Tarihi Kentler Birliği 2014 yılında alanda eğitim programlarını Türkiye Belediyeler Birliği işbirliği ile başlatıyor. Malatya ve Edirne’de  gerçekleştirilecek bahar dönemi eğitim programlarının detaylarına aşağıdaki program başlıklarına tıklayarak  ulaşabilirsiniz.

Eğitime kayıt olmak için “Başvuru formu” nu doldurarak 0 212 277 41 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz

Başvuru Formu Katılımcı Rehberi

Bilgi için:
Melike Turunç – info@tarihikentlerbirligi.org
Figen Tokgöz – akademi@cekulvakfi.org.tr
Tel: 0 212 323 31 32 Faks: 0 212 277 41 64

MALATYA ÖRNEĞİ: KENT MERKEZİNDEN ÇEVRE İLÇELERE UZANAN BÜTÜNCÜL KORUMA DENEYİMİ / 14–16 MAYIS 2014

Programın amacı:
Uygarlıkların kesiştiği kavşak noktalarından biri üzerinde yer alan Malatya ve ilçelerinde, şaşırtıcı bir çeşitlilik sergileyen doğal, tarihsel ve arkeolojik varlıkları kapsayan koruma hareketinin, metodolojisiyle örnek oluşturmasını sağlamaktır.

Katılımcıya kazandırdıkları:
Anadolu’nun ilk şehir devleti Aslantepe’den Cumhuriyet dönemi imar hareketlerine uzanan bir tarihsel akışın her evresine tanıklık etmiş bir kent ve ilçelerinde;

• Tarihi, doğal ve kültürel değerleri bütüncül bir bakış açısıyla koruma ve yaşatma çözümleri,
• Kırsal mimarlık örneklerinden tarihi anıtsal yapılara, özgün sokak dokularından kerpiç yerleşmelere uzanan çeşitlilikteki bir kültürel mirası bütüncül bir anlayışla yönetme becerileri,
• Bölgenin doğal zenginliklerini ve peyzaj çeşitliliğini de aynı bütüncül koruma anlayışıyla değerlendirme yaklaşımı.

Program içeriği:
• Koruma ve yaşatma kavramı, kültür öncellikli bakış açısı
• Bir kentin doğal ve tarihi zenginliklerini çağdaş gelişme dinamikleriyle çelişkiye düşmeden koruma ve yaşatma çabasında proje yönetimi metodolojisi: Malatya Modeli
• Geçmişten bugüne Malatya’da kültürler geçidi ve Malatya’da KUDEB ile başlayan değişim süreci
• Vaka Analizi –Restorasyon proje ve uygulamalarında mevzuat ve yöntem bilgisi
• Alan gezisi

Kimler katılmalı:
Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekipleri, mimarlar, şehir bölge planlamacıları, çevre mühendisleri, arkeologlar

Eğitmen ekibi:
Bekir SÖZEN, ÇEKÜL Vakfı Malatya Temsilcisi
Levent İSKENDEROĞLU, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı
Bayram GÜNGÖR – Uzman Tarihçi

Eğitim yeri: Malatya

Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri: 14-16 Mayıs 2014 //09:30 – 16:30

Otele giriş tarihi: 13 Mayıs 2014

Otelden çıkış tarihi: 16 Mayıs 2014

 

EDİRNE ÖRNEĞİ: KENT MERKEZİNDEN ÇEVRE İLÇELERE UZANAN BÜTÜNCÜL KORUMA DENEYİMİ / 4–6 HAZİRAN 2014

Programın amacı:
Neolitik çağdan Cumhuriyet dönemine uzanan çok katmanlı bir tarihsel akışın temsilcisi, Avrupa-Anadolu bağlantısının uçbeyi, Osmanlının ikinci başkentliği yapmış, Mimar Sinan’ın görkemli dokunuşuyla taçlanmış Edirne’de, bir kentin doğal, tarihsel ve arkeolojik varlıklarının zenginliğini ve çeşitliliğini koruma macerasından alınacak derslerle, örnek oluşturmasını sağlamaktır.

Katılımcıya kazandırdıkları:
Balkanlar coğrafyasının doğal ve kültürel bir uzantısı olan Doğu Trakya’nın sınır kenti Edirne ve yakın çevresinde 1970’lerden başlayarak süren koruma çalışmaları kapsamında;

• Doğal, tarihi ve kültürel değerleri koruma ve yaşatma çözümleri,
• Zengin bir çeşitlilik ile farklılık yaratan tarihsel yerleşim katmanları ile öne çıkan kentlerde dönemler ve bugüne ulaşan izlerini bağdaştırmak ve kente mal etmek
• Sınır ötesi uzantıları, bereketli coğrafyayı, somut miras ve yaşam kültürü birikimini, sosyal, ekonomik, politik ve mekânsal mozaiği bütünleştiren “Doğa, Su, Kültür” ekseni

Program içeriği

• Koruma ve yaşatma kavramı, kültür öncellikli bakış açısı
• Edirne çevresinde kültürel mirasın zenginliği
• Trakya bütününde kentsel gelişme ve Edirne’nin gelecek süreci
• Trakya Bölgesi ve sınır ötesi arkeolojik varlıkların zenginliği ve kazı çalışmaları
• Kazı ve koruma çalışmalarında üniversite-belediye işbirlikleri
• Alan gezisi

Kimler katılmalı:
Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekipleri, mimarlar, şehir bölge planlamacıları, çevre mühendisleri, arkeologlar

Eğitmen ekibi:
Mehmet TAN, mimar, ÇEKÜL Vakfı Edirne Temsilcisi
Namık Kemal DÖLENEKEN, şehir plancı, ÇEKÜL Yüksek Danışma Kurulu üyesi
Doç. Dr. Ahmet YARAŞ, arkeolog, – Trakya Üniversitesi
Hasan KARAKAYA, Edirne Müze Müdürü

Eğitim yeri: Edirne

Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri: 04 – 06 Haziran 2014 //09:30 – 16:30

Otele giriş tarihi: 03 Haziran 2014

Otelden çıkış tarihi: 06 Haziran 2014

 

 

Taşınma sürecinde olduğumuz için 24 Ekim 2023 tarihinden başlayarak Tarihi Kentler Birliği Eğitimleri hakkında bilgi almak, eğitimlere kayıt olmak için 0 542 298 90 91 numaralı telefonu ve akademi@cekulvakfi.org.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz