200 Ortak 200 Eser Programı
200 Ortak 200 Eser Programı
Tarihi Kentler Birliği, 2005 yılında aldığı bir kararla, belediyelerin koruma çalışmalarında mimari proje giderlerine destek olmak amacıyla, “200 Ortak 200 Eser Programı”nı başlattı.  2005-2009 yılları arasında 149 belediyenin 246 projesine toplam 7.950.000 TL destek verildi. Program şartnamesine uygun görülerek destek alan projelerin büyük çoğunluğu valiliklerin onayıyla tahsis edilen il özel idare fonlarıyla uygulamalarını tamamladı. Yine büyük bir çoğunluk Tarihi Kentler Birliği “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması” ödüllerini almaya hak kazandı.

Destek alan 149 belediyenin 5’i büyükşehir, 29’u il, 99’u ilçe, 16’sı belde olarak gerçekleşti. Hibe verilen projelerin % 70’i ilçe belediyelerin projeleriydi.

200 Ortak 200 Eser Genel Değerlendirme

2009 yılında amacına ulaştığı için son verilen program. Bu tarihten itibaren 3 Yılda 300 Eser programı düzenlenerek devreye girmişti.