Tarihi Kentler Birliği’nin sayıları 228’e ulaşan üyelerinin kültürel mirasın korunması konusunda var olan yeteneklerini geliştirmelerini ve uygulama tecrübelerini arttırmayı amaçlayan Tarihi Kentler Birliği seminerlerinin 2007 yılındaki üçüncü toplantısı, 4-5 Ağustos 2007 tarihlerinde Elazığ Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılacaktır. “Geleneksel Kent Dokularının Yeni Gelişme Alanlarıyla Buluşması” başlığını taşıyan seminerde, tarihi dokuların çöküntü alanı olmaktan kurtarılması, yeni gelişme alanlarıyla bütünleştirilerek dün-bugün ilişkisinin kurulması konusu tartışılacaktır. Bu konuyla ilişkili olarak, birlik üyelerinin uygulama sürecinde karşılaştıkları zorluklar, üç ana eksende ele alınacaktır: Yasal düzenlemeler, uygulamada gözetilecek temel ilkeler, kaynak bulma ve kullanma yöntemleri.

TKB üye belediyelerinden katılacak yetkililerin, belediyelere faksla yollanan konaklama-rezervasyon formunu doldurarak, 27 Temmuz 2007 Cuma gününe kadar 0 424 236 92 74 numaralı faksa veyamustafaayik23@hotmail.com elektronik posta adresine ulaştırmaları gerekmektedir. Her belediyeden sadece iki kişinin (belediye başkanı ve/veya onun görevlendireceği belediye yetkilisi) rezervasyonu ve konaklama masrafı ev sahibi belediye tarafından karşılanacaktır.

PROGRAM

4 Ağustos 2007, Cumartesi

08.30-09.00 Karşılama ve Kayıtlar
09.00-09.05 İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu

09.05-09.20 Sunum: “Neredeyiz?”
Elazığ Belediye Başkanlığı

09.20-10.00 Açılış Konuşmaları

10.00-10.15 Kahve Molası

10.15 Panel: “Geleneksel Kent Dokularının Yeni Gelişme Alanlarıyla Buluşması”
• Yasal Olanaklar
• Uygulama İlkeleri
• Kaynak Sağlama ve Değerlendirme Yöntemleri

10.15-11.00  1. Bölüm

Konuşmacılar:
• A. Faruk Göksu-Şehir Plancısı, ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
• Yrd. Doç. Dr. Erkan Uçkan-Mimar, Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı

11.00-11.15 Kahve Molası

11.15-12.30 2. Bölüm

Konuşmacılar:

• Muzaffer Tunçağ-Konak Belediye Başkanı
• Tacettin Özkaraman-Taraklı Belediye Başkanı
• Mustafa Haznedar-Kemaliye Belediye Başkanı

12.30-13.00 Tartışma

13.00-14.00 Öğle Arası

14.00-19.00 Kent Gezisi / Açıklama-Tartışma
Elazığ-Harput-Hüseynik

19.00 Akşam Yemeği

5 Ağustos 2007, Pazar

09.30-12.30 Kent Gezisi / Açıklama – Tartışma
Sivrice-Hazar Gölü
Palu/Palu Belediye Başkanı Sait Dağoğlu, Palu Kaymakamı Erol Karaömeroğlu

12.30-13.30 Öğle Yemeği

Dönüşler