Aşağıda eğitim tarihlerine göre listelenen programlar ile ilgili açıklama için başlıklara tıklayabilir, eğitime kayıt olmak için “Başvuru Formu”nu doldurarak 0 212 277 41 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz.

Başvuru Formu

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul Tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Figen Tokgöz – akademi@cekulvakfi.org.tr Tel: 0 534 540 28 20

 

KASTAMONU’DA ÇOK BOYUTLU KORUMA VE İŞLEVLENDİRME / 20 – 22 Eylül 2017 // Kastamonu

Programın amacı: 

Tarihöncesi dönemlerden günümüze farklı medeniyetler ve devletlere ev sahipliği yapmış, Anadolu’nun Türkleşmesi ile birlikte kültür merkezi olmuş, zengin tarihi geçmişi ve doğal güzellikleri olan Kastamonu, bir nevi açık hava müzesi görünümündedir. Kastamonu, tarihi dokusu içerisinde, kendini korumayı başarabilmiş kentlerdendir. Bu nedenledir ki kent, ÇEKÜL Vakfı’nın 90’lı yıllarda başlatmış olduğu  “7 Bölge 7 Kent Projesi” kapsamına dahil edilmiş ve Kastamonu’daki korumaya yönelik çalışmalar bu tarihten itibaren başlamıştır.

Bütün bu birikimleriyle yaşamını devam ettiren kentten; tarihi sokak dokuları, kaya mezarları, kalesi, külliye ve medreseleri, ahşap işçiliğinin nadide örnekleri, müzeleri ve konakları başta olmak üzere sivil mimarlık örnekleriyle kültürel mirasın ve yerel kimliğin yaşatılmasına yönelik deneyimlerin paylaşılması ve bu birikimden günümüze dersler çıkarılması hedeflenmektedir.

Katılımcıya kazandırdıkları:

Köklü tarihsel birikimi yansıtan ve yaşatan Kastamonu ve çevresinin, bugüne dek sürdürdüğü koruma ve yaşatma çalışmaları kapsamında;

 • Yerel kimliği meydana getiren somut ve somut olmayan varlıkları saptamak, koruma yöntemleri geliştirmek
 • Kültür mirasının kent bütününde iyileştirilmesine yönelik çözüm üretmek
 • Yerel yönetimlerin görev dağılımı yaparak ortaya koyduğu bütünleşik çalışmaları değerlendirmek

Program içeriği:

 • Tarihsel derinlik, kimlik değerleri ve Selçuklu-Osmanlı kültür mirası
 • Bütüncül koruma süreci ve uygulamaları
 • Kültür mirasının korunmasında sokak sağlıklaştırma çalışmaları
 • Farklı yapı ölçeklerinde restorasyon ve işlevlendirme örnekleri
 • Alan gezisi

Kimler katılmalı:

Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekipleri, mimarlar, şehir bölge plancıları

Süre:                           3 gün
Eğitim tarihleri:        20 Eylül – 22 Eylül 2017  // 09.30 – 16.30
Eğitim yeri:                Kastamonu

 

KÜLTÜR ODAKLI KORUMA YAKLAŞIMINDA MERZİFON ÖRNEĞİ / 4 – 6 Ekim 2017 // Merzifon (Amasya)

Programın amacı: 

Programda; kentsel canlandırma süreçlerinde kültür odaklı yaklaşımların irdelenmesi hedeflenmektedir. Kültürün, sosyal ve ekonomik bir canlandırma aracı olarak kullanıldığı örneklerin yerinde incelenmesi ve grup çalışmasıyla pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Katılımcıya kazandırdıkları: 

Bu eğitim kültürel planlamaya giriş niteliğinde bir eğitim olup; katılımcılara, kültür planlaması, kentsel tasarım ve koruma konularında bütüncül bir bakış açısı kazandırmayı amaçlanmaktadır.

İçerik:

 • Kent ve kültür ilişkisi
 • Kültürel planlama
 • Grup çalışması
 • Alan gezisi

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel strateji, koruma, yenileme, kültür yönetimi ve etkinlik planlaması alanlarında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları.

Eğitmen:  Alp ARISOY, Kent Çalışmaları Koordinatörü, Mimar

2004 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Alp Arısoy, Milano Teknik Üniversitesi’nde “Kent ve Kent peyzajı” üzerine yüksek lisans yapmış, Şanghay, Kahire, İstanbul ve Milano’da çeşitli kentsel araştırma ve tasarım projelerinde yer almıştır. Başta Turgut Cansever olmak üzere çeşitli mimarların proje ofislerinde stratejik kentsel tasarım projelerinde görevler almıştır. Halen İTÜ’de doktora çalışması devam eden Arısoy, ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları Biriminin ve vakfın Anadolu’daki uygulama projelerinin Koordinatörlüğünü yürütmektedir.

Süre:                           3 gün
Eğitim tarihleri:        4 – 6 Ekim  // 09.30 – 16.30
Eğitim yeri:                Merzifon (Amasya)
Otele giriş tarihi:         3 Ekim 2017
Otelden çıkış tarihi:    6 Ekim 2017

 

BÜTÜNCÜL KORUMA SÜRECİNDE ARKEOLOJİK VE KENTSEL MİRASIN BİRLİKTELİĞİ VE YÖNETİMİ; BERGAMA ÖRNEĞİ / 18 – 20 Ekim 2017 //Bergama (İzmir)

Bakırçay Havzası’nda yer alan Bergama, Antikçağ Hellenistik dönem başkentleri içinde günümüze ulaşan tek merkezdir.

Bergama’da dönemin en önemli ilk üç sağlık merkezinden biri olan Asklepieion, Roma imparatorluğunun doğu kültürleri ile etkileşiminin sonucu olarak ortaya çıkan mimari yapılar ve Osmanlı Dönemi kent dokusu gözlemlenmektedir.

Somut olmayan kültürel mirasa da ev sahipliği yapan Bergama’nın; tel kırma, nazar boncuğu yapımı, parşömen üretimi, dericilik, dokumacılık gibi bugüne dek sürdürdüğü koruma ve yaşatma çalışmaları da mevcuttur.

Programın amacı:

Bulunduğu konum itibari ile antik çağlardan günümüze farklı kültür ve medeniyetlerin geçiş noktasında bulunan Bergama’nın Hellenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluk dönemlerine ait çok katmanlı kültürel dokusu, somut olmayan kültürel mirasının ve doğal mirasının koruma deneyiminin paylaşılması, örnek alınması ve bu birikimden dersler çıkarılması.

Katılımcıya kazandırdıkları:

Arkeolojik ve geleneksel ögelere sahip kentin, söz konusu alan eğitimi kapsamında;
Özgün niteliklerini yerleşim ölçeğinde incelemek,
Uzun soluklu koruma serüveninin aşamalarını ve deneyimlerini öğrenmek,
Arkeolojik mirasın geleneksel kent dokusuyla birlikte korunmasını, bilinçli ve katılımcı süreç temelinde nasıl şekillendiği ve sürdürülebilirliği konusunun aktarılması
Kentin, yerel, ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle arkeolojik miras, anıtlar, kentsel doku ve günlük yaşamdan oluşan farklı zenginlikleri yönetmek için nasıl planlama yaptığının aktarılması hedeflenmektedir.

Program içeriği:

 • Bergama tarihi coğrafyası ve kimlik değerleri
 • UNESCO dünya miras listesine giriş süreci ve alan yönetimi planı
 • Kırsal miras ve sürdürülebilirliği
 • Alan gezisi
 • Grup çalışması

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma ve kültür yönetimi alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekipleri, mimarlar, şehir bölge plancıları

Eğitmen: Yaşagül EKİNCİ DANIŞAN

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Kamu Yönetimi’ni bitiren Ekinci, Londra Birbeck Kolejinde Ortadoğu kültürü, kültürel koruma ve uluslararası kurumlar konusunda çalıştı. Trakya Üniversitesi’nde kültürel korumada yerel yönetimlerin sorumluluğu üzerine yüksek lisans yaptı. Selimiye Camii ve Külliyesi Dünya Miras Listesi adaylık sürecinde Edirne Belediyesi’nde Alan Yönetimi Uzmanı olarak görev aldı. Halen Bergama Belediyesi’nde Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı Alan Başkanı olarak çalışan Danışan, Aktüel Arkeoloji başta, çeşitli dergilerde çalışma alanıyla ilgili yazılar yazmakta, İstanbul Üniversitesi’nde gelişmekte olan ülkelerde dünya miraslarının korunmasını inceleyen doktora tezini hazırlamakta olup; Trakya Üniversitesi’nde öğretim görevlisidir.

Süre:                           3 gün
Eğitim tarihleri:        18 – 20 Ekim  // 09.30 – 16.30
Eğitim yeri:                Bergama (İzmir)
Otele giriş tarihi:       17 Ekim 2017
Otelden çıkış tarihi:    20 Ekim 2017