Aşağıda eğitim tarihlerine göre listelenen programlar ile ilgili açıklama için başlıklara tıklayabilir, eğitime kayıt olmak için “Başvuru Formu”nu doldurarak 0 212 277 41 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz.

Başvuru Formu

Katılımcı Rehberine ulaşmak için tıklayın.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul Tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Figen Tokgöz – akademi@cekulvakfi.org.tr Tel: 0 534 540 28 20

 

Kültür Odaklı Koruma ve Kentsel Gelişim Stratejileri // Alp Arısoy / 21 – 23 Şubat 2018

Programın amacı: Bu eğitim programı, bir koruma stratejisi olarak kentsel canlandırma süreçlerini; kentsel canlandırmanın ana ilkelerini ve uygulamaya dönük örneklerini inceleyerek ele almayı amaçlar.

 

Katılımcıya kazandırdıkları: Eğitim sonunda, kentsel korumaya yönelik yeni bakış açıları kazanılması, ucuz ve yerinde müdahalelerle kentlerde sürdürülebilir canlanmanın yaratılabileceğine dair bir vizyon oluşturulması hedeflenir.

 

İçerik:

 • Kentsel müdahaleler ve “canlandırma” kavramı
  • Kentsel koruma – kentsel gelişim ve kentsel canlandırma ilişkileri
  • Sosyal sürdürülebilirlik
  • Entegre (bütüncül) kentsel canlandırma stratejileri
  • Kentsel canlandırmada çağdaş yaklaşımlar ve dünyadan örnekler
  • Canlandırmaya yönelik kentsel tasarım yaklaşımları
  • Kentsel canlandırmada katılımcı süreç
  • Grup çalışması

 

Süre: 3 gün
Tarih:  21 – 23 Şubat 2018 / 09.30 – 16.00
Kimler katılmalı: Yerel yönetimlerin kentsel tasarım, planlama, koruma ve strateji oluşturma üzerine çalışan uzmanları ile özellikle küçük ölçekli belediyelerin birim yöneticileri ve teknik uzmanları.

 

Eğitmen: 

Alp ARISOY, Mimar

2004 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Alp Arısoy, Milano Teknik Üniversitesi’nde “Kent ve Kent peyzajı” üzerine yüksek lisans yapmış, Şanghay, Kahire, İstanbul ve Milano’da çeşitli kentsel araştırma ve tasarım projelerinde yer almıştır. Başta Turgut Cansever olmak üzere çeşitli mimarların proje ofislerinde çalışmış, Faruk Göksu ile stratejik kentsel tasarım projelerinde görevler almıştır. Halen İTÜ’de kentsel sosyoloji ile ilgili doktora çalışması devam eden Arısoy, ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları Birimi’nde Koordinatörlük görevini yürütmektedir.

 

 

Restorasyon İşlerinde İmalat ve Uygulama Detayları // İsmail Önel / 28 Şubat – 2 Mart 2018

Programın amacı: Taşınmaz kültürel mirasımızın korunması için yapılan restorasyon uygulamaları ve bu uygulamalar sırasında karşılaşılan zorluklar, uygulama hataları ve iyi bir restorasyon için gereken öğeleri aktarmayı amaçlar.

 

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların restorasyon uygulamalarında karşılaşılan zorluklar, uygulama hataları ve doğru uygulama teknikleri ile ilgili kişisel yaklaşımlarını geliştirmek ve restorasyon uygulamaları ve teknikleri hakkında bilgilerini arttırmak hedeflenir.

 

İçerik

 • Restorasyon şantiyeciliği
 • Restorasyonda malzeme seçimi
 • Türk el sanatlarına ait uygulama teknikleri (Kündekâri, sedefkâri, kalemişi, alçı vitray vb. uygulama teknikleri)
 • Doğru uygulanmış restorasyon örnekleri
 • Yaşanmış tecrübeler ve karşılıklı soru ve sohbetler
 • Alan ziyareti

 

Süre: 3 gün
Tarih:  28 Şubat – 2 Mart 2018 / 09:30 – 16:00

 

Kimler katılmalı: Belediyelerin eski eser koruma restorasyon proje ve uygulama alanlarında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

 

Eğitmen: İsmail ÖNEL, Restorasyon Uzmanı

1970 Silivri – İstanbul doğumlu olan İsmail ÖNEL, İstanbul Yapı Meslek Lisesi Restorasyon Bölümü  ve Trakya Üniversitesi E.M.Y.O. Restorasyon Bölümü mezunudur.  Şehzade Mehmet Camii, Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, Rüstem Paşa Camii, Kılıç Ali Paşa Camii, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii, Süleymaniye Camii, Bursa Ulu Cami, Nuruosmaniye Camii, Mısır Çarşısı gibi 150 den fazla tarihi eserin restorasyon uygulamasında çalışmıştır. Halen Eminönü Yeni Camii başta olmak üzere birçok şantiyede uygulama işlerine devam etmektedir.

 

Kent Arşivleri – Arşiv Oluşturma, Belgeleme ve Dijitalleştirme // Ayşen KILIÇ ÖZARSLANTÜRK /  7 – 9 Mart 2018

Programın amacı: ‘Kentsel ve Kültürel Koruma’ kapsamında kentlerin kültürel belleklerini oluşturulan merkezlerin günümüzün değişen dinamiklerine uygun hale getirilmesi için yöntem ve teknolojilerin katılımcılara aktarılmasını amaçlanmaktadır.

 

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların; kent arşivlerinin kent ve kentli için önemi, nasıl bir arşiv oluşturacaklarına dair bilgiler ve günümüzde yaygınlaşan dijitalleştirme süreci, hakkında bilgilerini arttırmak hedeflenmektedir.

 

İçerik:

 • Kent arşivlerinin ortaya çıkış süreci ve gelişimi
 • Temel kavramlar
 • Kent arşivlerinin kent kültürü için önemi
 • Dijitalleştirme süreci
 • Arşivin fiziksel saklama koşulları (binalar, mekanlar)
 • Uygulama örnekleri

Süre: 3 gün

 

Tarih: 7 – 9 Mart 2018// 09.30 – 16.00

 

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma alanında çalışan uzmanları, Kültür Biriminde, Kent Belleği ve Müzesi’nde çalışan uzmanları

 

Eğitmen:  Ayşen KILIÇ ÖZARSLANTÜRK, ÇEKÜL Bilgi ve Belge Merkezi Koordinatörü

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ve yan dal olarak da Tarih Bölümünden mezundur.  Aynı üniversitenin Siyasal Bilgiler Fakültesi Kütüphanesi’nde çalışmıştır. 2011 yılında ÇEKÜL Vakfı’nda göreve başlayan Özarslantürk; Vakfın Kent Arşivi’nin dijitalleştirilmesini sağlamıştır. Bilgi ve Belge Merkezi Koordinatörü olarak çalışmalarına devam etmektedir.

 

Kent Müzeleri – İşlevlendirme ve Kurulum // Metin KESKİN – Nadir MUTLUER /  21-23 Mart 2018

Programın amacı:  Kentte yaşayanların kentlilik bilinci kazanmalarını, yaşadıkları kenti sahiplenmelerini sağlayan, kenti, tarihi perspektif içinde tüm farklılıklarıyla algılanır kılabilen kent müzesi uygulamalarını, çağdaş bir anlayış ve metodoloji doğrultusunda yaygınlaştırmak.

 

Katılımcıya kazandırdıkları: Dünyada yeni bir müzecilik kavramı olan kent müzelerini tanımak; kentlilik bilincinin gelişmesinde kent müzelerinin öneminin farkına varmak; kent müzeciliğinin kuruluştan kurguya, projelendirmeden uygulamaya, obje toplamadan işletmeye, tüm aşamaları hakkında ve dünyada yeni müzecilik anlayışı ve teknolojileri hakkında bilgi edinmek.

 

İçerik: 

 • Yapının müze olarak restorasyonu (fiziki süreç)
 • Kent müzelerinin kent ve kentli için önemi
 • Yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları
 • Kent müzesi kurulum çalışmaları
 • Müze konsepti ve müze içeriği
 • İç mekân düzenlemesi ve iç tasarım
 • Çağdaş müze teknolojileri
 • Kent müzelerinde işletme ve kentli ile ilişkiler
 • Grup Çalışması
 • Alan ziyareti

 

Süre: 3 gün

 

Tarih: 21-23 Mart 2018 // 09.30 – 16.30
Kimler katılmalı: Belediyelerin kültür ve/veya kültürel mirasın korunması alanında çalışan birimleri personeli ile diğer ilgili birimler çalışanları.

 

Eğitmenler: Metin KESKİN – Nadir MUTLUER

Metin KESKİN, Y. Mimar

ÇEKÜL Vakfı’nın Sivas çalışmalarında Selçuklu Parkı Projesi, Buruciye Medresesi, İzzeddin Keykavus Şifahiye Medresesi, Sivas Hükümet Konağı, Ziya Bey Kütüphanesi projelerini gerçekleştirdi. Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Projesi, Topkapı Sarayı Eski Karakol, Kars Aynalı Köşk’ün yanı sıra çok sayıda yeni yapı ve restorasyon projesi yaptı. Mimarlık yayınları için de Anadolu kentlerinin kültürel mirasını resimlemekte ve fotoğraflamaktadır. Akademi’de “Tarihi Yapılarda İşlevlendirme Sorunları ve Yöntemleri / Tarihi Yapı – Yeni Yapı İlişkisi” eğitimleri vermektedir.

Nadir MUTLUER, Müze Tasarımcısı ve İletişim Uzmanı

Son yıllarda Anadolu’nun çeşitli kentlerinde birbiri ardından açılan birçok kent müzesinin kuruluş aşamasından iç mekân tasarım ve üretimine uzanan çalışmalar yürüttü. Çalışmaları arasında Bursa, Gaziantep, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Avanos, Havran Kent Müzeleri ile Kayseri Milli Mücadele, Gaziantep Hamam, Gaziantep Atatürk Anı, Gaziantep Ali İhsan Göğüş ve Kayseri Selçuklu Medeniyetleri Müzeleri bulunmaktadır.

 

Tarihi Yapılarda Onarım İlkeleri ve Malzeme Bilgisi // A. Nüvit BAYAR / 11-13 Nisan 2018

 1. Tarihi Yapılarda Onarım İlkeleri ve Malzeme Bilgisi

Programın amacı: Tarihi yapıyı kavrama ve durumunu tespit etme esaslarının yanı sıra restorasyon süreçlerinde izlenecek koruma ilke ve yöntemleri ile malzeme bilgilerini pekiştirmek, restorasyon çalışmalarının niteliğini artırmak.

 

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların; tarihi yapılara farklı bir gözle bakmaları; restorasyonda “yenileme” değil, “yapının yaşanmışlığını muhafaza ederek koruma” yaklaşımını geliştirmeleri; restorasyon çalışmasının aşamalarını uygulamalı olarak değerlendirmeleri; yapının özelliklerine göre malzeme ve uygulama yöntemlerini görmeleri hedeflenir.

 

İçerik:

 • Kâgir yapıların onarımında temel ilkeler
 • Ahşap yapıların onarımında temel ilkeler
 • Koruma projelerinde malzeme bilgisi
 • Vaka analizi
 • Alan ziyareti
 • Katılımcıların kentlerinden örnekler üzerinden tartışma

 Süre: 3 gün

 

Tarih:  11-13 Nisan 2018// 09.30 – 16.30

Katılımcıların dikkatine!

Eğitim; ilk gün İstanbul Şerifler Yalısı’nda, ikinci gün ise 2018 Heritage İstanbul Fuarı’nda gerçekleşecektir. Fuarda yapılacak eğitimler, dışarıdan izleyicilere açık olacaktır.

 

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma alanında çalışan teknik uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

 

Eğitmen: A. Nüvit BAYAR, Y. Mimar, Restorasyon Uzmanı

Ağırnas Sinan Müze Evi, Harput evi, Malatya İstanbulluoğlu Konağı, Mardin Kent Müzesi, Sakarya Kaynarca Camisi, Sümela Manastırı, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası gibi birçok yapının projelendirmesinde çalıştı. Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü destekli projelerde görev aldı. ÇEKÜL Akademi’de “Yapı Özelliklerine Göre Müdahale Teknikleri”, “Tarihi Yapılarda Koruma, Onarım”, “Kâgir Yapılarda Onarım ve Koruma”, “Koruma Projelerinde Uygulama Önerileri: Vaka Analizleri” ve “Restorasyon İlkeleri ve Mimari Mirasta Yapı Malzemeleri” programlarını yönetmektedir. Balıkesir ve Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyesidir.

 

Arkeopark Uygulamaları ve Sürdürülebilirlik // Prof. Dr. Necmi KARUL / 11 – 13 Nisan 2018

Programın amacı: Kültürel mirasın toplumsal kimliğe katacağı zenginliği vurgulayarak, arkeolojik ve tarihi alanların korunmasını teşvik etmek, bu alanların çevresinde yaşayan insanlara koruma bilincinin kazandırılması konusunda yerel yönetimlerin üstlenebileceği role açıklık getirmek.

 

Katılımcıya kazandırdıkları: Görev alanlarındaki arkeolojik ve tarihi kültürel miras ürünlerini değerlendirme; yerel ve toplumsal kimliğe yapacağı katkıyı belirleme ve pekiştirme; yerel yönetimler olarak kentlilere ve ziyaretçilere arkeolojik alanlarla ilgili bilgi ve bilinç kazandırmak üzere çeşitli uygulama ve yöntemler hakkında görüşler aktarılacaktır.

İçerik:

 • Arkeolojiyle ilgili genel bilgiler
 • Türkiye’de Arkeolojik Sit ve Mevzuat
 • Arkeolojik sitler ve yönetimi
 • Türkiye’deki arkopark uygulamaları/Bursa Aktopraklık Arkeopark Örneği
 • Dünyadan arkeopark uygulamaları
 • Koruma sürecinde toplumsal katılım ve sürdürülebilirlik
 • Alan ziyareti

Süre: 3 gün
Tarih: 11 – 13 Nisan 2018 / 09.30 – 16.00

 

Katılımcıların dikkatine!

Eğitim; ilk gün İstanbul Şerifler Yalısı’nda, ikinci gün ise 2018 Heritage İstanbul Fuarı’nda gerçekleşecektir. Fuarda yapılacak eğitimler, dışarıdan izleyicilere açık olacaktır.

 

Kimler katılmalı: Belediyelerinde arkeopark uygulamaları olan, proje hazırlığında olan koruma ve kültür alanında çalışan uzmanlar, KUDEB ekip üyeleri.

Katılımcılar beraberlerinde arkeopark projelerini getirebilirler.

 

Eğitmen: Prof. Dr. Necmi KARUL

İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı’nda lisan ve yüksek lisansını tamamlayan Karul, DAAD bursu ile doktorasını 2000 yılında Berlin Frei Universität’de tamamladı. Doktoranın ardından Atlas Dergisi arkeoloji editörlüğü yapan Karul 2002 yılında Prehistorya Anabilim Dalı’nda asistan olarak göreve başladı; 2006 yılında doçent unvanı aldı. 2005 yılında Harvard Üniversitesi’nde araştırma bursu alan Karul, 2009-2012 yılları arasında Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-AR) Editörler Kurulu üyeliği yaptı. 2013-2016 yılları arasında EJA (Journal of European Archaeology) Dergisi, ve 2014 yılından bu yana Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Colloquium Anatolicum ve Studia Prrehistorica Dergisi  Editörler Kurulu üyeliklerini ile Magma Dergisi arkeoloji editörlüğünü sürdüren Karul aynı zamanda Alman Arkeoloji Enstitüsü, Avusturya Arkeoloji Enstitüsü, Türk Eskiçağ Enstitülerinin muhabir üyesi ve ICOMOS Türkiye Milli Komitesi üyesi Karul 2007-2015 yılları arasında Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi’nin başkanlığını yaptı. Karul, 2004 yılından itibaren Bursa Aktopraklık Höyük kazı başkanlığı ve 2010 yılında başlayan Siirt Gusir Höyük kazılarının bilimsel danışmanlığını yürütmektedir.

 

Koruma Kurulları İle Etkili İlişkiler ve Koruma Mevzuatı // Bülent BAYKAL / 18-20 Nisan 2018

Programın amacı: Tarihi çevrede yapılan bakım, onarım ve restorasyon proje ve uygulamalarında, kentsel kültürel korumadan sorumlu belediye ekiplerinin koruma kurulları ile ilişkilerde etkili sonuç alma yetkinliğini geliştirmek.

 

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların; koruma mevzuatı hakkında bilgilenmelerini ve koruma kuruluna sunulan projelerde aranan nitelikleri öğrenmelerini sağlamak; koruma uygulamalarında ilke ve standartları gözden geçirmek; koruma kurullarıyla iletişim kurma ve işbirliği geliştirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak; kurul onay sürecini tanıma ve anlamalarını kolaylaştırmak hedeflenmektedir.

 

İçerik:

 • Tarihi çevrede koruma mevzuatı
 • Mevzuatla ilgili yaşanan sorunlar ve çözümler
 • Yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları
 • Koruma kurullarına sunulan projelerde aranan nitelikler
 • Koruma kuruluyla iletişim ve işbirliği
 • Uygulama/vaka çalışması

Süre: 3 gün

 

Tarih:  18-20 Nisan 2018  // 09.30 – 16.30

 

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirasın korunmasında görevli birimler ve KUDEB çalışanları

 

Eğitmen:  Bülent BAYKAL, Mimar

Türkiye’de kuruluş günlerinden bu yana kurullarda yer alan Mimar Bülent Baykal,  Antalya Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Başkanlığı yapmıştır. Halen Gaziantep Kurulu ve Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı Komisyon üyesidir. Koruma mevzuatı ile ilgili birikimi ve alandaki engin deneyimini ÇEKÜL Akademi katılımcılarıyla paylaşacaktır.

 

Restorasyon İşlerinde Hakediş Uygulamaları // İsmail ÖNEL / 18-20 Nisan 2018

Programın amacı: Restorasyon işlerinin vazgeçilmez öğelerinden olan hakediş uygulamalarında hazırlanma süreci ve karşılaşılan zorluklar ile iyi bir hakedişte olması gereken özelliklerin katılımcılara aktarılması.

 

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile; katılımcıların restorasyon uygulaması sırasında yapılan hakedişlerde karşılaşılan zorluklar, uygulama hataları ve doğru uygulama teknikleri ile ilgili kişisel yaklaşımlarını geliştirmek ve hakediş uygulamaları hakkında bilgilerini arttırmak hedeflenir.

 

İçerik:

 • Yapılan işe göre birim fiyatların ve yeni fiyat analizlerinin tespit edilmesi
 • Metrajların hazırlanması ve pratik metraj uygulamaları
 • Hakediş yapılması
 • Hakediş örnekleri
 • Hakediş hazırlığında karşılaşılan sorunlar ve çözümler
 • Katılımcıların konu ile ilgili soruları ve cevaplar

 

Süre: 3 gün

 

Tarih:  18-20 Nisan 2018 // 09.30 – 16.30

 

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma alanında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

 

Eğitmen: İsmail ÖNEL, Restorasyon Uzmanı

1970 Silivri – İstanbul doğumlu olan İsmail ÖNEL, İstanbul Yapı Meslek Lisesi Restorasyon Bölümü  ve Trakya Üniversitesi E.M.Y.O. Restorasyon Bölümü mezunudur.  Şehzade Mehmet Camii, Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, Rüstem Paşa Camii, Kılıç Ali Paşa Camii, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii, Süleymaniye Camii, Bursa Ulu Cami, Nuruosmaniye Camii, Mısır Çarşısı gibi 150 den fazla tarihi eserin restorasyon uygulamasında çalışmıştır. Halen Eminönü Yeni Camii başta olmak üzere birçok şantiyede uygulama işlerine devam etmektedir.

 

Kültür Rotaları Ve Planlama Süreci // Esra KARATAŞ / 2 – 5 Mayıs 2018

Programın amacı: Türkiye’de yeni gelişen bir kavram olarak kültür rotalarının planlama yöntemini geliştirmek, yerele özgü araştırma ve değerlendirme tekniklerinin uygulanmasını sağlamak, yerel yönetimlerin “işbirliklerine dayalı bölgesel koruma yaklaşımı”nı kültür rotaları aracılığıyla yaygınlaştırmak; bu doğrultuda koruma ve planlama çalışmalarından sorumlu kadroların, bölgesel özellikler üzerinden kültürel rota çerçevesi geliştirmelerini sağlamak.

 

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile; bölgesel planlamada miras temelli yaklaşım geliştirmek; kültür rotası programı oluşturmak; uygulama süreci tasarlamak ve işbirliği modelleri geliştirmek hedeflenir.

 

İçerik

 • Bir kavram olarak “kültür rotası”
 • Kültürel rota planlaması
 • Türkiye’de kültür rotaları ve yaklaşım örnekleri
 • Planlama modeli: araçlar, başlıklar ve sonuçlar
 • Dünyadan örnekler
 • Kültür rotası planlama atölyesi

 

Süre: 3 gün

 

Tarih:  2 – 5 Mayıs 2018// 09.30 – 16.30

 

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma, tanıtma, kültür ve turizm alanında çalışan teknik uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

 

Eğitmen: Esra KARATAŞ, Şehir Plancısı

2008 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olan Esra Karataş, lisans döneminde Koruma Yandal Programı’nı tamamladı. 2011 yılında aynı üniversitenin Restorasyon ve Tarihi Çevre Koruma Ana Bilim Dalı’nda sürdürdüğü yüksek lisansını, “kültür rotaları planlaması” konusunda çalışarak, tamamladı. Burgaz ve Gordion arkeolojik kazılarının alan yönetim çalışmalarında saha görevleri yürüttü; sonrasında ise özel çevre koruma alanlarında kırsal mimari envanter çalışmalarında yer aldı. 2012-15 yılları arasında ÇEKÜL Vakfı’nda Bölgesel Yol Haritaları ve ROTA Programları Koordinatörü olarak çalıştı. Halen ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları Birimi’nde çalışmaktadır.

 

Tarihi Yapılarda İşlevlendirme Sorunları Ve Yöntemleri; Tarihi Yapı – Yeni Yapı İlişkisi // Y. Metin KESKİN / 2 – 5 Mayıs 2018

Programın amacı: Kültürel miras niteliği taşıyan farklı ölçeklerdeki yapıların günümüz koşullarına göre yeniden değerlendirilmesini, işlevlendirilmesini ve tarihsel çevrenin koruma/kullanım dengesi gözetilerek güncel kent yaşamına katılmasını sağlayacak yeni yaklaşımları belirlemek. Bu çerçevede tarihi yapıların yanında yapılacak yeni yapıların niteliklerini, tasarım sürecini ve çevresel etkilerini tartışmak.

 

Katılımcıya kazandırdıkları:  Bu program ile katılımcıların; tarihsel – kültürel mirasın korunmasında ve geleceğe aktarılmasında yapıların işlevlendirilerek yaşatılmasının önemini kavramaları; kentlerindeki koruma projelerini işlevlendirme ilke ve yöntemleri doğrultusunda değerlendirebilmeleri ve uygulayabilmeleri; tarihi çevrede eski ve yeni yapıların birlikteliğine dair tasarım anlayışı geliştirebilmeleri hedeflenir.

 

İçerik:

 • Örnek yapıların mevcut durum analizini oluşturma yöntemleri
 • Kültürel miras kapsamındaki yapıların ve çevrenin yeniden işlevlendirilmesi
 • Doğru işleve yönelik yöntemlerin belirlenmesi
 • Kültürel miras kapsamındaki yapıların yeni yapılarla veya yapısal eklemelerle ilişkisine yönelik tasarım yöntemleri
 • Türkiye ve dünyadan örnekler üzerinden değerlendirme
 • Koruma amaçlı imar planlarıyla uyumlu koruma ve işlevlendirme projeleri geliştirmek
 • Alan ziyareti

 

Süre: 3 gün

 

Tarih:  2 – 5 Mayıs 2018 // 09.30 – 16.30

 

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

 

Eğitmen:  Y. Metin KESKİN, Y. Mimar

1958 yılında İstanbul’da doğan Y. Metin Keskin, İstanbul Erkek Lisesi’ndeki ortaöğretiminin ardından Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu’nda lisans ve Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Rölöve ve Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı.

ÇEKÜL önderliğinde Sivas’ta yürütülen çalışmalarda, Selçuklu Parkı Projesi, Buruciye Medresesi, İzzeddin Keykavus Şifahiye Medresesi, Sivas Hükümet Konağı, Ziya Bey Kütüphanesi projelerini gerçekleştirdi, bu kapsamda Sanat Okulu, Sivas Arkeoloji Müzesi’ne dönüştürüldü. Uygulamaya geçen projeleri arasında bulunan Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Projesi (Eski Süvari Kışlası Binası), Topkapı Sarayı Eski Karakol, Kars Aynalı Köşk, gibi yapılarla birlikte, değişik ölçeklerde çok sayıda yeni yapı ve restorasyon projesini tamamladı.

ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu üyesi olan Keskin, kendi atölyesinde serbest mimar olarak çalışmalarını sürdürürken, mimarlıkla ilgili kitap ve dergiler için suluboya ve desenleriyle Anadolu kentlerinin kültürel mirasını resimlemekte ve fotoğraflamaktadır.