TKB KARS BULUŞMASI SONUÇ BİLDİRGESİ / 3-4-5 Ekim 2008

3-4-5 Ekim 2008 tarihlerinde Kars’ta toplanan Tarihi Kentler Birliği, Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı 4 Ekim 2008 Cumartesi günü Sarıkamış Toprak Otel Salonu’nda gerçekleştirmiş ve TKB Kars Buluşması boyunca tartışılan konuların bir açıklama ile kamuoyuna duyurulması kararlaştırmıştır.

Tarihi Kentler Birliği Meclisi, öncelikle yaklaşık 300 kişinin katıldığı TKB Kars Bulaşması’na kusursuz ev sahipliği yapan Kars Belediyesi Başkanı Naif Alibeyoğlu ile çalışma arkadaşlarını, içtenlikleri ve emekleri için takdir ve teşekkür duygularıyla anmaktadır. Kaldı ki TKB Kars Buluşması’nın Kars Kültür ve Sanat Festivali ile aynı tarihlere denk geldiği ve bir serhat ili olarak olanaklarının darlığı da göz önüne alındığında, gerek Kars insanının, gerekse başta Valilik ve Belediye olmak üzere kentli kurumların gösterdiği özveri her türlü takdirin üzerindedir.

TKB Meclisi, güzel yurdumuzun bu özel parçasında gezip gördüğü tarih, kültür ve doğa varlıklarından oldukça etkilenmiştir. Bu etkilenmenin bir yanı, sahip olunan zengin mirasın görkemi ve çeşitliliğinin yarattığı heyecan ve gururun paylaşılmasıdır. Bu anlamda gerek Kars Kalesi ve kent içi kültür varlıkları, gerekse Ani Ören Yeri ve Sarıkamış gibi yerleşmeler, Anadolu kültür tarihinin zengin ve vazgeçilmez durakları olarak algılanmıştır. TKB Meclisi’nin etkilendiği ve önemle vurgu yapmak istediği ikinci nokta ise, yörenin karşı karşıya olduğu kaynak sıkıntısıdır. Ortak tarihimizin parçaları olan Kars ve çevresindeki varlıkların korunup yeniden kazanılması, sadece devletimize ait bir görev değildir. Başta özel sektör olmak üzere, olanağı olan her kurum, kuruluş ve kişinin Kars Belediyesi’nin bu bölgede yaptıklarına ve yapmak istediklerine katkı vermesi, dayanışma göstermesi bir yurttaşlık görevidir.

Nitekim Tarihi Kentler Birliği Kars Buluşması’nda ana panel konusu olarak Somut Olmayan Kültürel Mirasın Önemi ve Yerel Yönetimlerin Sorumluluğu” tartışılmıştır. Meddah ve aşıklık geleneğinin ana kültür coğrafyası sayılan Kafkasya bölgesinde bu tartışmaları başlatmak tesadüf değildir. Bölge barışı ve dostluğunun kültürel paylaşım ve  iletişim programları ile kurulabileceği ortak inancımızdır.

TKB Meclisi, “somut olmayan kültürel miras” konusunda üyelerini bilgilendiren UNESCO Milli Komisyonu’na ve değerli üyelerine teşekkürü bir borç bilir. TKB, “insanlığın kültürel fakirleşmesi” karşısında UNESCO’nun 2003 yılında hazırladığı ve Türkiye’nin de imza attığı Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) Sözleşmesinin, üyeleri tarafından paylaşılmasını ve uygulanır programlar haline getirilmesini hararetle önerir.

Nitekim TKB’nin geleneksel olarak süregiden “200 Ortak 200 Eser” projesinin kapsamı, taşınmaz kültür varlıklarının yanısıra somut olmayan kültürel miras çalışmalarını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. TKB Meclisi ayrıca TKB yönetim organlarının, üye belediyelerin somut olmayan kültürel miras konusunda daha sistematik ve disiplinli çalışmalar yapabilmesini sağlayacak tedbirler geliştirmesini öngörmüştür.

Vurgulamak isteriz ki; son yıllarda çok hızlı gelişen kitle iletişim araçlarının, özellikle televizyon yayıncılığının neden olduğu “kültürel farklılaştırma” ile toplumumuzun tarih içinde var ettiği anonim kimlikler yok olmakta, aynı ihtiyacı karşılamak üzere ithal yabancı kimlikler yaratılmaktadır. TKB olarak hem toplumu, hem de yeni yetişen kuşakları bu “kültür fakirleşmesinden koruyacak” yasal ve eylemli tedbirlerin alınmasını ilgili kurumların dikkatine sunmayı bir borç bilir; bu alanda görevli kurumlarla işbirliği yapmaya, katkı koymaya hazır olduğumuzu kamuoyu ile paylaşırız.

Saygılarımızla.

TKB Meclisi