2000 yılında başlayan, adım adım Türkiye’nin bütün bölgelerini dikkate alarak sürdürülen “Tarihi Kentler Birliği Buluşmaları”na heyecan ve coşkuyla katılan üyeler, 12-13-14 Mayıs 2006 tarihlerinde Trabzon’da toplanmış, Doğu Karadeniz Bölgesi’ni çok yönlü değerlendirilme olanağı bulmuşlardır. Hazırlanan programda özellikle son yıllarda ülke gündemine taşınan doğal-tarihsel-kültürel varlıkların birbirini destekleyecek bütünlükte değerlendirilmesi, ana gündemin öncelikli maddesini oluşturmuştur.

Bu arada ülkenin her yerinden katılan üyeler, kamu ve yerel yöneticilerle sivil toplum temsilcileri, son yıllarda değişen yasa ve yönetmelikler ışığında Birlik’in temel hedefleriyle ilgili girişim ve uygulamaların hızla sonuçlandırılması için görüş alışverişinde bulunmuşlar ve deneyimlerini birbirlerine aktarmışlardır. Aynı doğrultuda, 2005 yılı yarışma sonuçlarının sergilenmesi, katılımcıların ürettikleri “proje ve uygulamaların niteliği”, Tarihi Kentler Birliği’nin ülkenin doğal-tarihsel-kültürel mirasına katkı sağlama hedefine hızla yaklaştığının bir anlamda somut işareti olmuştur.

Geçen süre içinde üyelerin, KUDEB’leri kurmaya başlamaları, Kent Atölyeleri’ni yaşama geçirmeleri, kendi aralarında işbirliği ve beraberlik anlayışını geliştirmeleri -yarışma sonuçlarının da gösterdiği gibi- ülke bütününde sağlam zemine oturacak “yeni bir yaklaşımın” önemli işaretlerini oluşturmuştur.

Dayanışmaya dayanan bu tutarlı yolun başarıya ulaşması, tüm üyeler tarafından benimsenmesi, toplantının gündemine de yansımış, kıyılarımızın, buna bağlı yerleşmelerimizin ve yaylalarımızın bir bütün olarak gündemde tutulmasının gelecek adına bir görev olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. Bu nedenle üyelerimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı çalışmaların desteklenmesini kaçınılmaz bir görev olarak görmüşlerdir. İşbirliğimizin devamı olarak da, Tarihi Kentler Birliği çalışmalarına “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğinin artırılması”, üyelerimizin ortak dileği olmuştur.

Tarihi Kentler Birliği, kurulduğu günden beri doğa-insan-kültür ilişkisi içinde hareket etmeyi temel hedef olarak almış ve bu doğrultuda bir gündem oluşturmuştur. Bu nedenle, özel bir yapıya sahip Doğu Karadeniz Bölgesi’nin özgün dokusunun temel öğesi olan kıyı ve buna bağlı değişik ölçekteki yerleşmelerle, dört mevsim farklı niteliklerle ortaya çıkan doğal yapısının sağlıksız yaklaşımlarla zorlanmaması, katılımcıların ortak görüşü olarak belirmiş, konunun öncelikli bir gündem olduğunun bir kez daha vurgulanması ve “Tarihi Kentler Birliği’nin gündeminde sürekli tutulması” kararına ulaşılmıştır.

Belirlediği ileri hedeflere adım adım yaklaşan Tarihi Kentler Birliği’nin, Doğu Karadeniz özelinde “ülkenin bütününü dikkate alan” değerlendirmesi, bu konuya gönül vermiş tüm kesimler tarafından özenle ve dikkatle izlenmesi, katılımcılar tarafından sevinçle karşılanmış, Birlik Meclisi’nin bu ortak coşkusu ve kararlılığı gelecek açısından umut verici bir süreklilik olarak nitelendirilmiştir.