Fotoğraf Albümü

TKB Alanda Eğitimleri devam ediyor. 20 belediyeden katılımın sağlandığı  “Tarihi Bir Liman Kentinin Kültürel Kimliğini, Çağdaş Gelişme Dinamikleriyle Uyum İçinde Kurgulamak ve Korumak: Samsun Deneyimi” başlıklı Alanda Eğitim, 17-19 Nisan tarihlerinde Samsun’da yapıldı. Eğitime Samsun Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yaptı. Katılımcılar, kültürel ve kentsel koruma alanında başarı ile yürütülmüş bir modeli daha detaylarıyla inceleme fırsatı yakaladı.

Tarihi bir liman kentinin kentsel dinamikler doğrultusunda gelişmesine ivme kazandırması, buna yaparken kültürel kimlik öğelerinin korunmasına yönelik planlama ve uygulamaların nasıl yapıldığı, sürecin yönetimi, yöntem, araç ve teknikler gibi pek çok konuda sunum ve inceleme gezileriyle eğitim tamamlandı.

s6 smsn (292)

Eğitimin birinci günü Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nedim İpek ve Prof. Dr. Cevdet Yılmaz kentin tarihi ve mekânsal gelişimi hakkında bilgi verirken, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Necmi Çamaş ise Samsun’daki somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunması için yürütülen çalışmaları anlattı.

Prof. Dr. Nedim İpek:  15000 yıllık tarihi geçmişe sahip olan Samsun’daki ilk yerleşmelerin, toplumun güven duyduğu araziler üzerine kurulduğunu söylediği. Tekkeköy, Bafra İkiztepe, Dündartepe ve kolonistlerin yerleştiği Amisos tepesinin Samsun’daki ilk yerleşmelere tanık olduğu bilgisini paylaştı.

Prof. Dr. Cevdet Yılmaz: Samsun kentinin mekânsal gelişimi hakkında bilgiler verdi. Kentin gelişme ve büyümesinin iyi izlenmesi gerektiğini, aksi takdirde kentin tarihi kimliğini korumasının güçleştiğini söyledi.

smsn9 smsn1

Necmi Çamaş: Samsun envanterinin oluşturulması için yüze yakın bilim insanlarıyla yaklaşık yedi ay toplantılar yapıldığını, 2010 yılında TKB Samsun Buluşması ile kentin koruma konusunda büyük ivme kazandığını, 19 Mayıs 1919 Bandırma Gemisi’nin kurtuluş savaşına ait mühimmatlarla donatıldığını ve yılda 600.000 ziyaretçisi olduğunu söyledi.

Eğitimin ikinci ve üçüncü günü alan gezilerine ayrıldı. Gazi Müzesi, Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Anıtı, Eski Tütün Fabrikası (Bulvar AVM), Osmaniye Caddesi, engelliler için yapılan Eğitim Dinlenme Kampı, Bandırma Gemisi, Kurtuluş Yolu, Batı Park, Amozon Adası, Sahil yolu(Atakum sahili), Baruthane Tümülüsleri, çarşı, Osmanlı Bankası Binası, Belediye Binası (Cumhuriyet mimarisi) ve geleneksel sivil mimari örnekleri ve Samsun’un tarihi ilçesi Vezirköprü uzmanlar eşliğinde incelendi.