Aşağıda eğitim tarihlerine göre listelenen programlar ile ilgili açıklama için başlıklara tıklayabilir, eğitime kayıt olmak için “Başvuru Formu”nu doldurarak 0 212 277 41 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz. Katılımcı Rehberi için buraya tıklayınız.

Başvuru Formu Katılımcı Rehberi

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul Tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Figen Tokgöz – akademi@cekulvakfi.org.tr Tel: 0 534 540 28 20

 

2016 BAHAR DÖNEMİ İSTANBUL EĞİTİM PROGRAMLARI TAKVİMİ
takvim

BÜTÜNCÜL KORUMA ANLAYIŞI: KENT KİMLİĞİ, KÜLTÜREL MİRAS VE YÖNETİMİ // Yeşim DİZDAROĞLU ve Alp ARISOY 24 – 26 Şubat 2016

BÜTÜNCÜL KORUMA ANLAYIŞI: KENT KİMLİĞİ, KÜLTÜREL MİRAS VE YÖNETİMİ

Programın amacı: Koruma kavramına giriş niteliği taşıyan bir eğitimdir. Koruma kavramlarının tartışıldığı bu eğitimde, kavramın tarihsel gelişim süreci, uluslararası tüzükler, koruma-gelişme dengesi, kimlik, aidiyet vb. kavramlarla kültür mirası ilişkisi, kent kimliğini oluşturan temel öğeler ve markalaşma süreçleri, miras kavramı, kavramın kültürel, sosyal, politik açılımları, kültür mirası ve turizm ilişkisi, arz-talep dengesi gibi konuların örnek çalışmalarla ve vaka analizleriyle aktarılması amaçlanmaktadır.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu programda katılımcıların; koruma kavramları, koruma ve gelişme dengesinin önemi, uluslararası tüzükler, turizm ve kültür mirası ilişkisi, bütüncül koruma anlayışı  ve kentsel korumada kent kimliğinin önemi hakkında bilgilerini arttırmak hedeflenmektedir.

İçerik:

 • Korumanın temel kavramları
 • Kültür mirası kullanım amaçları
 • Ekonomik model olarak kültür mirası
 • Turizm ve kültür mirası ilişkisi: Arz-talep dengesi
 • Kent kimliği ve kent kültürü
 • Kent kimliğini oluşturan öğeler
 • Marka kentler

re: 3 gün

Tarih: 24 – 26 Şubat 2016 // 09.30 – 17.00

Kimler  katılmalı: Belediyelerin  kentsel  kültürel  mirası  koruma  alanında  çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmenler:  Yeşim DİZDAROĞLU ve Alp ARISOY

 1. S. Yeşim DİZDAROĞLU, Ressam ve Alan Yönetim Uzmanı

1998 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olan Yeşim Dizdaroğlu, çeşitli karma sergilere katıldı ve ilk kişisel sergisini 1999 yılında İstanbul’ da açtı. Resim çalışmalarının yanı sıra serbest tasarımcı olarak web  ve  grafik  çalışmaları  yaptı  ve  bilişim  sektöründe  görsel  tasarım  ve  tanıtım alanında deneyim kazandı. 2004 yılında Brandenburg Teknik Üniversitesi UNESCO Kürsüsü tarafından yürütülen  “Dünya Mirası Çalışmaları Yüksek Lisans Programı”na katılan ve iki yıllık program kapsamında, “Kültür Mirası Politikası ve Alan Yönetim Planlaması” konusunda uzmanlaşan Dizdaroğlu, Ürdün’de 4 ay geçirdi ve “Ürdün Kültürel Miras Politikaları ve Turizm” konulu tezini 2006 yılında tamamladı. 2006-2011 yılları arasında ÇEKÜL Vakfı’nda eğitim koordinatörü olarak görev yapan Dizdaroğlu, ÇEKÜL’ün yerelde yürüttüğü kültürel miras eğitim, tanıtım ve bilinçlendirme çalışmalarını, kültür mirası ve kent ilişkisinin işlendiği bütüncül eğitim programlarının uygulamalarını yürüttü.   2009 yılından itibaren ÇEKÜL Akademi eğitimlerinin içeriklerinin  geliştirilmesinde  yer aldı  ve  yaratıcılık  ile kültür mirası algısı üzerine eğitim içerikleri hazırladı.  2015 yılında Middesex Üniversitesi ve MCT Türkiye işbirliğiyle yürütülen “Organizasyonlarda Koçluk, Danışmanlık ve Liderlik Master  Programı”nı,  “Sezgisel  Liderlik  Yolculuğu:  Bir  dil  olarak  Masal”  konulu teziyle ikinci yüksek lisansını tamamladı. Yeşim Dizdaroğlu 2014 yılından beri ÇEKÜL Vakfı’nın Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

 

Alp ARISOY, Mimar

2004  yılında  Mimar  Sinan  Üniversitesi  Mimarlık  Bölümü’nden  mezun  olan  Alp Arısoy, Milano Teknik Üniversitesi’nde “Kent ve Kent Peyzajı” üzerine yüksek lisans yapmış, Şanghay, Kahire, İstanbul ve Milano’da çeşitli kentsel araştırma ve tasarım projelerinde yer almıştır. Başta Turgut Cansever olmak üzere çeşitli mimarların proje ofislerinde çalışmış, Faruk Göksu ile stratejik kentsel tasarım projelerinde görevler almıştır. Halen  İTÜ’de  kentsel  sosyoloji  ile  ilgili  doktora  çalışması  devam  eden Arısoy, ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları Birimi’nde Koordinatörlük görevini yürütmektedir.

 

KORUMA KURULLARI İLE ETKİLİ İLİŞKİLER VE KORUMA MEVZUATI // Bülent BAYKAL 2 – 4 Mart 2016

KORUMA KURULLARI İLE ETKİLİ İLİŞKİLER VE KORUMA MEVZUATI

Programın  amacı: Tarihi çevrede  yapılan bakım, onarım ve restorasyon proje ve uygulamalarında, kentsel kültürel korumadan sorumlu belediye ekiplerinin koruma kurulları ile ilişkilerde etkili sonuç alma yetkinliğini geliştirmek.

Katılımcıya   kazandırdıkları: Bu   program   ile   katılımcıların;   koruma   mevzuatı hakkında bilgilenmelerini ve koruma kuruluna sunulan projelerde aranan nitelikleri öğrenmelerini   sağlamak;   koruma   uygulamalarında   ilke   ve   standartları   gözden geçirmek; koruma kurullarıyla iletişim kurma ve işbirliği geliştirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak; kurul onay sürecini tanıma ve anlamalarını kolaylaştırmak hedeflenmektedir.

İçerik:

 • Tarihi çevrede koruma mevzuatı
 • Mevzuatla ilgili yaşanan sorunlar ve çözümler
 • Yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları
 • Koruma kurullarına sunulan projelerde aranan nitelikler
 • Koruma kuruluyla iletişim ve işbirliği
 • Uygulama/vaka çalışması

re: 3 gün

Tarih: 2 – 4 Mart 2016  // 09.30 – 17.00

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirasın korunmasında görevli birimler ve KUDEB çalışanları

Eğitmen:  Bülent BAYKAL, Mimar

Türkiye’de kuruluş günlerinden bu yana kurullarda yer alan Mimar Bülent Baykal, Antalya Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Başkanlığı yapmıştır. Halen Gaziantep Kurulu ve Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı Komisyon üyesidir. Koruma mevzuatı ile ilgili birikimi  ve  alandaki  engin  deneyimini  ÇEKÜL  Akademi  katılımcılarıyla paylaşacaktır.

 

RESTORASYON İŞLERİNDE BİRİM FİYATLAR VE YAKLAŞIK MALİYET // İsmail ÖNEL 9 – 11 Mart 2016

RESTORASYON İŞLERİNDE BİRİM FİYATLAR VE YAKLAŞIK MALİYET

Programın amacı: Restorasyon işlerinin vazgeçilmez öğelerinden olan yaklaşık maliyet ve birim fiyat uygulamalarında karşılaşılan zorlukların, yaklaşık maliyet hazırlanması ve iyi bir yaklaşık maliyette olması gereken özelliklerin katılımcılara aktarılması.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile; katılımcıların restorasyon uygulamalarında yapılan keşif ve yaklaşık maliyet işlerinde karşılaşılan zorlukları tanımalarını sağlamak, uygulama hataları ve doğru uygulama teknikleri ile ilgili kişisel yaklaşımlarını geliştirmek, keşif, yaklaşık maliyet uygulamaları ve teknikleri hakkında bilgilerini arttırmak hedeflenir.

İçerik:

 • Restorasyonu yapılacak eserin tanımlanması
 • Birim fiyatlar ve yeni fiyat analizlerinin tespit edilmesi
 • Metrajların hazırlanması ve pratik metraj uygulamaları
 • Restorasyon uygulaması öncesi yaklaşık maliyetin hazırlanması
 • Yaklaşık maliyet örnekleri
 • Hazırlık aşamasında karşılaşılan sorunlar ve çözümler
 • Katılımcıların konu ile ilgili soruları ve cevaplar

re: 3 gün

Tarih: 9 – 11 Mart 2016 // 09.30 – 17.00

Kimler  katılmalı: Belediyelerin  kentsel  kültürel  mirası  koruma  alanında  çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: İsmail ÖNEL, Restorasyon Uzmanı

1970 Silivri – İstanbul doğumlu olan İsmail ÖNEL, İstanbul Yapı Meslek Lisesi Restorasyon Bölümü  ve Trakya Üniversitesi E.M.Y.O. Restorasyon Bölümü mezunudur.   Şehzade  Mehmet  Camii,  Kazakistan  Hoca  Ahmet  Yesevi  Türbesi, Rüstem Paşa Camii, Kılıç Ali Paşa Camii, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii, Süleymaniye Camii, Bursa Ulu Cami, Nuruosmaniye Camii gibi 150 den fazla tarihi eserin  restorasyon  uygulamasında  çalışmıştır.  Halen  birçok  şantiyede  uygulama işlerine devam etmektedir.

 

TARİHİ YAPILARDA ONARIM İLKELERİ VE MALZEME BİLGİSİ // A. Nüvit BAYAR 13 – 15 Nisan 2016

TARİHİ YAPILARDA ONARIM İLKELERİ VE MALZEME BİLGİSİ

Programın amacı: Tarihi yapıyı kavrama ve durumunu tespit etme esaslarının yanı sıra restorasyon süreçlerinde izlenecek koruma ilke ve yöntemleri ile malzeme bilgilerini pekiştirmek, restorasyon çalışmalarının niteliğini artırmak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların; tarihi yapılara farklı bir gözle bakmaları; restorasyonda “yenileme” değil, “yapının yaşanmışlığını muhafaza ederek koruma” yaklaşımını geliştirmeleri; restorasyon çalışmasının aşamalarını uygulamalı olarak değerlendirmeleri; yapının özelliklerine göre malzeme ve uygulama yöntemlerini görmeleri hedeflenir.

İçerik

 • Kâgir yapıların onarımında temel ilkeler
 • Ahşap yapıların onarımında temel ilkeler
 • Koruma projelerinde malzeme bilgisi
 • Koruma amaçlı malzeme sunumu ve uygulama (konuk konuşmacı)
 • Vaka analizi
 • Alan ziyareti
 • Katılımcıların kentlerinden örnekler üzerinden tartışma

re: 3 gün

Tarih:  13 – 15 Nisan 2016 // 09.30 – 17.00

Kimler  katılmalı: Belediyelerin  kentsel  kültürel  mirası  koruma  alanında  çalışan teknik uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: A. Nüvit BAYAR, Y. Mimar, Restorasyon Uzmanı

Nüvit BAYAR, Ağırnas Sinan Müze Evi, Harput evi, Malatya İstanbulluoğlu Konağı, Mardin Kent Müzesi, Sakarya Kaynarca Camisi, Sümela Manastırı, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası gibi birçok yapının projelendirmesinde çalıştı. Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü destekli projelerde görev aldı. ÇEKÜL Akademi’de “Yapı Özelliklerine  Göre  Müdahale  Teknikleri”,  “Tarihi  Yapılarda  Koruma,  Onarım”, “Kâgir Yapılarda Onarım ve Koruma”, “Koruma Projelerinde Uygulama Önerileri: Vaka Analizleri” ve “Restorasyon İlkeleri ve Mimari Mirasta Yapı Malzemeleri” programlarını yönetmektedir.

 

DOĞA DOSTU KENTLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ // Ayşe Ceren SARI ve Deniz DİNÇEL 13 – 15 Nisan 2016

DOĞA DOSTU KENTLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ

Programın  amacı: İklim  değişikliği,  fosil  yakıtlara  olan  bağımlılık  gibi  konuları merkeze alarak kent yönetimi ve planlamasında doğal varlıklarımızı koruyan, doğa ve kültür ilişkisini odağına alarak iyi yaşamı hedefleyen, sürdürülebilir doğa dostu uygulamaları artırmak için prensipler, yöntemler ve uygulama örnekleri hakkında bilgi kazandırmak.

Katılımcıya kazandırdıkları:  Bu program ile katılımcıların; iklim değişikliği, enerji, gıda güvenliği gibi konularla tanışmaları, kent-kültür-ekoloji kavramlarını ve ilişkisini analiz etmeleri, ekoloji ve sürdürülebilirlik odaklı bir bakış açısı kazanmaları; kır ve kent ölçekli uygulamaları incelemeleri ve kent-kültür-ekoloji bağlamında yeşil ekonomiye geçiş önerileri geliştirmeleri hedeflenir.

İçerik:

 • Gezegenin eşikleri
 • Kent kimliği, kültür ve ekoloji ilişkisi
 • Sürdürülebilir yaşam ilkeleri
 • Sürdürülebilir kent yönetimi: özellik ve prensipleri
 • Döngüsel Yönetim Yaklaşımı
 • Sürdürülebilir Yaşam Döngüsü
 • Dünyadan iyi örnekler ve vaka analizleri
 • Pratik uygulamalar

re: 3 gün

Tarih:  13 – 15 Nisan 2016// 09.30 – 17.00

Kimler katılmalı: Belediyelerin planlama, proje ve etüd, çevre, kültür, fen ve sosyal işler birimlerinde görev yapan personeli ile diğer ilgili birimler çalışanları.

Eğitmenler: Ayşe Ceren SARI ve Deniz DİNÇEL

Ayşe Ceren SARI, İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji Uzmanı

ODTÜ  İktisat  bölümünden  sonra,  Norveç  Ekonomi  Üniversitesi  Enerji,  Çevre  ve Doğal    Kaynaklar    Ekonomisi    ve    CEMS    Uluslararası    İşletme    bölümlerinde yüksek  lisans  yaptı. Viyana, Bergen, Tunus, Ankara ve İstanbul’da araştırma ve uygulama projelerinde sorumluluk üstlendi. Şu anda İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sivil Toplum Çalışmaları alanında akademik çalışmalarına devam ediyor ayrıca ÇEKÜL Vakfı’nın yürüttüğü projelerde ve Yeşil Gazete’de editör ve yazar olarak çalışıyor. İlgi alanları arasında iklim değişikliği, enerji ekonomisi ve yenilenebilir enerji, iklim adaleti, çevresel adalet ve ekolojik ekonomi ve politik ekoloji bulunuyor.

Deniz DİNÇEL, Biyolog, Eğitmen

Deniz Dinçel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun olduktan sonra Türkiye’de doğa koruma ve sürdürülebilir kalkınma için çalışan çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında proje koordinatörü ve eğitmen olarak çalışmıştır. 2004-2006 yılları arasında İngiltere’de sürdürülebilir yaşam, sürdürülebilirlik için eğitim, bütünsel tasarım, ekolojik ayak izi gibi konularda eğitim almış ve Findhorn Ekoköyü’nün Ekolojik Ayak İzi Analizi çalışmasında proje koordinatörlüğü yapmıştır. 2007-2014 yılları arasında Türkiye’de, farklı kamu, sivil toplum, özel sektör ve uluslararası organizasyonlarla işbirliği içerisinde bağımsız eğitmen ve danışman olarak çalışmış, yetişkinlere yönelik eğitim programları geliştirerek, uygulamıştır.  Dinçel, 2008-2012 yılları arasında Küresel Ekoköyler Ağı-Avrupa’nın konsey üyesi olarak görev yapmıştır. Dinçel, bir yandan Ankara Üniversitesi, Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin

Eğitimi bölümünde doktora çalışmasına devam ederken, diğer yandan ÇEKÜL Vakfı’nda Eğitim Birimi Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

 

KÜLTÜR ROTALARI VE PLANLAMA SÜRECİ // Esra KARATAŞ 20 – 22 Nisan 2016

KÜLTÜR ROTALARI VE PLANLAMA SÜRECİ

Programın  amacı: Türkiye’de  yeni  gelişen  bir  kavram  olarak  kültür  rotalarının planlama yöntemini geliştirmek, yerele özgü araştırma ve değerlendirme tekniklerinin uygulanmasını sağlamak, yerel yönetimlerin “işbirliklerine dayalı bölgesel koruma yaklaşımı”nı kültür rotaları aracılığıyla yaygınlaştırmak; bu doğrultuda koruma ve planlama çalışmalarından sorumlu kadroların, bölgesel özellikler üzerinden kültürel rota çerçevesi geliştirmelerini sağlamak.

Katılımcıya  kazandırdıkları: Bu  program  ile;  bölgesel  planlamada  miras  temelli yaklaşım geliştirmek; kültür rotası programı oluşturmak; uygulama süreci tasarlamak ve işbirliği modelleri geliştirmek hedeflenir.

İçerik

 • Bir kavram olarak “kültür rotası”
 • Kültürel rota planlaması
 • Türkiye’de kültür rotaları ve yaklaşım örnekleri
 • Planlama modeli: araçlar, başlıklar ve sonuçlar
 • Dünyadan örnekler
 • Kültür rotası planlama atölyesi

re: 3 gün

Tarih:  20 – 22 Nisan 2016 // 09.30 – 17.00

Kimler  katılmalı: Belediyelerin  kentsel  kültürel  mirası  koruma  alanında  çalışan teknik uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: Esra KARATAŞ, Şehir Plancısı

2008 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olan Esra Karataş, lisans döneminde Koruma Yandal Programı’nı tamamladı.

2011 yılında aynı üniversitenin Restorasyon ve Tarihi Çevre Koruma Ana Bilim Dalı’nda   sürdürdüğü   yüksek   lisansını,   “kültür   rotaları   planlaması”   konusunda çalışarak, tamamladı. Burgaz ve Gordion arkeolojik kazılarının alan yönetim çalışmalarında saha görevleri yürüttü; sonrasında ise özel çevre koruma alanlarında kırsal mimari envanter çalışmalarında yer aldı. 2012-15 yılları arasında ÇEKÜL Vakfı’nda Bölgesel Yol Haritaları ve ROTA Programları Koordinatörü olarak çalıştı. Halen ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları Birimi’nde çalışmaktadır.

 

RESTORASYON İŞLERİNDE HAKEDİŞ UYGULAMALARI // İsmail ÖNEL 27 – 29 Nisan 2016

RESTORASYON İŞLERİNDE HAKEDİŞ UYGULAMALARI

Programın amacı: Restorasyon işlerinin vazgeçilmez öğelerinden olan hakediş uygulamalarında hazırlanma süreci ve karşılaşılan zorluklar ile iyi bir hakedişte olması gereken özelliklerin katılımcılara aktarılması.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile; katılımcıların restorasyon uygulaması sırasında yapılan hakedişlerde karşılaşılan zorluklar, uygulama hataları ve doğru uygulama  teknikleri  ile  ilgili  kişisel  yaklaşımlarını  geliştirmek  ve  hakediş uygulamaları hakkında bilgilerini arttırmak hedeflenir.

İçerik:

 • Yapılan işe göre birim fiyatların ve yeni fiyat analizlerinin tespit edilmesi
 • Metrajların hazırlanması ve pratik metraj uygulamaları
 • Hakediş yapılması
 • Hakediş örnekleri
 • Hakediş hazırlığında karşılaşılan sorunlar ve çözümler
 • Katılımcıların konu ile ilgili soruları ve cevaplar

re: 3 gün

Tarih: 27 – 29 Nisan 2016 // 09.30 – 17.00

Kimler  katılmalı: Belediyelerin  kentsel  kültürel  mirası  koruma  alanında  çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: İsmail ÖNEL, Restorasyon Uzmanı

1970 Silivri – İstanbul doğumlu olan İsmail ÖNEL, İstanbul Yapı Meslek Lisesi Restorasyon Bölümü  ve Trakya Üniversitesi E.M.Y.O. Restorasyon Bölümü mezunudur.   Şehzade  Mehmet  Camisi,  Kazakistan  Hoca  Ahmet  Yesevi  Türbesi, Rüstem Paşa Camisi, Kılıç Ali Paşa Camisi, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camisi, Süleymaniye Camisi, Bursa Ulu Cami, Nuruosmaniye Camisi gibi 150 den fazla tarihi eserin  restorasyon  uygulamasında  çalışmıştır.  Halen  birçok  şantiyede  uygulama işlerine devam etmektedir.

 

RESTORASYON İŞLERİNDE İMALAT VE UYGULAMA DETAYLARI // İsmail ÖNEL 25 – 27 Mayıs 2016

Programın amacı: Taşınmaz kültürel mirasımızın korunması için yapılan restorasyon uygulamalarını ve bu uygulamalar ile ilgili imalat detaylarını öğrenmek, uygulama hataları ve iyi bir restorasyon için gereken öğeleri tanımak.

Katılımcıya     kazandırdıkları: Bu     program     ile     katılımcıların     restorasyon uygulamalarında karşılaşılan zorluklar ve imalat hataları konularında farkındalıklarını arttırmak; doğru uygulama teknikleri ile ilgili kişisel yaklaşımlarını geliştirmek ve restorasyon  uygulamaları  ile  teknikleri  hakkında  bilgilerini  arttırmak hedeflenmektedir.

İçerik

 • Restorasyon şantiyeciliği
 • Restorasyon imalatları ile ilgili uygulama detayları
 • Türk el sanatlarına ait uygulama teknikleri (Kündekâri, sedefkâri, kalemişi, alçı vitray vb. uygulama teknikleri)
 • İmalat ve malzeme konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Yaşanmış tecrübeler ve karşılıklı soru ve sohbetler

re: 3 gün

Tarih:  25 – 27 Mayıs 2016 / 09.30 – 17.00

Kimler  katılmalı: Belediyelerin  koruma  ve  kültür  alanında  çalışan   uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: İsmail ÖNEL, Restorasyon Uzmanı

1970 Silivri – İstanbul doğumlu olan İsmail ÖNEL, İstanbul Yapı Meslek Lisesi Restorasyon Bölümü ve Trakya Üniversitesi E.M.Y.O. Restorasyon Bölümü mezunudur. Şehzade Mehmet Camii, Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, Rüstem Paşa Camii, Kılıç Ali Paşa Camii, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii, Süleymaniye Camii, Bursa Ulu Camii gibi 150 den fazla tarihi eserin restorasyon uygulamasında çalışmıştır. Halen bir çok şantiyede uygulama işlerine devam etmektedir.

 

TARİHİ YAPILARDA İŞLEVLENDİRME SORUNLARI VE YÖNTEMLERİ; TARİHİ YAPI – YENİ YAPI İLİŞKİSİ // Y. Metin KESKİN 1 – 3 Haziran 2016

TARİHİ YAPILARDA İŞLEVLENDİRME SORUNLARI VE YÖNTEMLERİ; TARİHİ YAPI – YENİ YAPI İLİŞKİSİ

Programın   amacı: Kültürel  miras  niteliği  taşıyan  farklı  ölçeklerdeki   yapıların günümüz koşullarına göre yeniden değerlendirilmesini, işlevlendirilmesini ve tarihsel çevrenin koruma/kullanım dengesi gözetilerek güncel kent yaşamına katılmasını sağlayacak yeni yaklaşımları belirlemek. Bu çerçevede tarihi yapıların yanında yapılacak yeni yapıların niteliklerini, tasarım sürecini ve çevresel etkilerini tartışmak.

Katılımcıya  kazandırdıkları:   Bu  program  ile  katılımcıların;  tarihsel  –  kültürel mirasın korunmasında ve geleceğe aktarılmasında yapıların işlevlendirilerek yaşatılmasının önemini kavramaları; kentlerindeki koruma projelerini işlevlendirme ilke ve yöntemleri doğrultusunda değerlendirebilmeleri ve uygulayabilmeleri; tarihi çevrede eski ve yeni yapıların birlikteliğine dair tasarım anlayışı geliştirebilmeleri hedeflenir.

İçerik:

 • Örnek yapıların mevcut durum analizini oluşturma yöntemleri
 • Kültürel miras kapsamındaki yapıların ve çevrenin yeniden işlevlendirilmesi
 • Doğru işleve yönelik yöntemlerin belirlenmesi
 • Kültürel miras kapsamındaki yapıların yeni yapılarla veya yapısal eklemelerle ilişkisine yönelik tasarım yöntemleri
 • Türkiye ve dünyadan örnekler üzerinden değerlendirme
 • Koruma amaçlı imar planlarıyla uyumlu koruma ve işlevlendirme projeleri geliştirmek
 • Alan ziyareti

re: 3 gün

Tarih:  1 – 3 Haziran 2016 // 09.30 – 17.00

Kimler  katılmalı: Belediyelerin  koruma  alanında  çalışan  birim   yöneticileri  ve uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen:  Y. Metin KESKİN, Y. Mimar

1958 yılında İstanbul’da doğan Y. Metin Keskin, İstanbul Erkek Lisesi’ndeki ortaöğretiminin ardından Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu’nda   lisans   ve   Yıldız   Üniversitesi   Fen   Bilimleri   Enstitüsü   Rölöve   ve Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı.

ÇEKÜL   önderliğinde   Sivas’ta   yürütülen   çalışmalarda,   Selçuklu   Parkı   Projesi, Buruciye Medresesi, İzzeddin Keykavus Şifahiye Medresesi, Sivas Hükümet Konağı, Ziya Bey Kütüphanesi projelerini gerçekleştirdi, bu kapsamda Sanat Okulu, Sivas Arkeoloji  Müzesi’ne  dönüştürüldü.  Uygulamaya  geçen  projeleri  arasında  bulunan Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Projesi (Eski Süvari Kışlası Binası), Topkapı Sarayı Eski Karakol, Kars Aynalı Köşk, gibi yapılarla birlikte, değişik ölçeklerde çok sayıda yeni yapı ve restorasyon projesini tamamladı.

ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu üyesi olan Keskin, kendi atölyesinde serbest mimar olarak çalışmalarını sürdürürken, mimarlıkla ilgili kitap ve dergiler için suluboya ve desenleriyle Anadolu kentlerinin kültürel mirasını resimlemekte ve fotoğraflamaktadır.

 

KÜLTÜREL KORUMA ALANINDA PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ // Betül BOZKURT 1 – 3 Haziran 2016

KÜLTÜREL KORUMA ALANINDA PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

Programın amacı:  Belediyelerde çalışan teknik personelin proje yönetimi bilgi ve becerilerini geliştirerek, belediyelerce yürütülen projelerin verimini ve sürdürülebilirliğini artırmak ve yeni projeler geliştirilmesini sağlamak.

Katılımcıya  kazandırdıkları: Atölye  çalışması  sonunda  katılımcılar;  proje  tanımı yapabilecek, başarılı projelerin özelliklerini ve proje yönetimi adımlarını tanımlayabilecek, sorun analizi yapabilecek, ihtiyaç temelli proje fikirleri geliştirebilecek, hedef odaklı ve kaynakların etkin kullanıldığı proje faaliyetleri tasarlayabilecek, sürdürülebilirlik ve izleme değerlendirme yöntemleri üzerine bilgi sahibi olacak,  uygulamalı çalışmalar sayesinde proje yönetimi deneyimi kazanacaklardır.

İçerik:

 1. I. Yerelde Gelişim ve Projeler
 2. II. Proje Yönetimi – Kavramsal Giriş

Proje Yönetimi Adımları

 • Proje Fikrinin Belirlenmesi
 • Proje Fikrinin Analizi
 • Projenin Planlanması
 • Projenin Finansmanı
 • Projenin Uygulanması
 • Projenin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

re: 3 gün

Tarih: 1 – 3 Haziran 2016 // 09.30 – 17.00

Kimler katılmalı: Belediyelerin birim yöneticileri, uzmanlar ve KUDEB personelleri

Eğitmen: Betül BOZKURT, Eğitim Danışmanı

Betül Bozkurt, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tamamladığı psikoloji öğreniminin ardından pek çok uluslararası eğitim ve liderlik programına katılmıştır. Halen, bir yandan  İstanbul  Uluslararası  Zerka  Moreno  Enstitüsü’nde  psikodrama  eğitimine devam ederken, diğer yandan kişisel, kurumsal ve toplumsal gelişim alanlarında çalışmaktadır. Bozkurt, gerek kurumsal gerekse toplumsal gelişimin ancak bireyin gelişimiyle mümkün  olabileceği  inancıyla  tüm  çalışmalarında  eğitime  özel  önem vermektedir.  Motivasyondan  eğiticinin  eğitimine,  gönüllülükten  proje  yönetimine kadar farklı konularda; kuruma, ekibe ve ihtiyaca özel, interaktif ve yenilikçi eğitim içerikleri geliştirip ve uygulamaktadır.

Eğitmenliğin yanı sıra özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşlarına, UNDP ve IFC gibi   uluslararası   örgütlere   danışmanlık   yapan   Bozkurt,   toplumsal   yatırım   ve gönüllülük projeleri geliştirmektedir. Şimdilerde, kurucularından olduğu “Sürdürülebilir Kalkınma için Yenilikçi Çözümler” ve “Birey İnsan ve Ruh Sağlığında İz” dernekleri ile toplumsal dönüşüme hizmet etmeyi sürdürmektedir.

Destek eğitmen: Yaşagül EKİNCİ DANIŞAN, Alan Yönetim Uzmanı

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Kamu Yönetimi’ni bitiren Ekinci, Londra Birbeck Kolejinde Ortadoğu kültürü, kültürel koruma ve uluslararası kurumlar konusunda çalıştı. Trakya Üniversitesi’nde kültürel korumada yerel yönetimlerin sorumluluğu üzerine yüksek lisans yaptı. Selimiye Camii ve Külliyesi Dünya Miras Listesi adaylık sürecinde Edirne Belediyesi’nde Alan Yönetimi Uzmanı olarak görev aldı. Şimdilerde Trakya Üniversitesi Rektörlüğü’nde miras yönetim uzmanı olarak çalışan Ekinci bir yandan Bergama Belediyesi’nde UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birimi koordinatörlüğü ve Bergama Alan Başkanı olarak çalışmaya devam ederken diğer yandan da İstanbul Üniversitesi’nde gelişmekte olan ülkelerde dünya miraslarının kurullar ve UNESCO iletişimi (Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı) üzerinden korunmasını inceleyen doktora tezini hazırlamaktadır.

 

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı 

Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul  Tel: 0 212 323 31 32 

Bilgi için: Figen Tokgöz – akademi@cekulvakfi.org.tr  Tel: 0 534 540 28 20