Burdur-Isparta)Kapadokya Stratejik Yön Planı (Aksaray-Nevşehir-Niğde-Kayseri-Kırşehir)Gaziantep Geleneksel Canlandırma Projesi

 

2013 – Vizyon Planları:

 • Trakya Ağ Eylem Planı
 • Çukurova Doğa ve Kültür Öncelikli Vizyon Planı
 • Muğla Doğa ve Kültür Öncelikli Vizyon Planı
 • Güney Marmara Kırsal Miras Strateji Planı
 • Van Gölü Havzası Kültür Öncelikli Vizyon Planı
 

Trakya Ağ Eylem PlanıÇukurova Doğa ve Kültür Öncelikli Vizyon Planı Muğla Doğa ve Kültür Öncelikli Vizyon PlanıGüney Marmara Kırsal Miras Strateji PlanıVan Gölü Havzası Kültür Öncelikli Vizyon Planı

 

2014 – Kültürel Rotalar:

Rota programı, Tarihi Kentler Birliği için Türkiye Belediyeler Birliğinin desteğiyle yürütüldü.

 • Çukurova
 • Gaziantep
 • Kelkit
 • Niksar
 • Yeşilırmak havzalarında rota çalışmaları yürütüldü.
Çukurova Kültürel Rota Sistemi – Mekansal Planlama RehberiGaziantep Kültürel Rota Sistemi – Mekansal Planlama RehberiKelkit Kültürel Rota Sistemi – Mekansal Planlama RehberiNiksar Kültürel Rota Sistemi – Mekansal Planlama RehberiYeşilırmak Kültürel Rota Sistemi – Mekansal Planlama Rehberi

Yol Haritalarını hazırlama yöntemi çerçevesinde, bölgenin coğrafi, kültürel ve ekonomik değerleri ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi uzmanlardan oluşan bir Vizyon Geliştirme Kurulu toplanmaktadır. Ardından, yereldeki kamu-yerel-sivil-özel kesimleri bir araya getiren Katılımcı Yerel Çalıştaylar düzenlenmektedir. Katılımcı çalıştaylarda elde edilen veriler, Yol Haritalarının belkemiğini oluşturan bölgesel vizyon, stratejiler ve eylemlerin ortaya konulmasını sağlar. Yol Haritalarının sonunda, doğa ve kültür öncelikli bölgesel kalkınma hareketini tetikleyecek 8 kavramsal program önerilmekte; kısa, orta ve uzun vadede gerçekleştirilmesi gereken eylemlerin yer aldığı bir zaman çizelgesi sunulmaktadır.

Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Haritalarının ortaya koyduğu strateji, eylem ve programların, Bölgesel Kalkınma Ajanslarının desteği ile hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Daha fazla bilgi için tıklayın.

 

2015 – Kültür Rotaları Planlama Rehberi

Kültür Rotaları Planlama Rehberi