Aşağıda eğitim tarihlerine göre listelenen programlar ile ilgili açıklama için başlıklara tıklayabilir, eğitime kayıt olmak için “Başvuru Formu”nu doldurarak 0 212 277 41 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz.

Başvuru Formu

Katılımcı Rehberine ulaşmak için tıklayın.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul Tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Figen Tokgöz – akademi@cekulvakfi.org.tr Tel: 0 534 540 28 20

 

Restorasyon İşlerinde İmalat, Örnekler ve Detaylar // İsmail ÖNEL / 7-9 Kasım 2018

Programın amacı: Taşınmaz kültürel mirasımızın korunması için yapılan restorasyon uygulamaları ve bu uygulamalar sırasında karşılaşılan zorluklar, uygulama hataları ve iyi bir restorasyon için gereken öğeleri aktarmayı amaçlar.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların kişisel yaklaşımlarını geliştirmek ve restorasyon uygulamaları ve teknikleri hakkında bilgilerini arttırmak hedeflenir.

İçerik

 • Restorasyon şantiyeciliği
 • Restorasyonda malzeme seçimi
 • Türk el sanatlarına ait uygulama teknikleri (Kündekâri, sedefkâri, kalemişi, alçı vitray vb. uygulama teknikleri)
 • Doğru uygulanmış restorasyon örnekleri
 • Yaşanmış tecrübeler ve karşılıklı soru ve sohbetler
 • Alan ziyareti

Süre: 3 gün
Tarih:  7-9 Kasım 2018 / 09:30 – 16:00

Kimler katılmalı:  Belediyelerin eski eser koruma restorasyon proje ve uygulama alanlarında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: İsmail ÖNEL, Restorasyon Uzmanı

1970 Silivri – İstanbul doğumlu olan İsmail ÖNEL, İstanbul Yapı Meslek Lisesi Restorasyon Bölümü  ve Trakya Üniversitesi E.M.Y.O. Restorasyon Bölümü mezunudur.  Şehzade Mehmet Camii, Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, Rüstem Paşa Camii, Kılıç Ali Paşa Camii, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii, Süleymaniye Camii, Bursa Ulu Cami, Nuruosmaniye Camii, Mısır Çarşısı gibi 150 den fazla tarihi eserin restorasyon uygulamasında çalışmıştır. Halen Eminönü Yeni Camii başta olmak üzere birçok şantiyede uygulama işlerine devam etmektedir.

 

Müzelerde İşletme Politikası // Hakan ERBİL ve Mine KÜÇÜK / 10 – 12 Ekim 2018

Programın amacı:  Kentte yaşayanların kentlilik bilinci kazanmalarını, yaşadıkları kenti sahiplenmelerini sağlayan, kenti, tarihi perspektif içinde, tüm farklılıklarıyla algılanır kılabilen kent müzelerinin, çağdaş bir anlayış, metodoloji ve teknoloji doğrultusunda kültürel ve ekonomik açıdan sürdürülebilirliğini sağlamak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Dünyada yeni bir müzecilik kavramı olan kent müzelerini tanımak; kentlilik bilincinin gelişmesinde kent müzelerinin öneminin farkına varmak; kent müzeciliğinin işletmeden, eğitime, pazarlama stratejilerine kadar çeşitli aşamaları hakkında bilgi edinmek.

İçerik:

 • Yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları
 • Müze yönetimi ideal yapılanması
 • Müzelerin işletme modelleri ve sürdürülebilirlik
 • Çağdaş müze iletişimi ve iletişim teknikleri
 • Kent müzelerinde kentli ile ilişkiler (eğitimler, söyleşiler, sergiler)
 • Uygulama örnekleri

Süre: 3 gün

Tarih:  10 – 12 Ekim 2018 // 09.30 – 16.30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kültür ve/veya kültürel mirasın korunması alanında, kent müzelerinde çalışan personeli ile diğer ilgili birimler çalışanları.

Eğitmenler: Hakan ERBİL ve Mine KÜÇÜK

Hakan ERBİL

İstanbul Social Enterprise (ISE)’nin kurucu ortağı ve genel müdürü olan Hakan Elbir, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde aldığı mühendislik eğitiminin ardından (1989-1994), İstanbul Üniversitesi’nde Uluslararası İşletmecilik (1996-1998) bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Profesyonel iş yaşamında kar amacı gütmeyen kurumlarda yöneticilik yapan Elbir, yöneticilik yaşamının ilk deneyimini Zeynep Mutlu Eğitim Vakfı’nda Genel Koordinatör ve İşletme Müdürü olarak 1998-2004 yılları arasında edindi. Devamında ise Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi’nde, 2005-2011 yılları arasında Pazarlama Müdürü olarak çalıştı. Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün kuruluşundan itibaren özellikle pazarlama eksenli çalışmalara ciddi katkılarda bulundu. Birçoğu uluslararası olmak üzere 40’ın üzerinde sergide aktif rol aldı.

Elbir, 2011 yılında, kendi inisiyatifi ile Amerikan Doğal Tarih Müzesi’nin geliştirdiği İklim Değişikliği Sergisi’ni Santralistanbul’da, Türkiye’nin ilk interaktif sanat sergisi olan The Great Masters Sergisi’ni ise 2012’de Tophane-i Amire’de gerçekleştirdi.

Her iki sergi projesi 100binlerce insana ulaştı ve 40binin üzerinde öğrenci ücretsiz atölye çalışmalarından yararlandı. Hakan Elbir, 2013 yılında ise Türkiye’nin en önemli sosyal girişimcilik projelerinden bir tanesi olan Karanlıkta Diyalog projesini hayata geçirerek 20 kadar görme engelliye istihdam yarattı.

Elbir, müzecilik alanında dünyanın en önde gelen konferanslarından bir tanesi olan ‘Communicating the Museum’ konferansının İstanbul’da gerçekleştirilmesini sağladı. Dünyadan 300’ün üzerinde müze profesyonelinin katıldığı söz konusu konferans, Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşti.

Elbir 2016 yılı Şubat ayında Karanlıkta Diyalog’un bulunduğu Gayrettepe’deki metro istasyonunun içindeki özel alanda Karanlıkta Diyalog’a ilave olarak projenin bir sonraki versiyonu olan Sessizlikte Diyalog Deneyimsel Sergisini de hayata geçirdi ve söz konusu alanı bir Diyalog Müzesi’ne dönüştürdü. Diyalog Müzesi bugüne kadar 120bin ziyaretçi tarafından ziyaret edildi.

Elbir, Sosyal Girişimciliğin yasal olarak tanınmasına dair ilgili kurumlarla görüşmelerine ve projenin 3.versiyonu olan Zamanda Diyalog’un Diyalog Müzesi içinde hayata geçmesine yönelik çalışmalarına devam etmektedir.

Mine KÜÇÜK

İstanbul Üniversitesi, Prehistorya Arkeolojisi bölümünü bitirdikten sonra Amerika Birleşik Devletlerine giderek Minnesota Üniversitesi’nde Disiplinler arası Arkeoloji ve Müze bilimi okudu. Mezun olduktan sonra Minnesota Bilim Müzesi’nde sergi Uzmanı ve müzenin Türkiye’de yaptığı bir proje için (Çatal Höyük kazı alanı ziyaretçi programı) proje danışmanı olarak çalıştı.

İstanbul’a döndüğünden beri serbest danışmanlık, arkeoloji ve müze bilimi konuşmaları, atölye çalışmaları yapıyor ve çeşitli konularda eğitimler düzenliyor. Bu bağlamda ilkokul seviyesinde bir müze dersi hazırladı, Avrupa Birliği projelerinde içerik hazırlayıcı ve koordinatör olarak görev aldı, Yeditepe Üniversitesi ve Işık Üniversitesinde Müze bilimi dersi verdi, çeşitli dergilere ve gazetelere müze yazıları yazdı. Halen müze ve arkeoloji projelerine danışmanlık ve küratörlük yapıyor.

Tüm bunlara ek olarak 2009 senesinden beri İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın Bienal rehberlerinin eğitimini gerçekleştirmektedir.

 

Yerel Yönetimler İçin Doğa Dostu Kent Yaklaşımları // Ayşe Ceren SARI ve Deniz DİNÇEL / 24 – 26 Ekim 2018

Programın amacı: İklim değişikliği, fosil yakıtlara olan bağlılık, gıda güvenliği gibi konuları merkeze alarak kent yönetimi ve planlamasında doğal varlıklarımızı koruyan, kentlerin dayanıklılığını artıran politika uygulamaları için gerekli olan politika araçları, prensipler ve uygulama örnekleri hakkında bilgi kazandırmak.

Katılımcıya kazandırdıkları: İklim değişikliği, enerji, arazi kullanımı gibi meselelerle tanışma; insan çağında kentlerin ve kentlerdeki uygulamaların önemini kavrama; doğa dostu kent yaklaşımlarıyla tanışma; kent yönetiminde ekoloji ve sürdürülebilirlik odaklı bir bakış açısı kazanma; kır ve kent ölçekli uygulamaları inceleme; dayanıklı kentlere geçiş önerileri geliştirme.

İçerik:

 • Gezegenin eşikleri ve iklim değişikliği
 • Doğa dostu kent yaklaşımları
 • Doğa dostu kentlere geçiş prensipleri
 • Döngüsel yönetim
 • Ekolojik Ayak İzi
 • Ekolojik Yerleşkeler (farklı ölçeklerde)
 • Vaka çalışmaları

Süre: 3 gün

Tarih: 24 – 26 Ekim 2018// 09.30 – 17.00

Kimler katılmalı: Belediyelerin planlama, proje ve etüd, çevre, kültür, fen ve sosyal işler birimlerinde görev yapan personeli ile diğer ilgili birimler çalışanları.

Eğitmenler: Ayşe Ceren SARI ve Deniz DİNÇEL

Ayşe Ceren SARI, Enerji Analisti

Ayşe Ceren Sarı, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezinde Enerji Analisti olarak çalışmaktadır. Sarı, SHURA’ya katılmadan önce ÇEKÜL Vakfında İklim Değişikliği ve Enerji Politikaları Uzmanı olarak görev yapmıştır. Ayrıca üniversiteler, kamu kurumları, hükümetlerarası kuruluşlar, diğer sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşları ile birlikte dünyadaki farklı ülke ve bölgelerde yenilenebilir enerji, iklim değişikliği, elektrik, petrol ve doğal gaz sektör analizi, enerji ve altyapı yatırımları ağ analizi, çevre adaleti, yaşam döngüsü analizi gibi alanlarda projeler yürütmüştür. Sarı, Norveç Ekonomi Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamış, CEMS Uluslararası İşletme bölümünde çift anadal yapmıştır. Akademik çalışmalarına İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Projeler ve STK Yönetimi Yüksek Lisans Bölümü, Sivil Toplum Çalışmaları yoğunlaşma alanında devam etmekte, burada elektrik spot piyasaları ve çevre adaleti alanlarında çalışmaktadır. Sarı, ODTÜ İktisat Bölümü’nden mezundur.

Deniz DİNÇEL, Biyolog, Eğitmen

Deniz Dinçel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun olduktan sonra Türkiye’de doğa koruma ve sürdürülebilir kalkınma için çalışan çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında proje koordinatörü ve eğitmen olarak çalışmıştır. 2004-2006 yılları arasında İngiltere’de sürdürülebilir yaşam, sürdürülebilirlik için eğitim, bütünsel tasarım, ekolojik ayak izi gibi konularda eğitim almış ve Findhorn Ekoköyü’nün Ekolojik Ayak İzi Analizi çalışmasında proje koordinatörlüğü yapmıştır. 2007-2014 yılları arasında Türkiye’de, farklı kamu, sivil toplum, özel sektör ve uluslararası organizasyonlarla işbirliği içerisinde bağımsız eğitmen ve danışman olarak çalışmış, yetişkinlere yönelik eğitim programları geliştirerek, uygulamıştır. Dinçel, 2008-2012 yılları arasında Küresel Ekoköyler Ağı-Avrupa’nın konsey üyesi olarak görev yapmıştır. Dinçel, bir yandan Ankara Üniversitesi, Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi bölümünde doktora çalışmasına devam ederken, diğer yandan ÇEKÜL Vakfı’nda Bilgi Ağacı Eğitim Birimi Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

 

Tarihi Yapılarda Koruma İlkeleri, Teknikleri ve Uygulama Örnekleri // A. Nüvit BAYAR / 24- 26 Ekim 2018

Programın amacı: Tarihi yapıyı kavrama ve durumunu tespit etme esaslarının yanı sıra restorasyon süreçlerinde izlenecek koruma ilke ve yöntemleri ile malzeme bilgilerini pekiştirmek, restorasyon çalışmalarının niteliğini artırmak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların; tarihi yapılara farklı bir gözle bakmaları; restorasyonda “yenileme” değil, “yapının yaşanmışlığını muhafaza ederek koruma” yaklaşımını geliştirmeleri; restorasyon çalışmasının aşamalarını uygulamalı olarak değerlendirmeleri; yapının özelliklerine göre malzeme ve uygulama yöntemlerini görmeleri hedeflenir.

İçerik:

 • Onarımda temel ilkeler
 • Koruma projelerinde malzeme bilgisi
 • Vaka analizi
 • Alan ziyareti
 • Katılımcıların kentlerinden örnekler üzerinden tartışma

 Süre: 3 gün

Tarih:  24- 26 Ekim 2018// 09.30 – 16.30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma alanında çalışan teknik uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: A. Nüvit BAYAR, Y. Mimar, Restorasyon Uzmanı

Ağırnas Sinan Müze Evi, Harput evi, Malatya İstanbulluoğlu Konağı, Mardin Kent Müzesi, Sakarya Kaynarca Camisi, Sümela Manastırı, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası gibi birçok yapının projelendirmesinde çalıştı. Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü destekli projelerde görev aldı. ÇEKÜL Akademi’de “Yapı Özelliklerine Göre Müdahale Teknikleri”, “Tarihi Yapılarda Koruma, Onarım”, “Kâgir Yapılarda Onarım ve Koruma”, “Koruma Projelerinde Uygulama Önerileri: Vaka Analizleri” ve “Restorasyon İlkeleri ve Mimari Mirasta Yapı Malzemeleri” programlarını yönetmektedir. Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyesidir.

 

İstanbul’da Anıtsal ve Sivil Yapıların Restorasyonu ve İşlevlendirme Örnekleri – Eyüpsultan Örneği // Eyüp Belediyesi ESTAM / 31.10 – 2.11.2018

Programın amacı: Bütüncül bir bakış açısı ile hazırlanmış yönetim planı dahilinde taşınmaz kültürel mirasımızın korunması için yapılan restorasyon uygulamaları, bu uygulamalar sırasında karşılaşılan zorluklar ve işlevlendirme örneklerini aktarmayı amaçlar.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların Eyüpsultan’daki uygulamaları inceleyerek; kişisel yaklaşımlarını geliştirmek, işlevlendirme, restorasyon uygulamaları ve teknikleri hakkında bilgilerini arttırmak hedeflenir.

İçerik

 • Eyüpsultan’ın tarihi
 • Eyüpsultan’da koruma çalışmaları ve işlevlendirme örnekleri
 • Alanda restorasyon örneklerinin incelenmesi
 • Yaşanmış tecrübeler ve karşılıklı soru ve cevaplar

Süre: 3 gün
Tarih:  31.10 – 2.11.2018 / 09:30 – 16:00

Kimler katılmalı:  Belediyelerin eski eser koruma restorasyon proje ve uygulama alanlarında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Destek veren kurum: Eyüp Belediyesi ESTAM (Eyüp Sultan Tarihi Merkezi)

Eyüp Sultan Tarihi Merkez Yönetimi (ESTAM), Eyüp Sultan Meydanı ve Çevresini içeren 98 hektarlık alanın tasarım, yönetim ve planlanmasına yönelik her türlü tasarrufu gerçekleştirmek amacıyla 24 Haziran 2014’te çalışmalarına başlamıştır.

http://estam.com.tr

 

KUDEB’ler, Koruma Kurulları ve Koruma Mevzuatı // Bülent BAYKAL / 7 – 8 Kasım 2018

Programın amacı: Tarihi çevrede yapılan bakım, onarım ve restorasyon proje ve uygulamalarında, kentsel kültürel korumadan sorumlu belediye ekiplerinin koruma kurulları ile ilişkilerinde etkili sonuç alma yetkinliğini geliştirmek.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların; koruma mevzuatı hakkında bilgilenmelerini ve koruma kuruluna sunulan projelerde aranan nitelikleri öğrenmelerini sağlamak; koruma kurullarıyla iletişim kurma ve işbirliği geliştirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak; kurul onay sürecini tanıma ve anlamalarını kolaylaştırmak hedeflenmektedir.

İçerik:

 • Tarihi çevrede koruma mevzuatı
 • Mevzuatla ilgili yaşanan sorunlar ve çözümler
 • Yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları
 • Koruma kurullarına sunulan projelerde aranan nitelikler
 • Koruma kuruluyla iletişim ve işbirliği

Süre: 3 gün

Tarih:  7 – 8 Kasım 2018  // 09.30 – 16.30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirasın korunmasında görevli birimler ve KUDEB çalışanları

Eğitmen:  Bülent BAYKAL, Mimar

Türkiye’de kuruluş günlerinden bu yana kurullarda yer alan Mimar Bülent Baykal,  Antalya Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Başkanlığı yapmıştır. Halen Gaziantep Kurulu ve Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı Komisyon üyesidir. Koruma mevzuatı ile ilgili birikimi ve alandaki engin deneyimini ÇEKÜL Akademi katılımcılarıyla paylaşacaktır.

 

Koruma Alanları için Kentsel Tasarım Rehberi // Alp ARISOY / 21 – 23 Kasım 2018

Programın amacı: Kentsel tasarım rehberleri, koruma alanlarının kullanım ve tasarım ilkelerini hazırlayarak, süreç odaklı bir koruma yaklaşımı getirmeyi amaçlayan kaynak planlardır. Ülkemizde de yakın zamanda koruma imar planlarını tamamlayan ve hukuki bağlayıcılığı olacak metinler haline getirilmesi gündemde olan tasarım rehberleri, yerel yönetimler için yeni bir çalışma alanı açmaktadır. Eğitimde koruma alanları için tasarım rehberlerinin hazırlanma sürecine altlık oluşturacak, yaklaşım, uygulama ve teorik arka planın tartışılması amaçlanmaktadır.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların; koruma alanlarında ilkesel/ normatif süreç planlama disiplinlerini tanımaları ve tasarım rehberlerinin stratejik, mekansal ve teorik hazırlanma aşamalarını incelemeleri hedeflenmektedir. Eğitimde, tasarım rehberleri hazırlayacak ekiplere kavramsal alt yapı ve uygulama örnekleri gösterilerek, bu konudaki yetkinlikleri arttırılacaktır.

İçerik:

 • Tasarım rehberi nedir?
 • Planlamada ilkesel yaklaşımlar ve örnekleri
 • Tasarım rehberlerinin içeriği
 • Tasarım rehberlerinin hazırlanma aşamaları
 • Dünya’dan ve Türkiye’den tasarım rehberi örneklerinin incelenmesi
 • Tasarım rehberi hazırlanması sürecinde kullanılacak yöntemler
 • Grup çalışması

Süre: 3 gün

Tarih:  21 – 23 Kasım 2018 / 09.30 – 16.30

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, tasarım rehberi hazırlamakla yükümlü teknik personel, imar müdürlüğü uzmanları, kentsel tasarım müdürlüğü uzmanları.

Eğitmen:  Alp ARISOY, ÇEKÜL Kent Çalışmaları Koordinatörü

2004 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Alp Arısoy, Milano Teknik Üniversitesi’nde “Kent ve Kent peyzajı” üzerine yüksek lisans yapmış, Şanghay, Kahire, İstanbul ve Milano’da çeşitli kentsel araştırma ve tasarım projelerinde yer almıştır. Başta Turgut Cansever olmak üzere çeşitli mimarların proje ofislerinde stratejik kentsel tasarım projelerinde görevler almıştır. Halen İTÜ’de doktora çalışması devam eden Arısoy, ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları Biriminin ve vakfın Anadolu’daki uygulama projelerinin Koordinatörlüğünü yürütmektedir.

 

Müzelerde Koleksiyon Yönetimi ve Sergileme // Doç.Dr. Nevra Ertürk / 5 – 7 Aralık 2018

Programın amacı: Kültür sektöründe güçlenerek ziyaretçilerle bütünleşen ve değer üreten müze kavramının yerel yönetimlere çağdaş müzecilik anlayışı çerçevesinde anlatılarak bu anlamda yereldeki müzelere destek olmak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Yerel yönetimlere bağlı müze personelinin ve ilgili diğer uzmanların yeni güncel müzecilik yaklaşımı ve uygulamaları bağlamında , koleksiyon yönetimi ve sergileme çalışmaları hakkında bilgi edinmeleri

İçerik:

 • Müzelerde Koleksiyon Yönetimi
 • Müzelerde Sergileme
 • Türkiye’den ve yurt dışından sergileme örnekler
 • Vaka analizi
 • Müze ziyareti

Süre: 3 gün

Tarih: 5 – 7 Aralık 2018 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kültür ve/veya kültürel mirasın korunması alanında çalışan birimleri, müze personeli ile diğer ilgili birimler çalışanları.

Eğitmen: Doç.Dr. Nevra Ertürk

İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü’nden lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi Müzecilik Programı’ndan yüksek lisans, aynı üniversitenin Mimarlık Tarihi ve Kuramı Programı’ndan ise doktora derecesine sahiptir. 2000-2011 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi, Müzecilik Yüksek Lisans Programı ve Sanat Yönetimi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi; 2011-2017 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü’nde ögretim üyesi olarak görev almıstır.  Halen Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü’nde Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Bilimsel çalısmaları müzelerde önleyici koruma, sergileme ve kültür mirası yönetimi üzerine odaklanmaktadır. Müzecilik alanında yazarlığını/editörlüğünü yaptıgı üç kitabı ve 40’ın üstünde makale/bildirisi bulunmaktadır.  Gerek yurt içi gerekse yurt dışında birçok müzeye sergileme ve depo yönetimi konusunda danışmanlık yapmakta; müzecilik alanında müze personeline yönelik eğitim vermektedir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü ile Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü; Istanbul Bilgi Üniversitesi, Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü’nde Müzecilik ve Kültür Mirası Yönetimi derslerini vermektedir. Nevra Ertürk, İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve J. Paul Getty Müzesi’nde stajyer; Ulusal Kenya Müzesi ve ICCROM’da, kıdemli araştırmacı olarak görev almıştır.

2014-2018 yılları arasında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ile Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Başkanlığı görevlerini yürütmüş olan Nevra Ertürk’ün Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Risklere Hazırlık Komitesi (ICORP) Yönetim Kurulu üyeliği ile ICOMOS Türkiye üyeliği devam etmektedir.

 

Restorasyon İşlerinde İhale Süreci ve Hakediş Uygulamaları // İsmail ÖNEL / 12 – 13 Aralık 2018

Programın amacı: Restorasyon işlerinin vazgeçilmez öğelerinden olan hakediş uygulamalarında hazırlanma süreci ve karşılaşılan zorluklar ile iyi bir hakedişte olması gereken özelliklerin katılımcılara aktarılması.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile; katılımcıların restorasyon uygulaması sırasında yapılan hakedişlerde karşılaşılan zorluklar, uygulama hataları ve doğru uygulama teknikleri ve ihale süreci ile ilgili kişisel yaklaşımlarını geliştirmek, hakediş uygulamaları hakkında bilgilerini arttırmak hedeflenir.

İçerik:

 • Yapılan işe göre birim fiyatların ve yeni fiyat analizlerinin tespit edilmesi
 • Metrajların hazırlanması ve pratik metraj uygulamaları
 • Hakediş yapılması
 • Hakediş örnekleri
 • Hakediş hazırlığında karşılaşılan sorunlar ve çözümler

Süre: 3 gün

Tarih:  12 – 13 Aralık 2018 // 09.30 – 16.30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma alanında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: İsmail ÖNEL, Restorasyon Uzmanı

1970 Silivri – İstanbul doğumlu olan İsmail ÖNEL, İstanbul Yapı Meslek Lisesi Restorasyon Bölümü  ve Trakya Üniversitesi E.M.Y.O. Restorasyon Bölümü mezunudur.  Şehzade Mehmet Camii, Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, Rüstem Paşa Camii, Kılıç Ali Paşa Camii, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii, Süleymaniye Camii, Bursa Ulu Cami, Nuruosmaniye Camii, Mısır Çarşısı gibi 150 den fazla tarihi eserin restorasyon uygulamasında çalışmıştır. Halen Eminönü Yeni Camii başta olmak üzere birçok şantiyede uygulama işlerine devam etmektedir.

 

Tarihi Yapı – Yeni Yapı İlişkisi; İşlevlendirme // Y. Metin KESKİN / 19 – 21 Aralık 2018

Programın amacı: Kültürel miras niteliği taşıyan farklı ölçeklerdeki yapıların günümüz koşullarına göre yeniden değerlendirilmesini, işlevlendirilmesini ve tarihsel çevrenin koruma/kullanım dengesi gözetilerek güncel kent yaşamına katılmasını sağlayacak yeni yaklaşımları belirlemek. Bu çerçevede tarihi yapıların yanında yapılacak yeni yapıların niteliklerini, tasarım sürecini ve çevresel etkilerini tartışmak.

Katılımcıya kazandırdıkları:  Bu program ile katılımcıların; tarihsel – kültürel mirasın korunmasında ve geleceğe aktarılmasında yapıların işlevlendirilerek yaşatılmasının önemini kavramaları; kentlerindeki koruma projelerini işlevlendirme ilke ve yöntemleri doğrultusunda değerlendirebilmeleri ve uygulayabilmeleri; tarihi çevrede eski ve yeni yapıların birlikteliğine dair tasarım anlayışı geliştirebilmeleri hedeflenir.

İçerik:

 • Örnek yapıların mevcut durum analizini oluşturma yöntemleri
 • Kültürel miras kapsamındaki yapıların ve çevrenin yeniden işlevlendirilmesi
 • Doğru işleve yönelik yöntemlerin belirlenmesi
 • Kültürel miras kapsamındaki yapıların yeni yapılarla veya yapısal eklemelerle ilişkisine yönelik tasarım yöntemleri
 • Türkiye ve dünyadan örnekler üzerinden değerlendirme
 • Koruma amaçlı imar planlarıyla uyumlu koruma ve işlevlendirme projeleri geliştirmek
 • Alan ziyareti

Süre: 3 gün

Tarih:  19 – 21 Aralık 2018 // 09.30 – 16.30

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen:  Y. Metin KESKİN, Y. Mimar

1958 yılında İstanbul’da doğan Y. Metin Keskin, İstanbul Erkek Lisesi’ndeki ortaöğretiminin ardından Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu’nda lisans ve Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Rölöve ve Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı.

ÇEKÜL önderliğinde Sivas’ta yürütülen çalışmalarda, Selçuklu Parkı Projesi, Buruciye Medresesi, İzzeddin Keykavus Şifahiye Medresesi, Sivas Hükümet Konağı, Ziya Bey Kütüphanesi projelerini gerçekleştirdi, bu kapsamda Sanat Okulu, Sivas Arkeoloji Müzesi’ne dönüştürüldü. Uygulamaya geçen projeleri arasında bulunan Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Projesi (Eski Süvari Kışlası Binası), Topkapı Sarayı Eski Karakol, Kars Aynalı Köşk, gibi yapılarla birlikte, değişik ölçeklerde çok sayıda yeni yapı ve restorasyon projesini tamamladı.

ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu üyesi olan Keskin, kendi atölyesinde serbest mimar olarak çalışmalarını sürdürürken, mimarlıkla ilgili kitap ve dergiler için suluboya ve desenleriyle Anadolu kentlerinin kültürel mirasını resimlemekte ve fotoğraflamaktadır.

 

 

Taşınma sürecinde olduğumuz için 24 Ekim 2023 tarihinden başlayarak Tarihi Kentler Birliği Eğitimleri hakkında bilgi almak, eğitimlere kayıt olmak için 0 542 298 90 91 numaralı telefonu ve akademi@cekulvakfi.org.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz