Ülkemizdeki tarih ve kültür varlıklarının korunarak geleceğe taşınmasında ve doğru bir tarih bilincinin oluşmasında önemli çalışmalar yapmakta olan Tarihi Kentler Birliği, 2006 yılının son Meclis toplantısını 9 Eylül 2006 tarihinde “Mardin-Midyat Buluşması”nda gerçekleştirmiştir.

Anadolu’nun bu özel coğrafyasında yapılan çalışmalar ve gözlemler bir kez daha göstermiştir ki ülkemiz; insanlık tarihinin ve geleceğinin çok önemli  bir noktasında durmaktadır. Bu varoluş “çeşitlilik içinde bütünlüğe”, “farklılıklardan zenginliğe”, “birbirine hoşgörülü ve saygılı dayanışmaya” kadar yaşama anlam ve akıl katan bir birikimin ifadesidir. Tarihi Kentler Birliği bu tarihsel aklın ve bunu besleyen soyut ve somut değerlerin geleceğe aktarılmasını ilgili her kurum ve kişi ile paylaşılması gereken temel bir görev sayar.

TKB, öncelikli bir politika haline getirdiği “havza ölçeğinde koruma ve kalkınma için işbirliği” çabalarının GAP-Güneydoğu Anadolu Kültürel Miras ve Turizm Kalkınma Birliği’nde 9 ilin katılımı ile yeni bir örgütlenmeye dönüşmüş olmasından duyduğu memnuniyeti belirtir. Bu örneğin diğer bölgelerde de yaygınlaşmasını, üyeler arasındaki işbirliğinin somut sonuçlara dönüşmesi açısından önemli görür.

TKB sahip olunan birikimlerimizin insanlığın ortak mirası olduğu bir kez daha vurgular. Bu yaklaşımın karşılıklı görevler ve sorumluluklar yarattığının bilinci ile, “UNESCO Dünya Miras Listesi”ne başvuruda bulunan Mardin’in bu isteğini haklı bulduğunu ve tüm platformlarda destekleyeceğini açıklar.

Öte yandan çeşitli nedenlerle uluslararası kuruluş ve kurumların Türkiye üzerine yaptıkları tartışmalarda, güncel siyasal spekülasyonların ötesinde, bilgi ve gerçeklik zemininde doğru ve tutarlı olmalarını bekler. TKB, insanlığın gelecek umutlarını besleyen “adil bir dünya düzeni ve onurlu bir kişisel yaşam” için Türkiye’nin örnek ve önemli birikimlere sahip bir ülke olduğunu, bu gerçeğin unutularak yapılan tartışmaların dünyamız için kazanım olmayacağını vurgular. Kaba modernizm çözümlerini, birlikte yaşamayı dinamitlemeğe yönelik önerileri “gerici ve işgalci” sayar.

Bu anlamda uzun yıllardır  bir savaş ve işgal coğrafyası haline getirilmiş Ortadoğu’da, insan yaşamına ve o insanların kimlik taşları olan “tarih ve kültür varlıklarına” yönelik saldırı ve yok etme politikalarından duyulan ortak endişeyi belirtiriz. İnancımız odur ki, Ortadoğu’da kalıcı ve adil bir barış için, bugün yakılıp yıkılan tarihsel akla ihtiyaç duyulacaktır.

Son olarak TKB Meclisi, ülkemizde gerçekleştirilen büyük ölçekli kamu yatırımlarda, tarih ve kültür varlıkları açısından kayıpların en aza indirilmesi, yerel ve sivil görüşlerin daha iyi irdelenmesi ve “ülke yararı” hedefinin tarih ve kültür varlıklarını da içerecek şekilde genişletilmesi için, ilgili kurumlarla sürekli ve kalıcı işbirlikleri geliştirmesine oybirliği ile karar vermiştir.