Prof. Dr. Metin Sözen-ÇEKÜL Vakfı Başkanı, TKB Danışma Kurulu Başkanı

Bugün aydınlık bir günde buradayız. Haberler karışık olsa da, bizim kafamız karışık değil. Geleceği berrak bir yolla farklı yerlere taşımak üyelerimizin temel hedefidir. Tarihi Kentler Birliği, yerel bir birliktir.  Yerelin, uygarlık toprağının üzerinde bilinçli insanların dolaştığı büyük coğrafyanın en diri kuruluşlarından biridir. Bu, yeni bir hareketin, farklı bir yürüyüşün, beraber olmanın anlamının altının farklı çizildiği birlik olarak geleceğin tarihinde özel bir yer alacaktır. Ülkenin topraklarının bizden beklentisi çok olduğu için biz beraberiz. O açıdan bu toplumun daha çok örgütlenmesi, geleceğine daha farklı bakması, en sıkıntılı günde bile bizi zayıf gibi gören dış güçlerin bize dikkat etmesi gereken bir kurulun üyesiyiz. Küreselleşmenin yereldeki güçleri, evrensel değerlere kaynak yereldir diyorlar. Ama yerelin varlık nedeninin altını çizdiğimiz, kaynaklarını kullanmaya geçtiğimiz zaman uluslararası kuruluşlar farklı yüzlerini gösteriyorlar. TKB, 2000 yılından yani yeni binyıldan bu yana belki de Türkiye’nin kurulmuş en aydınlık yüzü. 21. yüzyılda Türkiye’de örgütlenme tarihi içinde, yerelin gerçek yerel, yerelin gerçek evrensel değerler olduğu ana kaynak olarak gelecek nesillere taşınacağız. Bilincimiz büyüyor. Bilinç büyüdüğü zaman sayısal değerler anlam kazanır.

Buradaki toplantı önemli bir başlığı içeriyor. İlk defa Karadeniz’de bugün burada kendi yaptıklarımızı, kendi tartıştıklarımızı kendi aklımızı beraberce tartışmaya açıyoruz. 2000’den 2007’ye kadar anlamlı bir altyapı oluşturduk. Bu topraklara ayak basan her insanın, bulunduğu yerde geleceği düşünmesi için, beraberliğin anlamının altını doğru çizmesi gerekiyor. Biz bastığımız toprakların ne olduğunun bilinciyle buradayız. Yarım yüzyıldır yanlış yapmış olabiliriz. Biz bu yanlışları düzeltmek için buradayız. Burada tarafların olmamasına çalışıyoruz.

Biz ülkeyi düşünüyoruz. Hem beldemizi düşünüyoruz hem de daha geniş çerçevede ülkemizi düşünüyoruz. Böyle bir güç odağının farkına varıldığı andan itibaren bunun daha güçlü yarına taşınması gerekiyor. Ordu belediye başkanımızı içtenlikle kutluyorum. Karadeniz’de çok toplantı olmadı. Bir ayrım olmadı. Her gün bizim kentte ne toplantı yapacaksınız diye soruyorlar. Biz denge arıyoruz ve Türkiye haritasına eşit bir şekilde bakıyoruz. Doğuya güneydoğuya olanaksızlıkları kapatmak için fazla bakıyoruz ve gerçek dengeyi arıyoruz. Dayanışmanın gerçek değerlere dayalı başlıkları bulacaktır. Hepinizin bilincini kutluyorum.

Parlamentoda Karadeniz Bölgesi’nin dünyaya açılmasıyla ilgili politikalar saptamaya çalıştık. Açılım sağlayıcı belgesel filmlerle Karadeniz’i açmaya çalıştık. Karadeniz’de eleştiriyi, doğruları beraber söylemek zorundayız. Ordu’daki bu hareketi bir değişimin, bir dönüşümün, farklılaşmanın hareketi olarak görmek istiyoruz. TKB bir dönüşüm yaptı. Değişim ve dönüşüm sağlam temellere oturduğu gün son derece önemli. Bitlis Başkanı soruyor nasıl bir çerçeve oluşturalım diye. Orada ufku büyük bir toplantı yapacağız. Arkasından Balkanlar bölgesinde toplantı yapacağız. Demek istediğim Bitlis, Tekirdağ, Ordu bizim. Bizim olan yere toz kondurmayalım.

İsmet Özarslan-Amasya Belediye Başkanı, TKB Encümen Üyesi

Tarihi Kentler Birliği, kurulduğu günden beri Türkiye’de olağanüstü hizmetlere el atıyor. TKB’nin en önemli hizmeti, Türkiye’de bir zihniyet değişikliği yapmış olmasıdır. Vali olursunuz, belediye başkanı olursunuz, yolları mermerlerle döşersiniz; ama bunların hepsi geçicidir. Önemli olan tarihi varlığımızı nesilden nesile aktarmaktır. TKB, son derece başarılı olmuştur ve Türkiye’nin her yerine sahip çıkmıştır. Herkes TKB’nin büyüdüğünü, tarafsızlığını kabul etmiştir. TKB’ye çok büyük müracaatlar var. Metin Hoca bize ivme kazandırmıştır. Toplantılar için başvurular alıyoruz; ama encümen olarak dengeyi korumak zorundayız. Amacımız tarihi misyonun her yere yayılmasını sağlamaktır.

Sayın belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Ordu’da olağanüstü bir değişim olmuş. İnanıyorum ki, şu toplantıyla tarihi eselerin korunması bilinci bütün Karadeniz’e yayılacaktır. Bu toplantılardan her zaman katılımcılar olarak güç alarak çıkıyoruz. O kadar büyük çalışmalar yapılıyor ki, her gittiğim ilde TKB’nin ne kadar etkin rol oynadığını görüyorum. Encümen olarak sizlerden güç alıyoruz. Mayıs ayında Roma ve Venedik’te tarihi eserleri göreceğiz.

Seyit Torun-Ordu Belediye Başkanı

Binlerce yıldan beri kentler kurarak birlikte yaşamayı kabullenen insanlar bu alışkanlıklarını günümüz dünyasında daha da geliştirerek hayatlarını sürdürmeye devam etmektedirler. Yaşanılan zaman diliminin yöneticisi olan insanlar özelliklerini, niteliklerini ve kültürel alışkanlıklarını kurdukları, sahiplendikleri ve korudukları kentlere yansıtarak diğer şehirlerden ayrılmışlardır. Ne yazık ki günümüzde övgüyle anlatabileceğimiz kent-insan birliktelikleri yerini artık ekonomik kaygı ile kurulan insan ilişkilerine bırakmıştır. Ancak insanların hayata bakışının kentin var oluş sebebi olduğu gerçeği de gözden kaçmamalıdır.

Bütün bunların yanında en az bunlar kadar önem taşıyan bir gerçek daha vardır ki o da kentin yıllardan beri bildiğimizi zannettiğimiz ama çoğu zaman yaşanmışlığı ile kalan tarihidir. Kentler bugününü geçmişiyle yaşar ve bugüne taşıdığı kültürel ve tarihi değerleri ile yarınlara aktarılmasında önemli bir rol üstlenmelidir.

Eğer bir kent tarihi değerlerini her geçen gün kaybediyor ve onları korumak adına hiçbir şey yapmıyor ise o kentin bugünü ve yarını da çarpık, niteliksiz ve kişiliksiz olacaktır.

Tarihi Kentler Birliğine üye belediyeler olarak halkımızda tarihi kent dokusunu, doğal ve kültürel çevreyi koruma bilincinin oluşturulması ana hedefimiz olmalıdır. Biz de Ordu Belediyesi olarak geçmiş iki yıl içinde birinci ve ikinci “Tarihi Ordu Evleri Kurultayı”nı düzenleyerek koruma adına kamuoyunun ilgisini çekmeye çalıştık.

Eski resimlerde bakmaya doyamadığımız tarihi kent dokusu ne yazık ki özgün haliyle günümüze kadar ulaşamamıştır. Ancak zamanın tüm acımasızlığına karşın direnerek ayakta kalmış eserlerimiz de mevcuttur. Bu eserleri yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmanın bilincindeyiz. Birliğin yeni üyesi olarak gayemiz de; birlik üyesi kentlerin birikimlerinden, deneyimlerinden faydalanarak bu konudaki vizyonumuzu genişletmektir.

Bu amaçla sizleri kentimizde konuk etmekten bir Ordulu olarak mutluluk ve onur duymaktayım.

Sait Vakkas Gözlügöl-Ordu Valisi

Tarihi Kentler Birliği Ordu buluşmasına hoşgeldiniz. Sizleri Güzel Ordu’muzda görmekten duyduğum kıvanç ve mutluluğu belirterek, sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Sevgili konuklar, Tarihi Kentler Birliği, şüphesiz, son yıllarda Türkiye’deki umut verici gelişmelerden birisidir.

Avrupa Tarihi Kentler Birliği’nde, Türkiye’nin de temsilini güçlü ve etkin bir şekilde sağlamak üzere, tarihi kentlerin ortak bir platformda buluşturulması ve bu kentler arasında kentsel, kültürel ve doğal mirasın bir “ortak miras” anlayışıyla korunması ve yaşatılması amacıyla kurulan Tarihi Kentler Birliği’nin hazırlık döneminde katkı sağlayan İçişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, ÇEKÜL Vakfı ve Mimarlar Odasını burada anarak teşekkür etmek istiyorum.

Tarihi Kentler Birliği, kent halkının tarihi kent dokusunu, doğal ve kültürel çevreyi koruma bilincinin yükseltilmesi, kültür mirasını korumanın ekonomik gelişmeyi destekleyeceği inancıyla tarihi kentlerin yaşama yeteneğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, hemşehrilik hukukunun gelişmesi, insanda yaşanılan mekâna saygı, sevgi ve sahiplik duygusunun geliştirilmesi, dolayısıyla suç unsurlarının oluşmasının önlenmesi gibi pek çok işlevlere de sahip bulunmaktadır. Dolayısıyla, biz bu süreci önemsiyor ve gönülden destekliyoruz.

Tarihi Kentler Birliği’nin 2007 toplantısının, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin otantik mimarisiyle yapılmış tarihi ev bakımından zengin olan Ordu‘da gerçekleştirilmesini sağlayan Sayın Özhaseki ve Sayın Sözen başta olmak üzere emek veren herkese teşekkür ediyor, sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Lütfen kendinizi evinizde hissedin…