Ülkemizin doğal-tarihsel-kültürel mirasının korunması, özgün kimliğinin yaşatılması yönündeki başarılı çalışmaların ödüllendirileceği, gelenekselleşen “Tarihî Kentler Birliği Tarihî ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması” 2006 yılında da tekrarlanacaktır.

Tarihî Kentler Birliği üyesi tüm belediyelerin, uygulanmış ya da uygulanacak projeleriyle başvurabilecekleri yarışmanın sonuçları 2007 yılı başında açıklanacak, “Başarı Ödülü”, “Özendirme Ödülü” ve “Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü” kategorilerinde verilecek ödüller sahiplerini bulacaktır.

Yarışmaya katılmak için, proje ve uygulamaların; 2 sayfayı geçmeyecek şekilde, Microsoft Word programında hazırlanmış, ayrıntılı bilgi içeren raporlarını, yeteri kadar fotoğrafı, dijital ortamda hazırlanmış en az iki adet görsel malzemeyi (fotoğraf, eskiz, mimari çizim, harita vb…) ve sergilenebilecek nitelikte (asılabilir, taşınabilir, korunabilir) 70 cm x 100 cm boyutlarındaki (yönetmelikte belirtilen pafta boyutları dikkate alınmayacaktır) proje paftalarını, yönetmeliğin 8. maddesindeki diğer belgelerle birlikte en son 2006 yılı için Tarihî Kentler Birliği Danışma Kurulu ve Encümen kararı ile belirlenen 04 Aralık 2006 tarihine kadar Tarihî Kentler Birliği Koordinasyon Merkezi’ne ulaştırmanız yeterli olacaktır.


Tarihî Kentler Birliği Koordinasyon Merkezi:
ÇEKÜL Vakfı
Ekrem Tur Sokak No:8 Beyoğlu İSTANBUL
Tel: 0 212 251 54 44

Yönetmelik için buraya tıklayınız.