Aşağıda eğitim tarihlerine göre listelenen programlar ile ilgili açıklama için başlıklara tıklayabilir, eğitime kayıt olmak için “Başvuru Formu”nu doldurarak 0 212 277 41 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz.

Başvuru Formu

Katılımcı Rehberine ulaşmak için tıklayın.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul
Tel: 0 212 323 31 32 / Fax: 0212 277 41 64
Bilgi için (mesai saatleri içerisinde):
Figen Tokgöz – akademi@cekulvakfi.org.tr Tel: 0542 298 90 91

 

KUDEB’ler, Koruma Kurulları ve Koruma Mevzuatı // Bülent BAYKAL / 17 – 19 Nisan 2019

Programın amacı: Tarihi çevrede yapılan bakım, onarım ve restorasyon proje ve uygulamalarında, kentsel kültürel korumadan sorumlu belediye ekiplerinin koruma kurulları ile ilişkilerinde etkili sonuç alma yetkinliğini geliştirmek.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların; koruma mevzuatı hakkında bilgilenmelerini ve koruma kuruluna sunulan projelerde aranan nitelikleri öğrenmelerini sağlamak; koruma kurullarıyla iletişim kurma ve işbirliği geliştirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak; kurul onay sürecini tanıma ve anlamalarını kolaylaştırmak hedeflenmektedir.

İçerik:

 • – Tarihi çevrede koruma mevzuatı
 • – Mevzuatla ilgili yaşanan sorunlar ve çözümler
 • – Yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları
 • – Koruma kurullarına sunulan projelerde aranan nitelikler
 • – Koruma kuruluyla iletişim ve işbirliği

Süre: 3 gün

Tarih:  17 – 19 Nisan 2019  // 09.30 – 16.30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirasın korunmasında görevli birimler ve KUDEB çalışanları

Eğitmen:  Bülent BAYKAL, Mimar

Türkiye’de kuruluş günlerinden bu yana kurullarda yer alan Mimar Bülent Baykal,  Antalya Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Başkanlığı yapmıştır. Halen Gaziantep Kurulu ve Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı Komisyon üyesidir. Koruma mevzuatı ile ilgili birikimi ve alandaki engin deneyimini ÇEKÜL Akademi katılımcılarıyla paylaşacaktır.

 

Tarihi Yapı – Yeni Yapı İlişkisi; İşlevlendirme // Y. Metin KESKİN / 17 – 19 Nisan 2019

Programın amacı: Kültürel miras niteliği taşıyan farklı ölçeklerdeki yapıların günümüz koşullarına göre yeniden değerlendirilmesini, işlevlendirilmesini ve tarihsel çevrenin koruma/kullanım dengesi gözetilerek güncel kent yaşamına katılmasını sağlayacak yeni yaklaşımları belirlemek. Bu çerçevede tarihi yapıların yanında yapılacak yeni yapıların niteliklerini, tasarım sürecini ve çevresel etkilerini tartışmak.

Katılımcıya kazandırdıkları:  Bu program ile katılımcıların; tarihsel – kültürel mirasın korunmasında ve geleceğe aktarılmasında yapıların işlevlendirilerek yaşatılmasının önemini kavramaları; kentlerindeki koruma projelerini işlevlendirme ilke ve yöntemleri doğrultusunda değerlendirebilmeleri ve uygulayabilmeleri; tarihi çevrede eski ve yeni yapıların birlikteliğine dair tasarım anlayışı geliştirebilmeleri hedeflenir.

İçerik:

 • – Örnek yapıların mevcut durum analizini oluşturma yöntemleri
 • – Kültürel miras kapsamındaki yapıların ve çevrenin yeniden işlevlendirilmesi
 • – Doğru işleve yönelik yöntemlerin belirlenmesi
 • – Kültürel miras kapsamındaki yapıların yeni yapılarla veya yapısal eklemelerle ilişkisine yönelik tasarım yöntemleri
 • – Türkiye ve dünyadan örnekler üzerinden değerlendirme
 • – Koruma amaçlı imar planlarıyla uyumlu koruma ve işlevlendirme projeleri geliştirmek
 • – Alan ziyareti

Süre: 3 gün

Tarih:  17 – 19 Nisan 2019 // 09.30 – 16.30

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen:  Y. Metin KESKİN, Y. Mimar

1958 yılında İstanbul’da doğan Y. Metin Keskin, İstanbul Erkek Lisesi’ndeki ortaöğretiminin ardından Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu’nda lisans ve Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Rölöve ve Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı.

ÇEKÜL önderliğinde Sivas’ta yürütülen çalışmalarda, Selçuklu Parkı Projesi, Buruciye Medresesi, İzzeddin Keykavus Şifahiye Medresesi, Sivas Hükümet Konağı, Ziya Bey Kütüphanesi projelerini gerçekleştirdi, bu kapsamda Sanat Okulu, Sivas Arkeoloji Müzesi’ne dönüştürüldü. Uygulamaya geçen projeleri arasında bulunan Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Projesi (Eski Süvari Kışlası Binası), Topkapı Sarayı Eski Karakol, Kars Aynalı Köşk, gibi yapılarla birlikte, değişik ölçeklerde çok sayıda yeni yapı ve restorasyon projesini tamamladı.

ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olan Keskin, kendi atölyesinde serbest mimar olarak çalışmalarını sürdürürken, mimarlıkla ilgili kitap ve dergiler için suluboya ve desenleriyle Anadolu kentlerinin kültürel mirasını resimlemekte ve fotoğraflamaktadır.

 

Tarihi Yapılarda Koruma İlkeleri, Teknikleri ve Uygulama Örnekleri // A. Nüvit BAYAR / 10 -12 Haziran 2019

Programın amacı: Tarihi yapıyı kavrama ve durumunu tespit etme esaslarının yanı sıra restorasyon süreçlerinde izlenecek koruma ilke ve yöntemleri ile malzeme bilgilerini pekiştirmek, restorasyon çalışmalarının niteliğini artırmak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların; tarihi yapılara farklı bir gözle bakmaları; restorasyonda “yenileme” değil, “yapının yaşanmışlığını muhafaza ederek koruma” yaklaşımını geliştirmeleri; restorasyon çalışmasının aşamalarını uygulamalı olarak değerlendirmeleri; yapının özelliklerine göre malzeme ve uygulama yöntemlerini görmeleri hedeflenir.

İçerik:

 • – Onarımda temel ilkeler
 • – Koruma projelerinde malzeme bilgisi
 • – Vaka analizi
 • – Alan ziyareti
 • – Katılımcıların kentlerinden örnekler üzerinden tartışma

Süre: 3 gün

Tarih:  10 -12 Haziran 2019// 09.30 – 16.30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma alanında çalışan teknik uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: A. Nüvit BAYAR, Y. Mimar, Restorasyon Uzmanı

Ağırnas Sinan Müze Evi, Harput evi, Malatya İstanbulluoğlu Konağı, Mardin Kent Müzesi, Sakarya Kaynarca Camisi, Sümela Manastırı, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası gibi birçok yapının projelendirmesinde çalıştı. Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü destekli projelerde görev aldı. ÇEKÜL Akademi’de “Yapı Özelliklerine Göre Müdahale Teknikleri”, “Tarihi Yapılarda Koruma, Onarım”, “Kâgir Yapılarda Onarım ve Koruma”, “Koruma Projelerinde Uygulama Önerileri: Vaka Analizleri” ve “Restorasyon İlkeleri ve Mimari Mirasta Yapı Malzemeleri” programlarını yönetmektedir. Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesidir.

 

Restorasyon İşlerinde İhale Süreci ve Hakediş Uygulamaları // İsmail ÖNEL / 12 – 14 Haziran 2019

Programın amacı: Restorasyon işlerinin vazgeçilmez öğelerinden olan hakediş uygulamalarında hazırlanma süreci ve karşılaşılan zorluklar ile iyi bir hakedişte olması gereken özelliklerin katılımcılara aktarılması.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile; katılımcıların restorasyon uygulama sürecinde yaptıkları hakedişlerde karşılaştıkları zorluklar, uygulama teknikleri ile ilgili kişisel yaklaşımlarını geliştirmek ve hakediş uygulamaları hakkında bilgilerini arttırmaları hedeflenir.

İçerik

 • – Yapılan işe göre birim fiyatların ve yeni fiyat analizlerinin tespit edilmesi
 • – Metrajların hazırlanması ve pratik metraj uygulamaları
 • – Hakediş yapılması
 • – Hakediş örnekleri
 • – Hakediş hazırlığında karşılaşılan sorunlar ve çözümler

Süre: 3 gün

Tarih:  12 – 14 Haziran 2019  / 09:30 – 16:00

Kimler katılmalı:  Belediyelerin eski eser koruma restorasyon proje ve uygulama alanlarında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: İsmail ÖNEL, Restorasyon Uzmanı

1970 Silivri – İstanbul doğumlu olan İsmail ÖNEL, İstanbul Yapı Meslek Lisesi Restorasyon Bölümü  ve Trakya Üniversitesi E.M.Y.O. Restorasyon Bölümü mezunudur.  Şehzade Mehmet Camii, Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, Rüstem Paşa Camii, Kılıç Ali Paşa Camii, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii, Süleymaniye Camii, Bursa Ulu Cami, Nuruosmaniye Camii, Mısır Çarşısı gibi 150 den fazla tarihi eserin restorasyon uygulamasında çalışmıştır. Halen Eminönü Yeni Camii başta olmak üzere birçok şantiyede uygulama işlerine devam etmektedir.

 

Yerel Yönetimler için Proje Döngüsü Yönetimi // Betül BOZKURT Psikolog / 17 – 19 Haziran 2019

Programın amacı: Kültürel mirasımızın korunması yönünde gerçekleştirilen çalışmaları bütüncül bir bakış açısı ile projelendirebilmeyi ve projelerin başarıyla yönetimi için gereken öğeleri aktarmayı amaçlar.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcılar;  proje tanımı yapabilecek, başarılı projelerin özelliklerini ve proje yönetimi adımlarını tanımlayabilecek, sorun analizi yapabilecek, ihtiyaç temelli proje fikirleri geliştirebilecek, hedef odaklı ve kaynakların etkin kullanıldığı proje faaliyetleri tasarlayabilecek, sürdürülebilirlik ve izleme değerlendirme yöntemleri üzerine bilgi sahibi olacak,  uygulamalı çalışmalar sayesinde proje yönetimi deneyimi kazanacaklardır.

İçerik*:

 • – Yerelde Gelişim ve Projeler
 • – Proje Yönetimi Adımları
 • – Proje Fikrinin Belirlenmesi ve Analizi
 • – Projenin Planlanması
 • – Projenin Finansmanı
 • – Projenin Uygulanması
 • – Projenin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

*Eğitim uygulamalı yöntemlerle yürütülecek, katılımcılar eğitim boyunca proje geliştirme çalışması yapacaklardır

Süre: 3 gün

Tarih:  17 – 19 Haziran 2019  / 09:30 – 16:00

Kimler katılmalı:  Belediyelerin ilgili birimlerinde proje geliştiren ve/veya projelerin uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi süreçlerinde çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: Betül BOZKURT Psikolog, Eğitmen, Toplumsal Projeler Danışmanı

Kişisel, kurumsal ve toplumsal gelişim alanlarında çalışmaktadır. Gerek kurumsal gerekse toplumsal dönüşümün ancak bireyin dönüşümüyle mümkün olabileceği inancıyla tüm çalışmalarında eğitime özel önem vermekte; psikoloji birikimini, deneyimsel öğrenme tekniklerini, psikodrama ve sosyodrama gibi güçlü yöntemleri kullanarak kuruma, ekibe ve ihtiyaca özel eğitim programları geliştirmekte ve yürütmektedir. Eğitmenliğin yansıra özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşlarına, uluslararası örgütlere toplumsal yatırım ve gönüllülük projelerinde danışmanlık yapmaktadır. Desteklediği çeşitli STK’lara ilaveten kurucularından olduğu Bir İZ Derneği ve Sürdürülebilir Kalkınma için Yenilikçi Çözümler Derneği ile toplumsal dönüşüme hizmet etmektedir.

Kültür Odaklı Koruma ve Kentsel Gelişim Stratejileri // Alp ARISOY / 19 – 21 Haziran 2019

Programın amacı: Bu eğitim programı, bir koruma stratejisi olarak kentsel canlandırma süreçlerini; kentsel canlandırmanın ana ilkelerini ve uygulamaya dönük örneklerini inceleyerek ele almayı amaçlar.

Katılımcıya kazandırdıkları: Eğitim sonunda, kentsel korumaya yönelik yeni bakış açıları kazanılması, ucuz ve yerinde müdahalelerle kentlerde sürdürülebilir canlanmanın yaratılabileceğine dair bir vizyon oluşturulması hedeflenir.

İçerik:

 • – Kentsel müdahaleler ve “canlandırma” kavramı
 • – Kentsel koruma – kentsel gelişim ve kentsel canlandırma ilişkileri
 • – Sosyal sürdürülebilirlik
 • – Entegre (bütüncül) kentsel canlandırma stratejileri
 • – Kentsel canlandırmada çağdaş yaklaşımlar ve dünyadan örnekler
 • – Canlandırmaya yönelik kentsel tasarım yaklaşımları
 • – Kentsel canlandırmada katılımcı süreç
 • – Grup çalışması

Süre: 3 gün

Tarih: 19 – 21 Haziran 2019 / 09.30 – 16.00

Kimler katılmalı: Yerel yönetimlerin kentsel tasarım, planlama, koruma ve strateji oluşturma üzerine çalışan uzmanları ile özellikle küçük ölçekli belediyelerin birim yöneticileri ve teknik uzmanları.

Eğitmen: Alp ARISOY, ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları Koordinatörü, Mimar

2004 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Alp Arısoy, Milano Teknik Üniversitesi’nde “Kent ve Kent peyzajı” üzerine yüksek lisans yapmış, Şanghay, Kahire, İstanbul ve Milano’da çeşitli kentsel araştırma ve tasarım projelerinde yer almıştır. Başta Turgut Cansever olmak üzere çeşitli mimarların proje ofislerinde çalışmış, Faruk Göksu ile stratejik kentsel tasarım projelerinde görevler almıştır. Halen İTÜ’de kentsel sosyoloji ile ilgili doktora çalışması devam eden Arısoy, ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları Birimi’nde Koordinatörlük görevini yürütmektedir.