Aşağıda eğitim tarihlerine göre listelenen programlar ile ilgili açıklama için başlıklara tıklayabilir, eğitime kayıt olmak için “Başvuru Formu”nu doldurarak 0 212 277 41 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz. Katılımcı Rehberi için buraya tıklayınız.

Başvuru Formu Katılımcı Rehberi

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul Tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Figen Tokgöz – akademi@cekulvakfi.org.tr Tel: 0 534 540 28 20

KIRSAL ÇEVREDE BÜTÜNCÜL KORUMA ve EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR: BİRGİ / 8 – 10 NİSAN 2015

Programın amacı: Küçük Menderes Havzası’ndaki öncü rolüyle yerel kimliğini yaşatan ve koruma çalışmalarıyla bir model haline gelen Birgi’nin bu alandaki zengin deneyimlerinin paylaşılmasını ve örnek alınmasını, bu birikimden dersler çıkarılmasını sağlamaktır.

Katılımcıya kazandırdıkları: Küçük Menderes Havzası’ndaki kırsal miras odaklarından, Aydınoğulları Beyliği’ne başkentlik yapmış ve yerleşim özelliklerinin çevresindeki doğaya göre nasıl şekillendiğini bugün de anlatan bir kent olarak Birgi’nin, 90’lı yılların ortalarından günümüze sürdürdüğü koruma ve yaşatma çalışmaları kapsamında;

 • Havza ölçeğinde kırsal mirasın niteliğini saptamak, koruma ve yaşatma çözümleri üretmek
 • Kırsal ve özgün niteliklerini bugüne ulaştırabilmiş bir yerleşim ölçeğinde, uzun soluklu bir koruma serüveninin aşamaları ve sonuçlarından oluşan modeli deneyimlemek
 • Kırsal çevrede kültürel miras korumayı, insan ve doğa ilişkileri temelinde şekillendirmek, ekolojik yaklaşım ve çözümleri tanımak
 • Özgün kültürel değerleri, doğa ve ekoloji temelli sektörel gelişme ile yaşatmak

Program içeriği

 • Küçük Menderes Havzası’nın özgün coğrafyası, tarihsel derinliği ve kimlik değerleri
 • Havza ve Birgi ölçeğinde kırsal mirası koruma ve yaşatma projeleri
 • Kültürel mirası koruma çalışmalarında sivil örgütlenme
 • Ekolojik ve organik tarım uygulamaları
 • Somut olmayan kültür mirasını yaşatma çalışmaları
 • Alan gezisi

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekipleri, mimarlar, şehir bölge plancıları, çevre mühendisleri

Eğitim Koordinatörü: Emin Başaranbilek, Arkeolog-Ressam-Yazar, K. Menderes Havza Koordinatörü, ÇEKÜL Temsilcisi

Süre: 3 gün

Eğitim tarihleri: 8 – 10 Nisan 2015 // 09:30 – 16:30

Eğitim yeri: Birgi, Ödemiş / İzmir                            

Otele giriş tarihi: 7 Nisan 2015

Otele çıkış tarihi: 10 Nisan 2015

 

KENT BÜTÜNÜNDE KÜLTÜREL MİRASIN YENİLENMESİ: SELÇUKLU MODELİ / 20 – 22 MAYIS 2015

Programın amacı: Anadolu Selçuklu şehirleri arasında öne çıkan zengin kültür birikimiyle Selçuklu kentinin, kültürel mirası ve yerel kimliği yaşatma alanındaki deneyimlerin paylaşılması ve örnek alınmasını, bu birikimden dersler çıkarılmasını sağlamaktır.

Katılımcıya kazandırdıkları: Konya’nın ve Selçuklu uygarlığının köklü tarihsel birikimini yansıtan ve yaşatan bir odak olarak Selçuklu’nun, bugüne dek sürdürdüğü koruma ve yaşatma çalışmaları kapsamında;

 • Yerel kimliği meydana getiren somut ve somut olmayan varlıkları saptamak, koruma yöntemleri geliştirmek
 • Kültür mirasının kent bütününde iyileştirilmesine yönelik çözüm üretmek
 • Selçuklu uygarlığı kimliğini bugüne taşımış bir kentte, yerel kimliği koruma sürecinin aşamaları ve sonuçlarından oluşan modeli deneyimlemek
 • Tematik müze çalışmalarını yerinde deneyimlemek

Program içeriği

 • Konya Havzası’nda tarihsel derinlik, kimlik değerleri ve Selçuklu uygarlığının kültür mirası
 • Selçuklu kentinde bütüncül koruma süreci ve uygulamaları
 • Kültür mirasının korunmasında araştırma, belgeleme ve yayın çalışmaları
 • Tematik müzelerin kurulum süreçleri
 • Sille mahallesi koruma çalışmaları ve uygulama örnekleri
 • Somut olmayan kültür mirasını yaşatma çalışmaları
 • Alan gezisi

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekipleri, mimarlar, şehir bölge plancıları, sanat tarihçileri, arkeologlar, restoratörler

Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Haşim Karpuz, Selçuk Üniversitesi Türk İslam Sanatları Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, ÇEKÜL Konya temsilcisi

Eğitim yeri: Selçuklu/Konya      

Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri:  20 – 22 Mayıs 2015 //09:30 – 16:30

Otele giriş tarihi:  19 Mayıs 2015

Otelden çıkış tarihi:  22 Mayıs 2015

Bilgi için:

Melike Turunç – info@tarihikentlerbirligi.org // Tel: 0 212 323 31 32 Faks: 0 212 277 41 64

Figen Tokgöz – akademi@cekulvakfi.org.tr // Tel: 0 534 540 28 20

 

 

Taşınma sürecinde olduğumuz için 24 Ekim 2023 tarihinden başlayarak Tarihi Kentler Birliği Eğitimleri hakkında bilgi almak, eğitimlere kayıt olmak için 0 542 298 90 91 numaralı telefonu ve akademi@cekulvakfi.org.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz