2021 Kültürel Miras ve Turizm Birlikteliği Eğitim Programı (KÜMTEP)

Programın amacı:

İnsan merkezli ve kültür odaklı turizmin kentsel ortamda ekonomik fırsatlar sağladığı, kalkınmanın diğer boyutlarının da ayrılmaz bir parçası olduğu anlayışıyla, yerel yönetimler tarafından yapılacak planlamalarda sürdürülebilir turizm ve tanıtımın, kültür rotaları ve turizm sürecinin ilgili program aracılığı ile katılımcılarla paylaşılması hedeflenmektedir.

Katılımcıya kazandırdıkları:

Belediyelerin kültür, turizm ve/veya kültürel mirasın korunması alanında çalışan birimleri ile diğer ilgili birimler çalışanlarının konuya belirli bir metodoloji ile yaklaşılmasını sağlamak üzere vaka analizleri, pratik uygulamalar ve alanında uzman kişilerin deneyimlerinin paylaşılması ve yereldeki uzmanların birbirleriyle iletişiminin güçlenmesi, farklı bakış açıları kazanmaları amaçlanmaktadır.

Kimler katılmalı:

Belediyelerin kültür ve/veya kültürel mirasın korunması alanında çalışan birimleri ile diğer ilgili birimler çalışanları.

Program kendi içerisinde bir bütün oluşturduğu için katılacak olan personelin takvimde belirtilen 3 modüle de katılması, personel değişikliği yapılmaması katılım için ön koşuldur.

Programa Katkı Sunan Uzmanlar:

ÇEKÜL Akademi gerektiğinde uzman ve konuşmacı değişikliği yapma hakkını sahiptir.

Dr. Alp ARISOY, Ahmet Onur ALTUN, Esra KARATAŞ BÜKE, Kibele EREN

Kayıt formunu doldurmak için tıklayın.

Program kendi içerisinde bir bütün oluşturduğu için katılacak olan personelin takvimde belirtilen 3 modüle de katılması, personel değişikliği yapılmaması katılım için ön koşuldur.

Önemli Notlar:

 1. Kültürel Miras ve Turizm Birlikteliği Eğitim Programı (KÜMTEP) kendi içlerinde bir bütün oluşturdukları için katılacak olan personelin her bir eğitimin takviminde belirtilen 3 modüle de katılması, personel değişikliği yapılmaması katılım için ön koşuldur.
 2. İstanbul’da yapılacak eğitimlerde ulaşım, konaklama ve yemek giderleri katılımcıya aittir.
 3. KÜMTEP’in “Alanda Teknik İnceleme ve Vaka Analizi” modülünde Eğitim günlerinde konaklama ve yemek giderleri ÇEKÜL Akademi tarafından karşılanacaktır.

KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM BİRLİKTELİĞİ EĞİTİM PROGRAMI (KÜMTEP)İÇERİĞİ

Programa Katkı Sunan Uzmanlar:

ÇEKÜL Akademi gerektiğinde uzman ve konuşmacı değişikliği yapma hakkını sahiptir.

 • Ahmet Onur ALTUN, ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları, Şehir Plancısı

2012 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun olan Ahmet Onur Altun, mezun olduktan sonra çeşitli koruma amaçlı imar planı çalışmaları ve sokak sağlıklaştırma

projelerinde görev aldı. 2014-2015 yılları arasında bir sosyal proje ajansında enerji ve kültürel miras projeleri üzerine çalıştıktan sonra 2015 yılından bu yana ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları biriminde Şehir Plancısı olarak kültür öncelikli stratejik planlama, kentsel tasarım rehberleri ve kırsal miras alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

 • Alp ARISOY, Mimar

2004 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Alp Arısoy, yüksek lisansını Milano Teknik Üniversitesi’nde, doktora çalışmasını İTÜ’de tamamlamıştır. Araştırmaları ve çalışmaları kent politikaları, kentsel koruma ve canlandırma pratikleri üzerine devam etmektedir. 2010- 2020 yılları arasında ÇEKÜL Vakfı kent çalışmaları biriminin koordinatörlüğünü yapmış ve vakıfın Anadolu kentlerindeki stratejik planlama projelerini yürütmüştür.

 • Esra KARATAŞ, Şehir Plancısı

2008 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olan Esra Karataş, lisans döneminde Koruma Yandal Programı’nı tamamladı. 2011 yılında aynı üniversitenin Restorasyon ve Tarihi Çevre Koruma Ana Bilim Dalı’nda sürdürdüğü yüksek lisansını, “kültür rotaları planlaması” konusunda çalışarak, tamamladı. Burgaz ve Gordion arkeolojik kazılarının alan yönetim çalışmalarında saha görevleri yürüttü; sonrasında ise özel çevre koruma alanlarında kırsal mimari envanter çalışmalarında yer aldı. 2012-15 yılları arasında ÇEKÜL Vakfı’nda Bölgesel Yol Haritaları ve ROTA Programları Koordinatörü olarak, 2015-2018 yılları arasında ise Kent Çalışmaları biriminde çalışmıştır..

 • Kibele EREN, ÇEKÜL Akademi Koordinatörü

Boğaziçi Üniversitesi Yöneticilik Bölümünden mezun olduktan sonra Ram Dış Ticaret A.Ş, The Marmara Otelleri, Divan Grubu başta olmak üzere çeşitli kurumlarda satış ve pazarlama alanlarında çalışmış; hizmet sektöründe uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapmıştır. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın işbirliği ile yönetilen “Müze Giriş Sistemlerinin Modernizasyonu ve Yönetimi İşi” nde satış ve pazarlamasında, Müzekart markasının yönetiminde çalışmıştır. 2015 yılından bu yana ÇEKÜL Akademi’nin koordinatörlüğü görevinde bulunmaktadır.

Modül 1 – Bölgesel Planlamada Miras Temelli Yaklaşım ve Kültür Rotaları

Eğitim yeri: İstanbul              Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri: 28 – 30 Temmuz 2021 // 09.00 – 16.00

 • Kentsel ve Kırsal/ Kültürel Miras Kavramı
 • Kentlerde ve Kırsalda Kültür Odaklı Dönüşüm
 • Kültürel Miras ve Yerelde Kalkınma
 • Kültür Rotaları: Kavram ve Tarihsel Gelişim
 • Kültür Rotalarının Türleri
 • Türkiye’de Rota Planlama

 

Modül 2 – Kültür Rotaları, Sürdürülebilir Turizm ve Tanıtım

Eğitim yeri: İstanbul              Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri: 25 – 27 Ağustos 2021 // 09.00 – 16.00

 • Kültür Rotaları Planlama Modeli
 • Turizm ve Sürdürülebilir Turizm Kavramları
 • Sürdürülebilir Turizm Aracı Olarak Rotalar
 • Koruma – Kullanma Dengesi ve Ziyaretçi Yönetimi
 • Turizmde Tanıtım ve Yerel Yönetimler
 • Dünyada ve Türkiye’de Turizm; Güncel Eğilimler

 

Modül 3 – Alanda Teknik İnceleme Gezisi ve Vaka Analizi (Alanda Eğitim)

Eğitim yeri: Belirlenecek       Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri: 27 – 29 Eylül 2021 // 09.00 – 16.00

 • Alanda Uygulama Örneği ve Süreç Yönetimi

Kimler katılmalı: Belediyelerin kültür ve/veya kültürel mirasın korunması alanında çalışan birimleri ile diğer ilgili birimler çalışanları.

Program kendi içerisinde bir bütün oluşturduğu için katılacak olan personelin takvimde belirtilen 3 modüle de katılması, personel değişikliği yapılmaması katılım için ön koşuldur.

 

 

 

 

 

Taşınma sürecinde olduğumuz için 24 Ekim 2023 tarihinden başlayarak Tarihi Kentler Birliği Eğitimleri hakkında bilgi almak, eğitimlere kayıt olmak için 0 542 298 90 91 numaralı telefonu ve akademi@cekulvakfi.org.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz