Ord. Prof. Dr. Ekrem AKURGAL Büstü Açılışı, Tepekule – Smyrna Gezisi

İkinci Gün, Murad Köşkü açılışından sonra tekrar “İzmir Sanat”a dönülerek oturumlara devam edildi…
Uzmanların Görüşleri, Tartışma – Değerlendirme
Yöneten: Haluk ABBASOĞLU ( TKB Danışma Kurulu Üyesi )

• Prof. Dr. Fahri IŞIK
• Prof. Dr. Emel GÖKSU
• Doç. Dr. Gül ASATEKİN
• Yrd. Doç. Dr. Akın ERSOY

12.00-12.30 Forum-Genel Katkılar