Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından, havza boyutunda koruma ve gelişme yaklaşımı ile ‘Fırat 2023:Vizyon ve Eylem Planı’çalışması bitirilmiştir.

Çalışmanın amacı; Fırat kenarı ve etki alanında bulunan Tunceli, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay illerini kapsayan ortak yol haritası ortaya koymaktır. Fırat havzasındaki kırsal ve kentsel alandaki belediyelerle katılımcı ortamlarda hazırlanan yol haritası özellikle yeni nesil beklentiler ve ekonomileri dikkate alınarak ‘ortak değerler, ortak gelecek, ortak projeler’ yakın işbirliği program ve projeleri sunmaktadır.

Küresel salgın nedeniyle çalıştay ortamında tartışamadığımız ekteki ”FIRAT 2023Vizyon ve Eylem Planı“ Kitabını, değerli görüş ve önerilerinizialmak üzere gönderiyoruz. Görüşlerinizin ardından, tarihi daha sonra saptanacak bir günde, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın başkanlığında yapılacak ‘Fırat Buluşması’nda plan kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Plana ilişkin değerlendirmelerinizi bir an evvel info@tarihikentlerbirligi.org mail adresine gönderebilirsiniz.