Aşağıda eğitim tarihlerine göre listelenen programlar ile ilgili açıklama için başlıklara tıklayabilir, eğitime kayıt olmak için “Başvuru Formu”nu doldurarak 0 212 277 41 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz. Katılımcı Rehberi için buraya tıklayınız.

Başvuru Formu Katılımcı Rehberi

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul Tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Figen Tokgöz – akademi@cekulvakfi.org.tr Tel: 0 534 540 28 20

UNESCO DÜNYA MİRASI SÜRECİNDE SAFRANBOLU VE KIRSAL MİRAS BÜTÜNLEŞMESİ / 21 – 23 EKİM 2015

Programın amacı: Anadolu’daki kültürel mirası koruma süreçlerinde bir model haline gelen ve öncü rolüyle tanınan Safranbolu’nun, bu alandaki zengin deneyimlerinin paylaşılmasını ve örnek alınmasını, bu birikimden dersler çıkarılmasını sağlamaktır.

Katılımcıya kazandırdıkları: Özellikle geleneksel konut dokusunda sürdürdüğü koruma ve yaşatma çalışmalarıyla öne çıkan ve 1994 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınan Safranbolu’nun;

 • Kentsel ölçekte konut mimarisinin niteliklerini anlamak, koruma çözümleri geliştirmek
 • Dünya ölçeğinde bir miras alanı olarak kabul görmüş bir yerleşim ölçeğinde, uzun soluklu bir koruma serüveninin aşamaları ve sonuçlarından oluşan modeli deneyimlemek
 • Kırsal çevrede kültürel mirası korumayı, insan ve doğa ilişkileri temelinde şekillendirmek, ekolojik yaklaşım ve çözümleri tanımak
 • Özgün kültürel değerleri, doğa ve ekoloji temelli sektörel gelişme ile yaşatmak

Program içeriği

 • Safranbolu ve çevresinin özgün coğrafyası, tarihsel derinliği ve kimlik değerleri
 • Safranbolu ve Yörük Köyü kırsal mirası koruma ve yaşatma projeleri
 • UNESCO Dünya Mirası süreci; öncesi ve sonrası
 • Kültürel mirası koruma çalışmalarında sivil örgütlenme
 • Somut olmayan kültür mirasını yaşatma çalışmaları
 • Alan gezisi

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekipleri, mimarlar, şehir bölge plancıları, sanat tarihçileri, restoratörler

Eğitim Koordinatörleri: Mehmet Adalar (ÇEKÜL Vakfı Safranbolu Temsilcisi), Başak Dökmeci (Safranbolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü)

Süre: 3 gün

Eğitim tarihleri: 21 – 23 Ekim 2015

Eğitim yeri: Safranbolu Aygür Otel        

Otele giriş tarihi: 20 Ekim Salı

Otele çıkış tarihi: 23 Ekim Cuma

 

BÖLGESEL VE KÜLTÜREL ORTAKLIK KAPSAMINDA TARAKLI KORUMA SÜRECİ / 4 – 6 KASIM 2015

Programın amacı: Batı Karadeniz bölgesinde zengin kültür mirasıyla öne çıkan Taraklı’nın, bölge ölçeğinde Safranbolu, Mudurnu ve Göynük gibi yerleşimlerle ortaklık kurduğu, aynı zamanda farklılaştığı koruma ve gelişim sürecinin anlaşılmasını, deneyimlerin paylaşılmasını ve örnek alınmasını, bu birikimden dersler çıkarılmasını sağlamaktır.

Katılımcıya kazandırdıkları: Batı Karadeniz geleneksel kent dokularından meydana gelen bir kültür aksında (Taraklı- Göynük- Mudurnu- Safranbolu), Taraklı kentinin 1970’li yıllarda başlayan koruma süreci kapsamında;

 • Yerel kimliği meydana getiren somut ve somut olmayan varlıkları saptamak, koruma yöntemleri geliştirmek
 • Bölgesel ortaklıklar ve farklılıklar doğrultusunda koruma yaklaşımları geliştirmek
 • Kültür mirasının kent bütününde iyileştirilmesine yönelik çözüm üretmek
 • Yerel kimliği koruma sürecinin aşamaları ve sonuçlarından oluşan modeli deneyimlemek

Program içeriği

 • Taraklı- Göynük- Mudurnu- Safranbolu kültür aksında bir çıkış noktası olarak Taraklı kenti
 • Bütüncül koruma süreci: adımlar ve uygulamalar
 • Kültür mirasının korunmasında araştırma, belgeleme ve yayın çalışmaları
 • Somut olmayan kültür mirasını yaşatma çalışmaları
 • Alan gezisi

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekipleri, mimarlar, şehir bölge plancıları, sanat tarihçileri, restoratörler

Eğitim Koordinatörü: Şahin AKI (Taraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürü)

Eğitim yeri: Taraklı Termal Tesisleri

Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri:  4 – 6 Kasım 2015

Otele giriş tarihi:  3 Kasım Salı

Otelden çıkış tarihi:  6 Kasım Cuma

 

 

Bilgi için:  Melike Turunç – info@tarihikentlerbirligi.org // Tel: 0 212 323 31 32 Faks: 0 212 277 41 64

Figen Tokgöz – akademi@cekulvakfi.org.tr // Tel: 0 534 540 28 20

 

 

Taşınma sürecinde olduğumuz için 24 Ekim 2023 tarihinden başlayarak Tarihi Kentler Birliği Eğitimleri hakkında bilgi almak, eğitimlere kayıt olmak için 0 542 298 90 91 numaralı telefonu ve akademi@cekulvakfi.org.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz