Yarışmalar
Yarışmalar
  1. Anasayfa
  2. /
  3. Yarışmalar

ÖZENMEYE TEŞVİK…

Tarihi Kentler Birliği; tarihi, doğal ve kültürel çevrenin korunmasına yönelik politikalara destek veriyor ve bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılması için kentlerdeki koruma hareketini canlı tutuyor. Kültürel birikim ve değerleriyle farklılaşan, yaşanabilir çevreler yaratmayı temel ilke olarak benimsiyor. Bu doğrultuda, 2001 yılından itibaren Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması, 2016 yılından itibaren ise Müze Özendirme Yarışması düzenleniyor. Bu yarışmalar birbirini rakip olarak gören yerel yönetimlerin değil; birbirini destekleyen, birbirinden öğrenen ve kültür ortak paydasında buluşarak dayanışma içinde tarihi, doğal ve kültürel mirasını korumayı öncelik olarak belirleyen yerel yönetimlerin teşvik edilmesini amaçlıyor.

Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını

Özendirme Yarışması

Kuruluş ve çalışma amaçlarına uygun bir biçimde, kamu-yerel-sivil-özel birlikteliğinin dayanışmasına ve güçlenmesine inanan Tarihi Kentler Birliği; tarihi, kentsel, arkeolojik ve doğal değerlerin korunmasını, gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla 2001 yılından bu yana Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasını düzenliyor. Bu yarışma aracılığıyla yönetimlerin yerelden merkeze yeni bir yapılanmaya gitmesi ve hem yönetim kademelerinde hem de halk nezdinde koruma bilincinin artırılması amaçlanıyor. Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü, Jüri Özel Ödülü, Uygulama Ödülü, Proje Ödülü, Süreklilik Ödülü ve Başarı Ödülleri başlıkları altında değerlendirilen yarışmada yerel yönetimler, imkânları doğrultusunda ortaya koydukları çabalar göz önünde bulundurularak değerlendiriliyor.

Müze Özendirme Yarışması

Taşınır ve taşınmaz kültür birikimimizin araştırılması, kayıt altına alınması, sergilenmesi ve kentlilerle buluşturulmasına yönelik önemli bir işlevi yerine getiren müzelerin kurulması; müzeciliğin ve müzelerin yaygınlaştırılması, Tarihi Kentler Birliğinin temel eylem alanlarından biri.
Bu alandaki çalışmaların gelişmesini ve olumlu sonuçlar alınmasını sağlamak için iyi müzecilik örneklerini özendirmek, koruma bilinci yaratma rollerini öne çıkarmak ve ülkemizde yerel yönetimlerin inisiyatifiyle oluşturulmuş müzeler arası işbirliğini geliştirmek amacıyla Müze Özendirme Yarışması düzenliyor. 2016 yılından bu yana düzenlenen yarışmada müzeler; sergileme alanları, etkinlikler, süreç yönetimi, arşiv oluşturma ve araştırma yönleriyle değerlendiriliyor. Müze Özendirme Yarışması ile yeni müzelerin açılması teşvik edilirken, açılmış olan müzelerin de niteliklerinin artırılması amaçlanıyor; müze ve müzecilik bilincinin yanında, kentte önemli bir kültür odağı oluşturan müzeler aracılığıyla koruma bilincinin geliştirilmesi, eğitim çalışmalarının yaygınlaştırılması ve kent arşivlerinin oluşturulması sağlanıyor.