Aşağıda eğitim tarihlerine göre listelenen programlar ile ilgili açıklama için başlıklara tıklayabilir, eğitime kayıt olmak için “Başvuru Formu”nu doldurarak 0 212 277 41 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz.

Başvuru Formu

Katılımcı Rehberine ulaşmak için tıklayın.

Bilgi için: Figen Tokgöz – akademi@cekulvakfi.org.tr Tel: 0 542 298 90 91

[toggle title_open=”1. Kültürel Birikimin Korunması ve İşlevlendirilmesinde Kayseri Örneği // 24 -26 Nisan 2019 // KAYSERİ” title_closed=”1. Kültürel Birikimin Korunması ve İşlevlendirilmesinde Kayseri Örneği // 24 -26 Nisan 2019 // KAYSERİ” hide=”yes” border=”yes” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Programın amacı:

Kültepe gibi tarihin en önemli medeniyetlerinden birine sahip olan ve bu topraklarda ürettiği ticaret kültürünü 5000 yıldır geliştirerek yaşatan Kayseri,  dünya tarihinde iz bırakan medeniyetlerin her dönem önemli merkezlerinden biri olmayı başarmıştır. Anadolu Selçukluları döneminde Anadolu’nun en önemli ticaret ve eğitim merkezlerinden bir olmuştur. Osmanlı Dönemi’nde ise bir anıt insan olarak Mimar Sinan’ı dünya tarihine armağan etmiştir.

Bütün bu birikimleriyle yaşamını devam ettiren bu kadim kentten; tarihi sokak dokuları, yeraltı şehirleri, tarihi kamu yapıları, müzeleri ve sivil mimarlık örnekleriyle kültürel mirasın ve yerel kimliğin yaşatılmasına yönelik deneyimlerin paylaşılması ve bu birikimden günümüze dersler çıkarılması hedeflenmektedir.

Katılımcıya kazandırdıkları:

Selçuklu ve Osmanlı’nın köklü tarihsel birikimini yansıtan ve yaşatan bir odak olarak Kayseri’nin, bugüne dek sürdürdüğü koruma ve yaşatma çalışmaları kapsamında;

  • • Yerel kimliği meydana getiren somut ve somut olmayan varlıkları ile geliştirilen koruma yöntemleri,
  • • Kültür mirasının kent bütününde iyileştirilmesine yönelik üretilen çözümler,
  • • Selçuklu ve Osmanlı kimliğini bugüne taşımış bir kentte, yerel kimliği koruma sürecinin aşamaları ve sonuçlarından oluşan model,
  • • Tematik müze çalışmaları yerinde incelenecektir.

Program içeriği:

  • • Tarihsel derinlik, kimlik değerleri ve Selçuklu-Osmanlı kültür mirası
  • • Bütüncül koruma süreci ve uygulamaları
  • • Kültür mirasının korunmasında sokak sağlıklaştırma çalışmaları
  • • Tematik müzelerin kurulum süreçleri
  • • Farklı yapı ölçeklerinde işlevlendirme örnekleri
  • • Alan gezisi

Kimler katılmalı:

Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekipleri, mimarlar, şehir bölge plancıları, sanat tarihçileri, arkeologlar, restoratörler

Eğitim yeri: Kayseri
Eğitim süresi: 3 gün
Eğitim tarihleri: 24 – 26 Nisan 2019
Otele giriş tarihi: 23 Nisan 2019
Otelden çıkış tarihi: 26 Nisan 2019

[/toggle]