31 belediyenin 49 proje ve uygulama ile katıldığı “Tarihi Kentler Birliği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nın 2009 yılı sonuçları belirlendi. Jüri olarak görev yapan TKB Danışma Kurulu, Tarihi Kentler Birliği merkezi olan Şerifler Yalısı’nda yaptığı toplantıda, ödül yönetmeliği uyarınca katılımları değerlendirmiş ve aşağıda belirtilen gerekçeleri ile TKB Encümeni’ne önermiştir.

TKB Encümeni’nin incelemeleri sonucunda, üye belediyelerin kültürel miras ile tarihi kent dokularını koruma-yaşatma amaçlı toplam 49 proje ve uygulamayla aday oldukları yarışmada, “Proje ödülleri”nin İNEBOLU, KULA, NİKSAR, SİVAS ve ŞANLIURFA belediyelerine, “Uygulama ödülleri”nin AKSARAY, BERGAMA, BİRGİ, BURDUR ve NİLÜFER belediyelerine verilmesine karar verilmiştir. Kentlerindeki kültürel mirası korumak-yaşatmak için yaptıkları istikrarlı çalışmalar ve yarışmaya düzenli olarak katılarak aldıkları ödüllerle ALTINDAĞ, KONAK ve ODUNPAZARI belediyeleri “Süreklilik ödülleri”ne uygun görülmüştür. ALANYA Belediyesi tarafından yarışmaya ilk defa sunulan Alan Yönetim Planı, “Danışma Kurulu Özel Ödülü”nü almıştır. KÜTAHYA Belediyesi’nin çalışmaları ise “Tarihi Kentler Birliği Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü”nü kazanmıştır.

Ödüller, 1-3 Ekim 2010 tarihlerinde Tarihi Kentler Birliği’nin kuruluşunun 10. yıl etkinliklerinin de gerçekleştirileceği TKB Kayseri Buluşması sırasında, yarışmaya katılan bütün projelerin yer alacağı sergi ve ödül töreniyle sahiplerine sunulacaktır.  Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

2009 yılı ödülleri ve gerekçeli kararları ise özetle şöyle:

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ METİN SÖZEN KORUMA BÜYÜK ÖDÜLÜ

• Kütahya Belediyesi
“Büyük Bedesten Restorasyonu ile Saraçhane ve Kavaflar Sokak Cephe İyileştirmesi”
Eski Kütahya çarşısı içinde bulunan 550 yıllık Büyük Bedesten yapısı, çevresindeki en yoğunluklu alan olan Kavaflar ve Saraçhane sokakları ile birlikte değerlendirilmiştir. Projelendirilmesi Tarihi Kentler Birliği desteğiyle sağlanmış, uygulaması Kültür ve Turizm Bakanlığı kaynaklarıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan anket çalışması sonucunda, dükkanların tek tek sahipleri tarafından yapılması yerine, belediye tarafından bir bütün olarak ele alınması kararına varılmıştır.  Restorasyon ve sokak iyileştirme çalışmaları sırasında esnaf ve yerel halk ile bilgilendirme toplantıları yapılmış, dış cephe, saçak ve tabela standartları  belirlenmiştir. Büyük Bedesten, el sanatları çarşısı ve yöresel yemek satış üniteleri ile yeniden işlevlendirilmiştir. Tarihi bir çarşının katılımcı bir yaklaşımla korunarak yeniden canlandırılması açısından yürüttüğü örnek çalışmalardan dolayı Kütahya Belediyesi Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’ne uygun görülmüştür.

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ SÜREKLİLİK ÖDÜLLERİ

Kültür varlıklarını koruyarak yaşatmanın ve kent kimliği ile kente kazandırmanın  somut örneklerini yıllardır güçlü bir biçimde sergileyen Altındağ, Konak ve Odunpazarı belediyeleri süreklilik ödülünü almaya uygun görülmüştür. Yarışmanın başladığı tarihten bugüne bu anlayışı sürdüren Altındağ Belediyesi, toplam altı kez yarışmaya katılarak, 2003 Özendirme Ödülü, 2007 Uygulama Ödülü, 2008 Proje Ödülü; altı kez katılan Konak Belediyesi 2004 Başarı Ödülü, 2007 Uygulama Ödülü, 2008 Proje Ödülü; beş kez katılan Odunpazarı Belediyesi 2007 Uygulama Ödülü, 2008 Proje Ödül’ünü almışlardır. Her üç belediye de, kentlerinde yeni bir anlayışın, farklı bir önceliğin örneklerini vermişler ve bunu kent halkıyla paylaşarak gerçekleştirmişlerdir.

• Altındağ Belediyesi
“Kamil Paşa Konağı Kültür Evi Rekonstrüksiyonu”, “Sarıkadı Sokak Sağlıklaştırması”, “Kültür Merkezi ve El Sanatları Merkezi Mimari Projesi”
Yarışmaya iki uygulama ve bir proje ile katılan Altındağ Belediyesi, Ankara’nın en eski yerleşim bölgesi olan ve Cumhuriyet’in kuruluş değerlerini barındıran bir kentsel alanın sorumluluğunu, sahip olduğu mirasın önemine yakışır bir ciddiyet ve süreklilikle yerine getirmektedir. Tamamen yıkılmış olan Kamil Paşa Konağı’nın detaylı bir araştırma sürecinden sonra yeniden ayağa kaldırılıp kültür evi olarak işlevlendirilmesi; Hacettepe Üniversitesi yapıları ile iç içe olan Sarıkadı Sokağın trafiğe kapatılıp elektrik donanımı yer altına alınarak sağlıklaştırılması; Hacettepe Üniversitesi ile imzalanan bir protokol çerçevesinde, içinde atölye, çalışma salonları, sergi alanları, sanat sokağı, toplantı salonları, kafeterya ve açık hava sinemasının bulunacağı bir “El Sanatları ve Kültür Merkezi”’nin projelendirilmesi, bölgenin çeşitli kurumlarla işbirliği içinde, bir bütün olarak korunup yeni bir kültür ve cazibe merkezi olarak hayat bulması yolunda atılmış önemli adımlardan sadece  birkaçıdır.

• Konak Belediyesi
“Alsancak Kızılay Binası” ve “Konak Kızılay Binası Semt Merkezi Kültür Evi” 
Konak Belediyesi, Türkiye Kızılay Derneği ile yapılan protokoller kapsamında, Kızılay’ın mülkiyetinde bulunan İzmir’in mimarlık mirasının, İl Özel İdaresi’ndeki kaynaklarla restore edilmesi ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda işlev verilmesini öngören işbirliği modelini bu yıl da başarı ile sürdürmüştür. Konak Belediyesi’nin teknik kadrolarının gayretli ve istikrarlı çalışmaları jüri tarafından özellikle takdir edilmiştir.
• Odunpazarı Belediyesi
“Hasan Tahsin Evi Restorasyonu”, “Lületaşı Sergi Salonu Düzenlemesi”, “Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar ve Kültür Evi Restorasyonu”
Odunpazarı’nın kentsel sit alanı içerisinde, 2006 yılından beri sürdürülen “Odunpazarı Evleri yaşatma Projesi” kapsamında yürütülen çalışmaların, sokak sağlıklaştırma ve restorasyon boyutundan, “işlevlendirme” boyutuna geçmiş olduğu görülmektedir. Odunpazarı Belediyesi’nin çeşitli uzmanlıkları da sürece dahil eden bilimsel yaklaşımı, kaynak yaratma ve kamusal mekânları hayata geçirirken farklı kurumlarla işbirliği yapma konusundaki çabaları örnek bir yaklaşıma işaret etmektedir. Ötesi, somut ve somut olmayan mirası bir bütün olarak korumak ve yaşatmak için gösterilen sistematik yaklaşım doğrultusunda, Odunpazarı’nı adeta bir müzeler kenti olarak kültür turizmi odağı haline getirme stratejisi, Odunpazarı’nı Türkiye’nin kentsel sit alanları için başarılı bir model olarak ortaya çıkarmaktadır.
TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ PROJE ÖDÜLLERİ

• İnebolu Belediyesi
“Eski Belediye Binası Restorasyon Projesi”
1890 yılında Hamidiye Medresesi olarak yaptırılan yapı, İnebolu kent merkezindeki meydanda bulunmaktadır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında belediye binasına dönüştürülmüştür. Zemin kat ticaret, üst katlar depo olarak kullanılmaktadır. Yapı, kullanım sırasında yapılan müdahalelerle özgünlüğünü kısmen kaybetmiş, ahşap kısımlar yanmıştır. Avlulu “U” plan şemasına sahip olan yapının restorasyon projesi Tarihi Kentler Birliği desteği ile hazırlanmıştır. Çok amaçlı hizmet binası olarak projelendirilerek Belediye hizmet binası olarak kullanılacaktır. Yapının restore edilmesi, İnebolu’nun kent kimliğini öne çıkarmak açısından önemli bir girişimdir. Ayrıca İnebolu Belediyesi’nin koruma çalışmalarında sergilediği süreklilik, jüri tarafından takdir edilmiştir.

• Kula Belediyesi:
“Meryem Ana Kilisesi Restorasyon Projesi”
1837 yılında Rum Ortodoks kilisesi olarak inşa edilen yapı harap durumdadır. Anadili Türkçe olan Kula Rumları’nın tarihine ışık tutan yapının projelendirilmesinde bir mimar ve bir sanat tarihçisi çalışmıştır. Uygulama sonrası toplantı ve sergi salonu olarak işlevlendirilecektir. Kent kimliğini oluşturan çeşitli unsurlardan birisine ilişkin tarihi ve kültürel değerleri çeşitli uzmanlıkların işbirliği ile ortaya çıkarması açısından başarılı bir yaklaşım sergilemekte olan proje, aynı zamanda yapının etrafındaki boş alanı da içine alan meydanı düzenleyerek kentsel bir değeri öne çıkarmıştır.  Kula’nın turizme kazandırılması yönünde atılmış önemli bir adımdır.

• Niksar Belediyesi
“Niksar Kalesi Restorasyon Projesi”
Roma dönemi eseri olan kale, iç, orta ve dış kaleden oluşmaktadır. Kalenin içinde saray, cami, kilise, zindan, medrese, depo, sarnıç, hamam, tekke, türbe, kışla yapıları ve kalıntıları bulunmaktadır. Kale, insan müdahalesinden dolayı tahribata uğramıştır. Projelendirilmesi Tarihi Kentler Birliği, Tokat Valiliği, Niksar Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Kültür Turizm Müdürlüğü destek ve kaynaklarıyla hazırlanmıştır. Yerel halkla bilgilendirme toplantısı yapılmış, projenin değerlendirilmesi için ÇEKÜL Vakfı, Tokat Valiliği ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü ile görüşülmüştür. İç kaledeki yapılar, kent kimliğini güçlendirmek amacıyla sergileme mekânı olarak işlevlendirilecektir. Kalede yerel nüfusun kullanımı için rekreasyon alanları düzenlenecektir. Kaleiçi canlandırma çalışmaları arasında örnek nitelikteki proje, aynı zamanda yeni seçilen belediyenin süreklilik konusundaki çabalarının kanıtıdır.

• Sivas Belediyesi:
“Çorapçı Han Restorasyon Projesi”
19. yüzyılda inşa edilen Çorapçı Han, iç avlulu, üç cephesiyle dışa kapalı, testere dişli çıkmalarıyla meydana açılan ahşap bir handır. Hanın bulunduğu bölge tarihi doku açısından zengindir. Batısında Yeni Cami, kuzeybatısında ise Subaşı Hanı bulunmaktadır. Üç bina da, yaklaşık 2000 metrekarelik meydana cephe almaktadır. Bölge, Sivas’ta ticari faaliyetin yoğun olduğu bir merkez olmanın yanı sıra, şehrin ana arterlerinden biri olan Atatürk Caddesi üzerinde, sözkonusu tarihi dokuya çok yakın mesafede ticari işlevini halen devam ettiren iki katlı Taş Han’la da bütünlük arz etmektedir. Çorapçı Han’ın yeniden ayağa kaldırılması, bölgenin zengin mirasını kimlikli bir bütünlük içinde öne çıkaracaktır. Tarihi Kentler Birliği’nin de desteklemiş olduğu proje, Sivas’ın kültür turizmi odağı olarak öne çıkmasına katkıda bulunacaktır.

• Şanlıurfa Belediyesi:
“Doğu Surları ve Harran Kapı Restorasyon Projeleri”
Şanlıurfa Belediyesi bünyesindeki KUDEB tarafından hazırlanan proje, bir koruma projesi olmanın ötesinde, kentin gelişim sürecinin belgelenmesi, anıtsal özellikteki dokunun sanat tarihi açısından diğer surlar için de aydınlatıcı olması itibariyle, bir dönemin kentleşme tarihine ışık tutacak niteliktedir. Şanlıurfa surlarının bir bölümünde yer alan beş oda; sergi alanı, okuma salonu ve kafeterya olarak işlevlendirilecektir. Surların çevresinde peyzaj çalışması ve çevre düzenlemesi yapılması planlanmaktadır. Temizlenerek ve gece aydınlatması yerleştirilerek,  mümkün olan en az müdahale ile gerçekleştirilecek olan düzenlemeler sayesinde alanın toplumsal hayat ile birleşmesi hedeflenmektedir. Uzun vadeli bir strateji kapsamında yapılan çalışmanın daha ileri aşamalarında, bütün kent surlarının birlikte değerlendirilerek korunması hedeflenmektedir.

Harran Kapı, Şanlıurfa surlarının günümüze kadar gelen tek sur kapısıdır. Projesi Şanlıurfa Belediyesi KUDEB’i tarafından, Harran Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanmıştır. Müdahale ilkelerinin belirlenmiş olması, uzman kadrolarla, üniversitenin bilimsel rehberliği altında çalışılmış olması, sahip olunan mirasın değerine layık bir ciddiyete işaret etmektedir.
TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ UYGULAMA ÖDÜLLERİ

• Aksaray Belediyesi:
“Kent Meydanı Çevre Düzenlemesi, Eğri Minare Çevre Düzenlemesi, Ulu Cami Çevre Düzenlemesi, Tarihi Aksaray Evleri Restorasyon Projeleri, Tarihi Köprülerin Restorasyon Projeleri, Somuncu Baba Külliyesi Restorasyon Projesi”
Yarışmaya üç uygulama ve beş proje ile katılan Aksaray Belediyesi, kent  kimliğini öne çıkaran önemli değerlerin korunup yaşatılması yönündeki kararlılığını, cesur uygulamalarıyla kanıtlamıştır. Cumhuriyet değerlerini barındıran Kent Meydanı’nın  çevre düzenlemesi, Selçuklu dönemi eseri Eğri Minare’nin çevre düzenlemesi, Karamanoğulları döneminden kalan Ulu Cami’nin çevre düzenlemesi uygulamalarında, tarihi dokuyu bozan kimliksiz betonarme ilavelerin kararlılıkla kaldırıldığı ve tarihi anıtların öne çıkarıldığı görülmektedir. Sivil mimarlık mirası değerler, Selçuklu köprüleri ve erken Osmanlı mirası Somuncu Baba Külliyesi’nin restorasyon projeleri ise uygulamaların hızla devam edeceğinin işaretidir.

• Bergama Belediyesi:
“Eski Gazipaşa İlkokulu Restorasyonu ve Butik Otel Olarak İşlevlendirilmesi”
Kentsel ve 3. derecede arkeolojik sit alanı içerisinde bulunan yapı, 1867 yılında Rum okulu olarak inşa edilmiştir. 1955’den beri atıl olan ve mülkiyeti İl Tüzel Kişiliği’nde olan yapı,  restorasyon yapılması ve kamu yararına kullanılması için İl Genel Meclisi kararıyla Bergama Belediyesi’ne tahsis edilmiştir. Tarihi Kentler Birliği’nin desteği ile projelendirildikten sonra İl Özel İdaresi’nin katkılarıyla restore edilerek butik otel ve restoran işlevi verilmiştir. Titiz restorasyon sürecinde orijinal doku ortaya çıkarılıp dönemin yapı özellikleri kullanılarak tamamlanmış, alanın içindeki Osmanlı çeşmesinin malzemeleri de bulunarak restorasyona tabi tutulmuştur. Asklepion ve Agora gibi antik dünyanın en önemli merkezlerinin bulunduğu Bergama’nın konaklama eksikliğinin, bu denli düzeyli bir proje ile giderilmiş olması kente çok önemli bir katkıdır. Günübirlik ziyaretçilerin kalış süresinin uzaması, Bergama kentsel sit alanı ve arastasının da canlandırılmasını sağlayacak önemli bir gelişme olarak görülmelidir. KUDEB’i kurma sürecine ilk giren belediyelerden olan Bergama Belediyesi, teknik kadrosu sayesinde yerel seçimlerden sonra süreklilik göstermeyi başarmıştır.

• Birgi Belediyesi:
“Şehit Gürol Madan Caddesi Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe Restorasyonu”
Tarihi beldenin girişinde bulunan caddenin üzerinde, Çakırağa Konağı ve Dervişağa Camisi ile birlikte, oniki adet tescilli sivil mimarlık örneği bulunmaktadır. Uygulama sırasında tescilli yapıların dış cepheleri aslına uygun şekilde sağlıklaştırılırken, tarihi nitelik taşımayan yapıların cepheleri de tarihi dokuya uygun bir şekilde onarılarak bütünlük sağlanmıştır. Cephe restorasyonunun yanı sıra altyapı ve üstyapı çalışmaları da tamamlanmıştır. Caddenin asfaltı kaldırılarak taş ile döşenmesi ve elektrik kablolarının yer altına alınması, etraftaki yapılarla bütünlüğü sağlayarak kent kimliğini ortaya çıkarmıştır. İl Özel İdaresi kaynaklarıyla tamamlanan uygulama sırasında, yerel halk ve sivil toplum kuruluşlarıyla düzenli aralıklarla toplantılar gerçekleştirilmiştir. Aydınoğlu Beyliği’nin kuruluş merkezi olan Birgi, sahip olduğu mirasın tamamına sahip çıkarak, kamu-yerel-sivil-özel işbirliğinin getirdiği aklı ve kaynakları doğru kullanarak, yıllar süren istikrarlı çalışmalarının sonucunda bugün gördüğümüz sonuçları elde etmiştir. Birgi’de yapılan sokak sağlıklaştırma çalışmaları, belde ölçeğinde yürütülen katılımcı ve bütünsel bir koruma stratejisinin parçası olarak jürinin takdirini kazanmıştır.

• Burdur Belediyesi:
“Hükümet Caddesi Sokak Sağlıklaştırması, Ulucami Çevresi Sokak Sağlıklaştırması, Piribaşlar Evi Restorasyonu”

Kentin tarihi ticaret merkezinde, kentsel sit alanı dışında etkileme geçiş bölgesi içerisinde bulunan Hükümet Caddesi’nin, özgün dokusuna ulaşması amacıyla yapılan uygulama, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenmiştir.

Kentin 700 yıllık ticari dokusu içinde yer alan Ulucami çevresindeki sokak dokularında, geleneksel arasta ve ahiliğin izlerine rastlanır. Kentin tarihi ticaret merkezinde yer alan, tarihsel ve kültürel kimliğinden uzaklaşan sokak dokularının yeniden özgün dokusuna kavuşturulması hedeflenmiştir. İl Özel İdaresi desteğiyle gerçekleştirilen uygulama sonrasında geleneksel ürünler pazarı olarak işlevlendirilecektir. Uygulamanın kültür turizmine katkısı olması beklenmektedir.

Ulucami civarı kentsel sit alanı içerisinde kalan ve Burdur’un önemli sivil mimarlık örneği eserlerinden olan Piribaşlar Evi, uygulama öncesi kullanılamaz durumda bulunmaktaydı. Bu yapı ve bitişiğindeki parsellerde yer alan diğer yapılar kamulaştırılarak, bütüncül bir yaklaşımla Tarihi Kentler Birliği’nin de katkılarıyla projelendirilmiştir. İl Özel İdaresi kaynaklarıyla yürütülen uygulama sonucunda yapı Burdur Belediyesi Kültür ve Sanat Evi olarak işlevlendirilecektir.

Burdur Belediyesi tek yapı, sokak ve çarşı ölçeğinde gerçekleştirdiği bu uygulamalarla, kent kimliğini öne çıkaran, Sagalassos antik kentine odaklanan kültür turizmini kent merkezine çeken, böylelikle kenti çevresindeki değerlerle bütünleştirecek olan önemli uygulamaları, sağlam bir teknik kadronun desteği ile kararlılıkla gerçekleştirmiştir.

• Nilüfer Belediyesi:
“Kilise Restorasyonu ve Kültür Merkezi”
Nilüfer’de geriye kalmış az sayıdaki tarihi eserden biri olan yapı, 19. yüzyılda Rum Ortodoks kilisesi olarak inşa edilmiş, ardından cami olarak kullanılmıştır.  Nilüfer Belediyesi tarafından kamulaştırılan yapının restorasyonunda İTÜ’nün malzeme laboratuarı ile işbirliği yapılması ve Bulgaristan’da kilise restorasyonlarında çalışmış ustaların deneyiminden faydalanılmış olması, çalışmanın teknik anlamda titizlikle yürütüldüğüne işaret etmektedir. Tek yapı ölçeğinde jürinin takdirini kazanmıştır.

 

DANIŞMA KURULU ÖZEL ÖDÜLÜ

• Alanya Belediyesi:
“Alanya Eski Kent Dokusu ve Surları ile Selçuklu Tersanesi Yönetim Planı”
Tarihi M.Ö. 4. yüzyıla dayanan ve Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’ın, surlarını yenileyip tersanesini inşa ettiği Alanya Kalesi, birinci derecede doğal, arkeolojik, tarihi ve kentsel sit alanıdır. 5226 sayılı yasa ile değişen 2863 sayılı yasada tarif edilen “Alan Yönetimi Başkanlığı” oluşturularak, alanın “etkin bir şekilde korunması, yaşatılması, değerlendirilmesi, belli bir gösterim ve tema etrafında geliştirilmesi, toplumun kültürel ve eğitsel ihtiyaçları ile buluşturulması” hedeflenmiştir. Plan, uluslararası bir uzmanın danışmanlığında hazırlanmıştır. Çalışmalar, farklı meslek gruplarından oluşan geniş bir uzmanlar grubu ile Müze Müdürünün Alan Başkanlığında, plan doğrultusunda yürütülmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Alanya Müzesi ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde geliştirilen sistem, yerel halka yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak katılımcı bir yaklaşımla geliştirilmiş, yerel halkın bölgenin evrensel değerine sahip çıkması ve planı benimsemesi sağlanmıştır. Ülkemizde arkeolojik, kentsel ve doğal sit özelliği taşıyan bir alanda uygulanması bakımından ilk örneklerden olan plan, aynı zamanda UNESCO Dünya Miras Listesi’ne başvurulması için önemli önşarttır. Kaleiçi’nde blunan Hamamlı Ev’in  restore edilerek Alan Yönetim Merkezi olarak kullanılması da başarılı bir uygulamadır.

Bu değerlendirmeler dışında kalan ancak her biri umut ve heyecan verici olan Boyabat, Edirne, İstanbul Büyükşehir, Kemaliye, Kocaeli Büyükşehir, Konya Büyükşehir, Kozan, Kula, Kuşadası, Mustafapaşa, Osmangazi, Sur, Talas, Tarsus, Tokat, Yıldırım, Yozgat Belediyeleri’nin çalışmaları için, katılımları, duyarlılıkları, kültürel değerlerinin korunup yaşatılması konusundaki uğraşları ve bu anlamda yarattıkları, yaratacakları bilinç için teşekkür edilmesi ve bunu anlatan bir belgenin kendilerine takdim edilmesi uygun görülmüştür.

Üye belediyelere, ilgili kişilere, kurumlara, basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Mehmet ÖZHASEKİ
Tarihi Kentler Birliği Başkanı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı