19-20 Mart 2005 tarihleri arasında Amasya’da gerçekleştirilen TKB Seminerleri’nde sunulan bildirilerin özetini yayımlıyoruz.

• Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Korunması Ve Finansmanına Ait Kanun Değişiklikleri
Yalçın Kurt, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı

• Kültür Varlıkları Açısından Yeni Yasalar
Derviş Parlak, TKB Danışma Kurulu Üyesi

• Kültür Varlıklarının Korunmasında Planlamanın İşlevi
Prof. Dr. Zekai Görgülü, TKB Danışma Kurulu Üyesi

• Yerel Yönetimler ve Uluslararası Fon Kaynakları
Filiz Köksal, STGP Koordinatör Yardımcısı, Finans

• Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Sağlanan Olanaklar
Bülent Özcan, AB Genel Sekreterliği, AB Uzmanı

• Deneyimlerin Paylaşılması
A. Faruk Göksu-ÇEKÜL Vakfı, Şehir Plancısı