Aşağıda eğitim tarihlerine göre listelenen programlar ile ilgili açıklama için başlıklara tıklayabilir, eğitime kayıt olmak için “Başvuru Formu”nu doldurarak 0 212 277 41 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz.

Başvuru Formu

Katılımcı Rehberine ulaşmak için tıklayın.

2023 BAHAR DÖNEMİ ALANDA EĞİTİMLER TAKVİMİ

ALANDA EĞİTİMLER PROGRAMI

2023 Eğitim İçeriği

1. Kent Bütününde Arkeolojik, Kırsal ve Kentsel Mirasın Yönetimi; Balıkesir Örneği

Programın amacı: Balıkesir’de arkeolojik, kırsal ve kültürel mirası ve yerel kimliği yaşatma alanındaki deneyimlerin paylaşılmasını sağlamaktır.

Katılımcıya kazandırdıkları: Balıkesir’in tarihsel birikimini yansıtmak ve yaşatmak üzere bugüne dek sürdürdüğü koruma ve yaşatma çalışmaları kapsamında;

 • Yerel kimliği meydana getiren somut ve somut olmayan varlıkları saptamak, koruma yöntemleri geliştirmek
 • Kültür mirasının kent bütününde iyileştirilmesine yönelik çözüm üretmek

Program içeriği

 • Kentin tarihsel derinlik, kimlik değerleri ve kültür mirası
 • Balıkesir’de gerçekleşen bütüncül koruma süreci ve uygulamaları
 • İşlevlendirme çalışmaları
 • Alan gezisi

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekipleri, mimarlar, şehir bölge plancıları, sanat tarihçileri, arkeologlar, restoratörler

Eğitim yeri: Balıkesir

Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri: 13 – 15 Şubat 2023

Otele giriş tarihi: 12 Şubat 2023       Otelden çıkış tarihi: 15 Şubat 2023

2. Bütüncül Koruma Anlayışıyla Kültürel Mirasın Yönetimi; Kütahya Örneği

Programın amacı: Frig Vadisi içindeki kentlerden biri olan Kütahya’nın, ilk çağlardan günümüze uzanan zengin arkeolojik, mimari, geleneksel mimari miras ve kırsal mirasın yaşatılması ve 14. yüzyıldan beri ev sahipliği yaptığı çini sanatı başta olmak üzere somut olmayan mirası konusundaki deneyimlerinin katılımcılarla paylaşılmasını sağlamaktır.

Katılımcıya kazandırdıkları: Kütahya’nın tarihsel birikimini yansıtmak ve yaşatmak üzere bugüne dek sürdürdüğü koruma ve yaşatma çalışmaları kapsamında;

 • Yerel kimliği meydana getiren somut ve somut olmayan varlıklar,
 • Kültür mirasının kent bütününde iyileştirilmesine yönelik çözüm üretmek

Program içeriği

 • Kentin tarihsel derinlik, kimlik değerleri ve kültür mirası
 • Kütahya’da gerçekleştirilen bütüncül koruma süreci ve uygulamaları
 • İşlevlendirme çalışmaları
 • Alan gezisi

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekipleri, mimarlar, şehir bölge plancıları, sanat tarihçileri, arkeologlar, restoratörler

Eğitim yeri: Kütahya

Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri: 7 – 9 Haziran 2023

Otele giriş tarihi: 6 Haziran 2023      Otelden çıkış tarihi: 9 Haziran 2023

3. Bölge ve Havza Bütününde Korumada Niksar

Programın amacı: Kelkit Havzasının bereketli toprakları ve tarihsel derinliğiyle seçkinleşen,  doğal ve kültürel koruma ülküsünü yıllar öncesinde benimseyerek kesintisiz uygulayan ve ülkemizin ilk havza birliğinin kurucularından olan Niksar’ın koruma alanındaki zengin deneyimlerinin paylaşılmasını ve örnek alınmasını, bu birikimden esinlenmeyi sağlamaktır.

Katılımcıya kazandırdıkları: İç Anadolu’yu Karadeniz’e, Doğu Anadolu’yu Batı’ya bağlayan yolların kavşak noktasında yer alan bereketli topraklarda tarihi bir kentin, 2000’li yılların başından beri süren koruma çalışmaları kapsamında;

 • Tarihi ve kültürel değerleri koruma ve yaşatma çözümleri geliştirmek,
 • Kültür mirasının kent bütününde iyileştirilmesine yönelik çözüm üretmek

Program içeriği

 • Kentin tarihsel derinlik, kimlik değerleri ve kültür mirası
 • Niksar’da gerçekleştirilen bütüncül koruma süreci ve uygulamaları
 • İşlevlendirme çalışmaları
 • Alan gezisi

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekipleri, mimarlar, şehir bölge plancıları, sanat tarihçileri, arkeologlar, restoratörler

Eğitim yeri: Niksar (Tokat)

Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri: 21 – 23 Haziran 2023

Otele giriş tarihi: 20 Haziran 2023    Otelden çıkış tarihi: 23 Haziran 2023

 


İletişim: Tarihi Kentler Birliği tel: 0212 323 31 32 // akademi@cekulvakfi.org.tr/ // 0 542 298 90 91// fax: 0212 277 41 64

 

Taşınma sürecinde olduğumuz için 24 Ekim 2023 tarihinden başlayarak Tarihi Kentler Birliği Eğitimleri hakkında bilgi almak, eğitimlere kayıt olmak için 0 542 298 90 91 numaralı telefonu ve akademi@cekulvakfi.org.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz