Aşağıda eğitim tarihlerine göre listelenen programlar ile ilgili açıklama için başlıklara tıklayabilir, eğitime kayıt olmak için “Başvuru Formu”nu doldurarak 0 212 277 41 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz.

Başvuru Formu

Katılımcı Rehberine ulaşmak için tıklayın.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul
Tel: 0 212 323 31 32 / Fax: 0212 277 41 64
Bilgi için (mesai saatleri içerisinde):
Figen Tokgöz – akademi@cekulvakfi.org.tr Tel: 0542 298 90 91

Kültür Odaklı Koruma ve Kentsel Gelişim Stratejileri // Alp ARISOY / 17 – 19 Şubat 2020

Programın amacı: Bu eğitim programı, bir koruma stratejisi olarak kentsel canlandırma süreçlerini; kentsel canlandırmanın ana ilkelerini ve uygulamaya dönük örneklerini inceleyerek ele almayı amaçlar.

Katılımcıya kazandırdıkları: Eğitim sonunda, kentsel korumaya yönelik yeni bakış açıları kazanılması, ucuz ve yerinde müdahalelerle kentlerde sürdürülebilir canlanmanın yaratılabileceğine dair bir vizyon oluşturulması hedeflenir.

İçerik:

 • – Kentsel müdahaleler ve “canlandırma” kavramı
 • – Kentsel koruma – kentsel gelişim ve kentsel canlandırma ilişkileri
 • – Sosyal sürdürülebilirlik
 • – Entegre (bütüncül) kentsel canlandırma stratejileri
 • – Kentsel canlandırmada çağdaş yaklaşımlar ve dünyadan örnekler
 • – Canlandırmaya yönelik kentsel tasarım yaklaşımları
 • – Kentsel canlandırmada katılımcı süreç
 • – Grup çalışması

 

Süre: 3 gün

Tarih: 17 – 19 Şubat 2020 / 09.30 – 16.00

Kimler katılmalı: Yerel yönetimlerin kentsel tasarım, planlama, koruma ve strateji oluşturma üzerine çalışan uzmanları ile özellikle küçük ölçekli belediyelerin birim yöneticileri ve teknik uzmanları.

Eğitmen: Alp ARISOY, ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları Koordinatörü, Mimar

2004 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Alp Arısoy, Milano Teknik Üniversitesi’nde “Kent ve Kent peyzajı” üzerine yüksek lisans yapmış, Şanghay, Kahire, İstanbul ve Milano’da çeşitli kentsel araştırma ve tasarım projelerinde yer almıştır. Başta Turgut Cansever olmak üzere çeşitli mimarların proje ofislerinde çalışmış, Faruk Göksu ile stratejik kentsel tasarım projelerinde görevler almıştır. Halen İTÜ’de kentsel sosyoloji ile ilgili doktora çalışması devam eden Arısoy, ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları Birimi’nde Koordinatörlük görevini yürütmektedir

 

Restorasyon İşlerinde İmalat, Örnekler ve Detaylar // İsmail ÖNEL / 11 – 13 Mart 2020

Programın amacı: Taşınmaz kültürel mirasımızın korunması için yapılan restorasyon uygulamaları ve bu uygulamalar sırasında karşılaşılan zorluklar, uygulama hataları ve iyi bir restorasyon için gereken öğeleri aktarmayı amaçlar.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların restorasyon uygulamalarında karşılaşılan zorluklar, uygulama hataları ve doğru uygulama teknikleri ile ilgili kişisel yaklaşımlarını geliştirmek ve restorasyon uygulamaları ve teknikleri hakkında bilgilerini arttırmak hedeflenir.

İçerik:

 • – Restorasyon şantiyeciliği
 • – Restorasyonda malzeme seçimi
 • – Türk el sanatlarına ait uygulama teknikleri (Kündekâri, sedefkâri, kalemişi, alçı vitray vb. uygulama teknikleri)
 • – Doğru uygulanmış restorasyon örnekleri
 • – Yaşanmış tecrübeler ve karşılıklı soru ve sohbetler
 • – Alan ziyareti

 

Süre: 3 gün
Tarih:  11 – 13 Mart 2020 / 09.30 – 16.00

Kimler katılmalı: Belediyelerin eski eser koruma restorasyon proje ve uygulama alanlarında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: İsmail ÖNEL, Restorasyon Uzmanı

1970 Silivri – İstanbul doğumlu olan İsmail ÖNEL, İstanbul Yapı Meslek Lisesi Restorasyon Bölümü  ve Trakya Üniversitesi E.M.Y.O. Restorasyon Bölümü mezunudur.  Şehzade Mehmet Camii, Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, Rüstem Paşa Camii, Kılıç Ali Paşa Camii, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii, Süleymaniye Camii, Bursa Ulu Cami, Nuruosmaniye Camii, Mısır Çarşısı gibi 150 den fazla tarihi eserin restorasyon uygulamasında çalışmıştır. Halen Eminönü Yeni Camii başta olmak üzere birçok şantiyede uygulama işlerine devam etmektedir.

 

Restorasyon İşlerinde İhale Süreci ve Hakediş Uygulamaları // İsmail Önel / 22-24Temmuz 2020

Programın amacı: Restorasyon işlerinin vazgeçilmez öğelerinden olan hakediş uygulamalarında hazırlanma süreci ve karşılaşılan zorluklar ile iyi bir hakedişte olması gereken özelliklerin katılımcılara aktarılması.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile; katılımcıların restorasyon uygulama sürecinde yaptıkları hakedişlerde karşılaştıkları zorluklar, uygulama teknikleri ile ilgili kişisel yaklaşımlarını geliştirmek ve hakediş uygulamaları hakkında bilgilerini arttırmaları hedeflenir.

İçerik

 • Yapılan işe göre birim fiyatların ve yeni fiyat analizlerinin tespit edilmesi
 • Metrajların hazırlanması ve pratik metraj uygulamaları
 • Hakediş yapılması
 • Hakediş örnekleri
 • Hakediş hazırlığında karşılaşılan sorunlar ve çözümler

Süre: 3 gün
Tarih:  22 – 24 Temmuz 2020  / 09:30 – 16:00

Kimler katılmalı:  Belediyelerin eski eser koruma restorasyon proje ve uygulama alanlarında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: İsmail ÖNEL, Restorasyon Uzmanı

1970 Silivri – İstanbul doğumlu olan İsmail ÖNEL, İstanbul Yapı Meslek Lisesi Restorasyon Bölümü  ve Trakya Üniversitesi E.M.Y.O. Restorasyon Bölümü mezunudur.  Şehzade Mehmet Camii, Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, Rüstem Paşa Camii, Kılıç Ali Paşa Camii, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii, Süleymaniye Camii, Bursa Ulu Cami, Nuruosmaniye Camii, Mısır Çarşısı gibi 150 den fazla tarihi eserin restorasyon uygulamasında çalışmıştır. Halen Eminönü Yeni Camii başta olmak üzere birçok şantiyede uygulama işlerine devam etmektedir.

 

 

UNESCO Dünya Mirası ve Yerel Yönetimler // Doç. Dr. Nevra ERTÜRK, T.C. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İstanbul Tarihi Alan Başkanlığı /12-14 Ağustos 2020

Programın amacı:

Kültürel miras kavramına ve yönetimine ilişkin evrensel normları, UNESCO Dünya Miras Listesi’nin kapsamını ve önemini, kültür varlıklarının korunması, yaşatılması ve tanıtılması amacıyla Liste’ye yazdırılması sürecinin yerel yönetimler tarafından planlanmasına yönelik yöntem ve uygulamaların katılımcılarla paylaşılması hedeflenmektedir.

Katılımcıya kazandırdıkları:

Bu program ile kentsel kültürel varlıklara ilişkin bu süreçlerde yetkili olan  belediyelerde, bu sorumluluğu yönetmek üzere görevlendirilecek personelin donanım ve becerilerinin arttırılması hedeflenmektedir.

İçerik:

 • Dünya Miras Listesi:

Tarihçe, temel kavramlar, UNESCO Kriterleri ve kazanımlar,

 • Dünya Miras Listesine başvuru süreci, evreleri, yasal çerçeve ve iç mevzuat
 • Dünya Miras Listesi’nde Türkiye

UNESCO Dünya Mirası Listesi: Süreç ve Uygulamalar

 • UNESCO Miras Listeleri
 • Türkiye’den alan yönetimi uygulama örnekleri

Süre: 3 gün

Tarih: 12-14 Ağustos 2020 // 09.30 – 16.00

Kimler katılmalı: Belediyelerin kültür ve/veya kültürel mirasın korunması alanında çalışan birimleri ile diğer ilgili birimler çalışanları

Destek verenler: Doç. Dr. Nevra ERTÜRK, T.C. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İstanbul Tarihi Alan Başkanlığı

 

 

Yapı Özelliklerine Göre Müdahale Teknikleri // A. Nüvit BAYAR / 17 –19 Ağustos 2020

Programın amacı: Tarihi yapıyı kavrama ve durumunu tespit etme esaslarının yanı sıra restorasyon süreçlerinde izlenecek koruma ilkeleri öncelikli yolların belirlenmesine yardımcı olmak, restorasyon çalışmalarının niteliğini artırmak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların; tarihi yapılara farklı bir gözle bakmaları; restorasyonda “yenileme” değil, “yapının yaşanmışlığını muhafaza ederek koruma” yaklaşımını geliştirmeleri; restorasyon çalışmasının aşamalarını uygulamalı olarak değerlendirmeleri; yapının özelliklerine göre malzeme ve uygulama yöntemlerini görmeleri hedeflenir.

İçerik:

 • Kâgir yapıların onarımında temel ilkeler
 • Ahşap yapıların onarımında temel ilkeler
 • Koruma projelerinde malzeme bilgisi
 • Vaka analizi
 • Alan ziyareti
 • Katılımcıların kentlerinden örnekler üzerinden tartışma

 Süre: 3 gün

Tarih:  17 –19 Ağustos 2020// 09.30 – 16.00

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma alanında çalışan teknik uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: A. Nüvit BAYAR, Y. Mimar, Restorasyon Uzmanı

Ağırnas Sinan Müze Evi, Harput evi, Malatya İstanbulluoğlu Konağı, Mardin Kent Müzesi, Sakarya Kaynarca Camisi, Sümela Manastırı, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası gibi birçok yapının projelendirmesinde çalıştı. Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü destekli projelerde görev aldı. ÇEKÜL Akademi’de “Yapı Özelliklerine Göre Müdahale Teknikleri”, “Tarihi Yapılarda Koruma, Onarım”, “Kâgir Yapılarda Onarım ve Koruma”, “Koruma Projelerinde Uygulama Önerileri: Vaka Analizleri” ve “Restorasyon İlkeleri ve Mimari Mirasta Yapı Malzemeleri” programlarını yönetmektedir. Balıkesir ve Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyesidir.

 

Tarihi Yapılarda İşlevlendirmeye Yönelik Yaklaşımlar ve Tarihi Dokularda Yeni Yapı Tasarımı // Y. Metin KESKİN / 26 – 28 Ağustos 2020

Programın amacı: Kültürel miras niteliği taşıyan farklı ölçeklerdeki yapıların günümüz koşullarına göre yeniden değerlendirilmesini, işlevlendirilmesini ve tarihsel çevrenin koruma/kullanım dengesi gözetilerek güncel kent yaşamına katılmasını sağlayacak yeni yaklaşımları belirlemek. Bu çerçevede tarihi yapıların yanında yapılacak yeni yapıların niteliklerini, tasarım sürecini ve çevresel etkilerini tartışmak.

Katılımcıya kazandırdıkları:  Bu program ile katılımcıların; tarihsel – kültürel mirasın korunmasında ve geleceğe aktarılmasında yapıların işlevlendirilerek yaşatılmasının önemini kavramaları; kentlerindeki koruma projelerini işlevlendirme ilke ve yöntemleri doğrultusunda değerlendirebilmeleri ve uygulayabilmeleri; tarihi çevrede eski ve yeni yapıların birlikteliğine dair tasarım anlayışı geliştirebilmeleri hedeflenir.

İçerik:

 • Örnek yapıların mevcut durum analizini oluşturma yöntemleri
 • Kültürel miras kapsamındaki yapıların ve çevrenin yeniden işlevlendirilmesi
 • Doğru işleve yönelik yöntemlerin belirlenmesi
 • Kültürel miras kapsamındaki yapıların yeni yapılarla veya yapısal eklemelerle ilişkisine yönelik tasarım yöntemleri
 • Türkiye ve dünyadan örnekler üzerinden değerlendirme
 • Koruma amaçlı imar planlarıyla uyumlu koruma ve işlevlendirme projeleri geliştirmek
 • Alan ziyareti

Süre: 3 gün

Tarih:  26 – 28 Ağustos 2020 // 09.30 – 16.30

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen:  Y. Metin KESKİN, Y. Mimar

1958 yılında İstanbul’da doğan Y. Metin Keskin, İstanbul Erkek Lisesi’ndeki ortaöğretiminin ardından Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu’nda lisans ve Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Rölöve ve Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı.

ÇEKÜL önderliğinde Sivas’ta yürütülen çalışmalarda, Selçuklu Parkı Projesi, Buruciye Medresesi, İzzeddin Keykavus Şifahiye Medresesi, Sivas Hükümet Konağı, Ziya Bey Kütüphanesi projelerini gerçekleştirdi, bu kapsamda Sanat Okulu, Sivas Arkeoloji Müzesi’ne dönüştürüldü. Uygulamaya geçen projeleri arasında bulunan Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Projesi (Eski Süvari Kışlası Binası), Topkapı Sarayı Eski Karakol, Kars Aynalı Köşk, gibi yapılarla birlikte, değişik ölçeklerde çok sayıda yeni yapı ve restorasyon projesini tamamladı.

ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olan Keskin, kendi atölyesinde serbest mimar olarak çalışmalarını sürdürürken, mimarlıkla ilgili kitap ve dergiler için suluboya ve desenleriyle Anadolu kentlerinin kültürel mirasını resimlemekte ve fotoğraflamaktadır.

 

 

Koruma Alanları için Kentsel Tasarım Rehberi // Dr. Alp Arısoy / 31 Ağustos – 2 Eylül

Programın amacı: Kentsel tasarım rehberleri, koruma alanlarının kullanım ve tasarım ilkelerini hazırlayarak, süreç odaklı bir koruma yaklaşımı getirmeyi amaçlayan kaynak planlardır. Ülkemizde de yakın zamanda koruma imar planlarını tamamlayan ve hukuki bağlayıcılığı olacak metinler haline getirilmesi gündemde olan tasarım rehberleri, yerel yönetimler için yeni bir çalışma alanı açmaktadır. Eğitimde koruma alanları için tasarım rehberlerinin hazırlanma sürecine altlık oluşturacak, yaklaşım, uygulama ve teorik arka planın tartışılması amaçlanmaktadır.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların; koruma alanlarında ilkesel/ normatif süreç planlama disiplinlerini tanımaları ve tasarım rehberlerinin stratejik, mekansal ve teorik hazırlanma aşamalarını incelemeleri hedeflenmektedir. Eğitimde, tasarım rehberleri hazırlayacak ekiplere kavramsal alt yapı ve uygulama örnekleri gösterilerek, bu konudaki yetkinlikleri arttırılacaktır.

İçerik:

 • Tasarım rehberi nedir?
 • Planlamada ilkesel yaklaşımlar ve örnekleri
 • Tasarım rehberlerinin içeriği
 • Tasarım rehberlerinin hazırlanma aşamaları
 • Dünya’dan ve Türkiye’den tasarım rehberi örneklerinin incelenmesi
 • Tasarım rehberi hazırlanması sürecinde kullanılacak yöntemler
 • Grup çalışması

Süre: 3 gün

Tarih: 31 Ağustos – 2 Eylül / 09.30 – 16.00

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, tasarım rehberi hazırlamakla yükümlü teknik personel, imar müdürlüğü uzmanları, kentsel tasarım müdürlüğü uzmanları.

Eğitmen:  Dr. Alp ARISOY, ÇEKÜL Kent Çalışmaları Koordinatörü,Mimar

2004 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Alp Arısoy, Milano Teknik Üniversitesi’nde “Kent ve Kent peyzajı” üzerine yüksek lisans yapmış, Şanghay, Kahire, İstanbul ve Milano’da çeşitli kentsel araştırma ve tasarım projelerinde yer almıştır. Başta Turgut Cansever olmak üzere çeşitli mimarların proje ofislerinde stratejik kentsel tasarım projelerinde görevler almıştır. İTÜ’de kentsel sosyoloji ile ilgili doktorasını tamamlayan Arısoy, ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları Biriminin ve vakfın Anadolu’daki uygulama projelerinin Koordinatörlüğünü yürütmektedir.

 

****

İrtibat ve bilgi için: Figen Tokgöz  // akademi@cekulvakfi.org.tr // tel: 0212 323 31 32  //

0 542 298 90 91// fax: 0212 277 41 64