Aşağıda eğitim tarihlerine göre listelenen programlar ile ilgili açıklama için başlıklara tıklayabilir, eğitime kayıt olmak için “Başvuru Formu”nu doldurarak 0 212 277 41 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz.

Başvuru Formu Katılım Rehberi

UNESCO DÜNYA MİRASI VE YEREL YÖNETİMLER EĞİTİM PROGRAMI (UYEP) 2022 TAKVİMİ

Önemli Notlar:

 1. UNESCO Dünya Mirası ve Yerel Yönetimler Eğitim Programı” (UYEP) kendi içinde bir bütün oluşturduğu için katılacak olan personelin her bir eğitimin takviminde belirtilen üç modüle de katılması, personel değişikliği yapılmaması katılım için ön koşuldur.
 2. İstanbul’da yapılacak eğitimde ulaşım, konaklama ve yemek giderleri katılımcıya aittir.
 3. UYEP’in birinci ve üçüncü modüllerinde eğitim günlerinde konaklama ve yemek giderleri ÇEKÜL Akademi tarafından karşılanacaktır.

Bilgi için (mesai saatleri içerisinde):
Figen Tokgöz  // akademi@cekulvakfi.org.tr
Tel: 0 212 323 31 32 / Fax: 0212 277 41 64

Programın amacı:

Kültürel ve doğal miras kavramına ve yönetimine ilişkin evrensel normları, UNESCO ve benzeri çeşitli uluslararası kurumların somut ve somut olmayan kültür varlıklarının korunması, yaşatılması ve tanıtılması amacıyla yerel yönetimler tarafından planlanabilecek ve uygulanabilecek projelerin katılımcılarla paylaşılması hedeflenmektedir.

Katılımcıya kazandırdıkları:

Bu program ile kentsel, doğal, kültürel varlıklara ilişkin planlama ve uygulama süreçlerinde yetkili olan belediyelerde, bu sorumluluğu yönetmek üzere görevlendirilecek personelin donanım ve becerilerinin arttırılması hedeflenmektedir.

İçerik:

 • Kültürel ve Doğal Miras; küresel tanımlar ve destekler
 • UNESCO; tarihçe, temel kavramlar, süreç ve uygulamalar
 • Dünya Miras Listeleri ve benzeri küresel programlar; Yaşayan İnsan Hazineleri, Yaratıcı Kentler Ağı, Öğrenen Kentler Ağı, Dünya Belleği
 • Türkiye’den ve dünyadan uygulama örnekleri

Kimler katılmalı: Belediyelerin kültür ve/veya kültürel mirasın korunması alanında çalışan birimleri ile diğer ilgili birimler çalışanları.

Programa Katkı Sunan Uzmanlar:

ÇEKÜL Akademi gerektiğinde uzman ve konuşmacı değişikliği yapma hakkını sahiptir.

Namık Kemal DÖLENEKEN, T.C. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Tarihi Alan Başkanlığı, Dr. Ömer Devrim AKSOYAK, Prof. Dr. Neslihan DOSTOĞLU, Zafer OKUDUCU

[toggle title_open=”Modül 1 – Kültürel ve Doğal Miras Tanımı ve Küresel Yaklaşımlar // 28 Şubat – 2 Mart 2022″ title_closed=”Modül 1 – Kültürel ve Doğal Miras Tanımı ve Küresel Yaklaşımlar // 28 Şubat – 2 Mart 2022″ hide=”yes” border=”yes” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Eğitim yeri: Ankara               Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri: 28 Şubat – 2 Mart 2022 // 09.00 – 16.00

 • Miras Kavramı, Küresel Tanımlar ve Destekler
 • Doğal Miras ve Türkiye’den örnekler
 • SOKÜM ve Dünya Mirası
 • UNESCO Tarihçe, Temel Kavramlar
 • Dünya Miras Listesine Başvuru Süreci, Evreleri, Yasal Çerçeve ve İç Mevzuat

[/toggle]

[toggle title_open=”Modül 2 – Kentlerin Paylaşımıyla Dünya Mirası; Türkiye’den Örnekler, Yaklaşımlar / 16-18 Mayıs 2022″ title_closed=”Modül 2 – Kentlerin Paylaşımıyla Dünya Mirası; Türkiye’den Örnekler, Yaklaşımlar / 16-18 Mayıs 2022″ hide=”yes” border=”yes” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Eğitim yeri: İstanbul              Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri: 16 – 18 Mayıs 2022 // 09.00 – 16.00

 • Küresel Ağlarda ve Dünya Miras Listesi’nde Türkiye
 • Kentlerden Örneklerle Süreç Yönetimi ve Çıktıları

[/toggle]

[toggle title_open=”Modül 3 – Alanda Teknik İnceleme Gezisi ve Vaka Analizi (Alanda Eğitim) // 8-10 Haziran 2022″ title_closed=”Modül 3 – Alanda Teknik İnceleme Gezisi ve Vaka Analizi (Alanda Eğitim) // 8-10 Haziran 2022″ hide=”yes” border=”yes” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Eğitim yeri: Gaziantep          Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri: 8 – 10 Haziran 2022 // 09.00 – 16.00

 • Alanda Uygulama Örneği ve Süreç Yönetimi Paylaşımı

[/toggle]

 

 

Taşınma sürecinde olduğumuz için 24 Ekim 2023 tarihinden başlayarak Tarihi Kentler Birliği Eğitimleri hakkında bilgi almak, eğitimlere kayıt olmak için 0 542 298 90 91 numaralı telefonu ve akademi@cekulvakfi.org.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz