Tarihi Kentler Birliği “Geçmişin Gücüyle Geleceğini Tasarlayan Tarihi Kentler Birliği” başlığında Kayseri Buluşmasına hazırlanıyor.

TKB 14 yıldır, her seminer ve buluşmasında farklı bir konuyu üye belediye başkanlarının gündemine getirmek için çaba gösteriyor. Kent müzeleri, endüstri mirası, kültür öncelikli yol haritaları, somut olmayan kültürel miras, alan yönetimi gibi kültürel ve doğal mirasının korumasında temel ilke ve değerler, yeni koruma yaklaşımları, dünyadan ve Türkiye’den yeni uygulama modelleri yerel yöneticilerin koruma yaklaşımlarını geliştirmek, farkındalık yaratmak ve çalışmaların sürdürülebilir olması için titizlikle hazırlanan seminer ve buluşmalarda uzmanlar tarafından anlatılıyor.

Kayseri Buluşmasında ise Anadolu topraklarının binlerce yıllık birikimiyle yoğrulan tarihi kentlerin geleceğinin, bu bilgeliğe ve birikime uygun nasıl tasarlanması gerektiği konu edilecek. TKB’nin 15. yılına doğru üye belediyeler, kentin dokusunu bozmadan, tasarımın gücüyle eski kent ve yeni kent merkezlerin bütünleşmesi için gereken yeni yaklaşım ve yöntemleri tartışacak.

26-28 Eylül tarihlerindeki Kayseri Buluşmasına, TKB eski başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ev sahipliği yapacak.

2. Meclis toplantısı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın başkan seçildiği İstanbul Buluşmasının ardından yılın ikinci meclis toplantısı Kayseri’de yapılacak.

Kayseri Buluşması Cuma akşamı Gala Yemeği ve açılış konuşmalarıyla başlayacak. Cumartesi yapılacak meclis toplantısının ardından ÇEKÜL Yüksek Danışma Kurulu üyesi A.Faruk Göksu’nun “Kentlerin Geleceği: Yeni Yaklaşımlar ve Yeni Yöntemler”,  Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin  “Kültür Öncelikli Kalkınmada Kayseri Modeli” başlıklı konuşmaları, Prof. Dr. Metin Sözen’in genel değerlendirmesi ve teknik inceleme gezisiyle program devam edecek.