Aşağıda eğitim tarihlerine göre listelenen programlar ile ilgili açıklama için başlıklara tıklayabilir, eğitime kayıt olmak için “Başvuru Formu”nu doldurarak 0 212 277 41 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz.

Başvuru Formu

Katılımcı Rehberine ulaşmak için tıklayın.

Bilgi için: Figen Tokgöz – akademi@cekulvakfi.org.tr Tel: 0542 298 90 91

Bütüncül Korumada Tarihine Sahip Çıkan Bir Kent; Odunpazarı Örneği // 25 – 27 Eylül 2019 // Odunpazarı/ Eskişehir

Programın amacı:

Selçuklu ve Osmanlı kimliğini bugüne taşımış, Kurtuluş Savaşı’nda önemli rol oynamış Odunpazarı’nda; yerel kimliğin koruma sürecinin aşamaları ve sonuçlarından oluşan modeli deneyimlemek, kentsel ve arkeolojik sit alanları, sivil mimarlık örnekleri, askeri binalar ve anıtların yanı sıra çarşıları ve kentlinin sosyal yaşama katılımı konusunda gerçekleştirilen koruma/ yaşatma çalışmalarının paylaşılması ve bu birikimden günümüze dersler çıkarılmasını amaçlar.

Katılımcıya kazandırdıkları:

Kent kimliğinin parçası olan çarşısı, camisi, çeşme ve geleneksel konutları, sosyal yaşam donatıları olarak işlevlendirilen tarihi yapılarıyla en eski yerleşim merkezi ve turizmin canlı mekânı Odunpazarı’nda deneyimlerin paylaşılarak koruma ve yaşatma çalışmalarının aktarılması hedeflenmektedir.

Program içeriği:

 • Tarihsel derinlik, kimlik değerleri ve Selçuklu-Osmanlı-Cumhuriyet Dönemi kültür

mirası

 • Bütüncül koruma süreci ve uygulamaları
 • Tematik müzelerin kurulum süreçleri
 • Farklı yapı ölçeklerinde işlevlendirme örnekleri
 • Alan gezisi

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekipleri, mimarlar, şehir bölge plancıları, sanat tarihçileri, arkeologlar, restoratörler

Eğitim yeri: Odunpazarı/ Eskişehir

Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri: 25 – 27 Eylül 2019

Otele giriş tarihi: 24 Eylül 2019

Otelden çıkış tarihi: 27 Eylül 2019

 

Kentsel, Tarihi ve Doğal Mirasın Birlikteliği: Kuşadası Örneği // 30 Ekim – 1 Kasım 2019 // Kuşadası / Aydın

Programın amacı:

Geçmişi neolitik döneme kadar uzanan Kadı Kalesi, önce Bizans sonra Osmanlı’nın Batı’ya açılan kapısı Güvercinada, kervansaray, kaleler ve surlarla taçlanan Osmanlı izleri, Dilek Yarımadası, kumsalları, kaplıcaları ve daha nice doğal ve tarihi zenginlikleriyle 1960’lı yıllarda keşfedilerek, milyonlarca turisti ağırlayan Kuşadası’nda, turizmin baskısına karşın kentin doğal, tarihi ve kültürel kimliğini yaşatma kararlılığıyla sürdürülen koruma çalışmalarını yerinde incelemek.

 

Katılımcıya kazandırdıkları:

Denizi, kumu ve güneşi, kruvaziyer ve yat limanları, konaklama tesisleri ve eğlence mekânları ile Türkiye’nin turizme açılan ilk gözde merkezlerinden biri olan bir kentin, özgün kimliğini koruma çalışmaları kapsamında;

 • Kentin tarihsel ve kültürel parçalarını bir araya getirerek birbirine bağlamak
 • Doğal, tarihi ve kültürel değerleri koruma ve yaşatma çözümleri geliştirmek,
 • Gözde bir turizm kenti olarak karşılaşılan sorunlara karşın kent kimliğini koruma kararlılığını deneyimlemek,

Program içeriği:

 • Kuşadası’nın özgün coğrafyası, doğal zenginliği ve tarihsel derinliği
 • Bölgenin bütünselliği içinde kültür öncellikli bakış açısıyla yıllar içinde birbirine

bağlanan koruma ve yaşatma projeleri

 • Alan gezisi

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekipleri, mimarlar, şehir bölge planlamacıları, çevre mühendisleri, arkeologlar.

Eğitim yeri: Kuşadası / Aydın

Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri:  30 Ekim – 1 Kasım 2019

Otele giriş tarihi:  29 Ekim 2019

Otelden çıkış tarihi:  1 Kasım 2019

 

Bütüncül Koruma Sürecinde Kentsel Mirasın Yönetimi; Muratpaşa Örneği // 6 – 8 Kasım 2019 // Antalya / YAPEX

Programın amacı: 

Yerel kimliğin koruma sürecinin aşamaları ve sonuçlarından oluşan modeli deneyimlemek, kentsel ve arkeolojik sit alanları, camileri, müzeleri, sokak ve çarşıları ile kentlinin sosyal yaşama katılımı konusunda gerçekleştirilen koruma/ yaşatma çalışmalarının paylaşılması, turizmin etkisi ve bu birikimden günümüze dersler çıkarılmasını amaçlar.

Katılımcıya kazandırdıkları:

Kent kimliğinin parçası olan çarşısı, camisi, çeşme ve geleneksel konutları, tarihi yapılarıyla en eski yerleşim merkezi ve turizmin canlı mekânı Muratpaşa’da deneyimlerin paylaşılarak koruma ve yaşatma çalışmalarının aktarılması hedeflenmektedir.

Program içeriği:

 • Tarihsel derinlik, kimlik değerleri ve kültür mirası
 • Bütüncül koruma süreci ve uygulamaları
 • Farklı yapı ölçeklerinde işlevlendirme örnekleri
 • Alan gezisi

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekipleri, mimarlar, şehir bölge plancıları, sanat tarihçileri, arkeologlar, restoratörler

Eğitim yeri: Muratpaşa/ Antalya

Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri:  6 – 8 Kasım 2019

Otele giriş tarihi:  5 Kasım 2019

Otelden çıkış tarihi: 8 Kasım 2019