Toplu Konut İdaresi, kültür varlıklarının bakımları ve onarımı için kredi verecek. Keşif bedelinin yüzde 70’ini geçmeyen krediler için başvurular bugün başlıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, tescilli taşınmaz kültür varlıklarının bakım, onarım ve restorasyonu için kredi verilecek. Kredi kullanımı için, 1 Temmuz-16 Eylül arasında başvurulabilecek.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun ilgili ‘Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanması ve Katkı Payı’ maddesi çerçevesinde belirlenen usul ve esaslara göre verilecek. Ayrıca TOKİ tarafından ve-rilen kredilerin yüzde 10’u oranında olacak. Bu arada kullandırılacak kredinin tutarı, 2005 yılı için proje keşif bedelinin en fazla yüzde 70’i oranında olacak ve bu miktar 75 bin Yeni Türk Lirası’nı (YTL) geçmeyecek.

Her yıl kullandırılacak ve üst limiti finansman imkânları dikkate alınarak TOKİ tarafından yeniden belirlenecek kredinin faizi yıllık yüzde 4, vadesi ise 10 yıl olacak. Kredinin geri ödemesi aylık sabit taksitler halinde yapılacak.

Kredi ödemeleri hakediş raporlarına göre yapılacak ve kullandırılacak kredi miktarının yüzde 15’i Ziraat Bankası tarafından gerekli teminatlar alındıktan sonra avans olarak geri ödenecek.

10 yıllık ödeme tablosu

Kredi kullanan gerçek ve tüzel kişilerin geri ödemeleri ise son hakedişin ödenmesinden sonra bankanın kredi kullanıcısına vereceği 10 yıllık geri ödeme tablosundaki tarihte başlayacak. Ancak geri ödemenin başlangıç tarihi ile son hakedişin ödendiği tarih arasındaki süre 3 ayı geçemeyecek.

TOKİ bütçesinden kaynak bulunmadığı takdirde, proje için gerekli kredi talepleri incelemeye alınmayacak. Kredi sağlanacak projelerin belirlenmesinde, öncelikle tarihi kent dokularının sağlamlaştırılmasına yönelik olan ve yerel yönetimler gibi kurumların koordinasyonuyla gerçekleştirilecek olmasına dikkat edilecek.

Kredi şartları

Kültür varlığının bakımı, onarımı ve restorasyonu için yapılacak işlemlerin yapının kültür varlığı niteliğinin devamını sağlaması, gerekirse sağlamlaştırılması ve işlev kazandırılması amacına yönelk olması zorunlu olacak.


Kaynak: Radikal Gazetesi, 1 Temmuz 2005
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=157367