Eski bir levanten konağı; “Murad Köşkü” açılşı…

İzmir´deki ikinci sabahımız, 9 Eylül Üniversitesi´nin restore ettiği ve belediyenin gençlik merkezi olarak kullanıma sokacağı Murad Köşkü´nde açılış ve sabah kahvaltısı ile başladı…

 

II. Gün- I. Oturum“Kent İçindeki Ören Yerleri ve Kentsel Arkeoloji”
Yöneten: İris Şentürk, Antakya Belediye Başkanı

Akif Ersezgin, Bergama Belediye Başkanı 

Bergama’nın tarihini özetleyen Ersezgin, Akropol, Asklepion ve Bazilika olarak 3 önemli noktanın ele alındığını ve Bergama’nın turizmden payını alamadığını vurguladı. Sorunların başında bu önemli eserlerin giriş bölümlerinin kötü olduğunu, çevrelerinin düzgün olmadığını, aydınlatma, ulaşım ve güvenlik açısından olumsuzlukların altını çizdi. İçinde bir Roma Hamamı da bulunan bir eserin ve diğer bazılarının daha önceki imar planlarında farkedilmediğini ve yapılaşmaya izin verilen alanların içinde bu eserlerin kaldığını söyleyen Ersezgin; Koruma Planı ihalesi, Rölöve Restorasyon Bürosu’nun saptadığı 47 adet eser, Kuzey Turizm Projesi, Küplü Hamam, Domuz Hamamı gibi restorasyon çalışmaları gibi yaptıkları ve yapamadıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
“-Ören yeri gelirleri ören yerinin bulunduğu kentte kalmalıdır,
– Tarihi kentlere yerel yönetimlerce hazırlanacak projelere destek
– Arkeolojik kazılarda Türk arkeologlar bulunmalı, standartlar saptanmalı
– Merkeziyetçilikten yerelleşmeye geçilmelidir,
– Geçmişi ile içiçe yaşayan kentlerdeki kültür bilincinin güçlenmesi icin eğitim

Burhanettin Kocamaz, Tarsus Belediye Başkanı
“Eshab-ı Kehf”
“M.Ö.I. yy´da Tarsus olarak adlandırılan ve günümüze kadar bu adla gelen kentte çok sayıda tarihi eser ve kalıntı var. Kent Müzesi ve Arşivi ile kentin geçmişiyle ilişiki kurmak istiyoruz. Kazılarına 1994 yıında başlanan kent içi arkeolojik alan çalışmalarını yürütmekteyiz.”

Prof. Dr. Levent Zoroğlu kazılar hakkında bilgi veriyor…

İsmail Aynur, Altınoluk Belediye Başkanı

“Sizlere sunduğumuz dosyalarda da belirtildiği gibi Antandros kentidir Altınoluk… Beldemiz 1936’dan beri kentsel sit alanıdır. Şimdi toprağın altındakini sabırla günyüzüne çıkarıyoruz. 450 yıllık Altınoluk, 2700 yıllık Antandros’daki kazıyı şimdi çalışmanın yöneticisi Gökalp Bey’e bırakıyorum”…
Kazının sanat tarihçisi Firdevs Sayılan tarafından çekilmiş görseller eşliğinde yapılan sunum katılımcıların takdirini kazanıyor…

Önder Batkan, İzmir Büyük Şehir Belediyesi Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Müdürü
“Geçmiş uygarlıkları sürdürmek zorunda kalan ülkemizde kentsel arkeoloji önem kazanmaktadır. Bu korumanın arka planındaki hukuki yapıya göz atacak olursak ‘anıt koruma’nın ön planda olduğunu görürüz… Kentsel hizmet verilirken arkeolojik eserlerin tahribedilmemesi önemlidir…”

İris Şentürk, oturumu kapatıyor. Vakit azlığından ötürü de kendi sonsözlerinden “feragat” ediyor!