Alan Yönetimi: Deneyim ve Paylaşımlar Eğitim Programı (AYEP) 2018

 

ÇEKÜL Akademi öncülüğünde yürütülen Alan Yönetimi Eğitim Programı, alan yönetim planı hazırlama süreci ile ilgili ilkeleri, uygulamaları, sonuçları ve sorunları ortaya çıkarmaya yönelik profesyonel bir gelişim programıdır.

Program; kültürel miras kavramına ve yönetimine ilişkin evrensel normları, UNESCO Dünya Miras Listesi’nin kapsamını ve önemini, kültür varlıklarının korunması, yaşatılması ve tanıtılması amacıyla Liste’ye yazdırılması sürecinin yerel yönetimler tarafından planlanmasına yönelik yöntem ve uygulamaları içerir.

Dünya mirası sürecinde ve alan yönetiminde gerçek sorunlara gerçek çözümler üreten kentlerin deneyimlerinin paylaşıldığı eğitimler, bu çalışmalarda sorumluluk üstlenmiş uzmanlar ve uygulamacılar tarafından yürütülmektedir.

AYEP programıyla özellikle kentsel kültürel varlıklara ilişkin bu süreçlerde yetkili olan  belediyelerde, bu sorumluluğu yönetmek üzere görevlendirilecek personelin donanım ve becerilerinin arttırılması hedeflenmektedir.

 

Kimler katılmalı: 

Belediyelerin alan yönetiminin koordinasyonundan sorumlu ve/ veya UNESCO Dünya Miras Listesine başvuru süreci birimlerinde görevli personel.

Program kendi içerisinde bir bütün oluşturduğu için katılacak olan personelin takvimde belirtilen 6 modüle de katılması, personel değişikliği yapılmaması katılım için ön koşuldur.

 

 Eğitmen ekibi: 

Betül BOZKURT, Toplumsal Projeler Danışmanı ve Yetişkin Eğitimi Uzmanı

Evrim ULUSAN, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Md., Kültür ve Turizm Uzmanı

Namık Kemal DÖLENEKEN,  ÇEKÜL Yüksek Danışma Kurulu Üyesi, Alan Yönetimi Uzmanı

Yaşagül Ekinci DANIŞAN, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Görevlisi, Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı Alan Başkanı

 

 Aşağıda eğitim tarihlerine göre listelenen programlar ile ilgili açıklama için  başlıklara tıklayabilir, eğitime kayıt olmak için  “Başvuru Formu”nu doldurarak 0 212 277 41 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz. Katılımcı Rehberi için buraya tıklayınız.

Başvuru Formu Katılımcı Rehberi

 

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul Tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Figen Tokgöz – akademi@cekulvakfi.org.tr   Tel: 0 534 540 28 20

 

 

AYEP Takvimi

 

Modül Alan Yönetimi; Deneyimler ve Paylaşımlar Eğitmen Tarih
I Kavramlar, İlkeler ve Kriterler Namık Kemal DÖLENEKEN

Yaşagül EKİNCİ DANIŞAN

Evrim ULUSAN

14-16 Şubat, İstanbul
II Alan Yönetimi Planı Hazırlama: Proje Yönetimi, Analiz ve Planlama Betül BOZKURT 14-16 Mart, İstanbul
III Alanda Teknik İnceleme ve Vaka Analizi  I (Edirne ) Namık Kemal DÖLENEKEN

Yaşagül EKİNCİ DANIŞAN

9 – 11 Mayıs, Edirne
IV Süreç / İletişim / İşbirliği Betül BOZKURT 12 – 14 Eylül, İstanbul
V Alanda Teknik İnceleme ve Vaka Analizi II  (Bergama) Bergama Alan Başkanlığı 17 – 19 Ekim, Bergama
VI Dünyadan Alan Yönetim Sistemi Örnekleri ve Farklı Plansal Yaklaşımlar (YAPEX/Antalya) Namık Kemal DÖLENEKEN

Yaşagül EKİNCİ DANIŞAN

14 – 16 Kasım, Antalya

YAPEX

 

Modül 1 – Kavramlar, İlkeler ve Kriterler / 14 – 16 Şubat 2018

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı, İstanbul                  Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri: 14 Şubat 2018 Çarşamba – 16 Şubat 2018 Cuma // 09.00 – 16.30

İçerik:

 • Doğal ve Kültürel Mirasın Korunmasında Sürdürülebilirlik ve Yeni Yaklaşımlar
 • Alan Yönetimi ve Yönetim Planının Felsefesi ve İlkeleri, Stratejik Planlama Yaklaşımı
 • Alan Yönetimi Planı Hazırlama Süreci
 • Alan Yönetiminde İşbirlikleri ve Birlikte Yönetim
 • Yerelde Örgütlenme
 • Evrensel Değerlerin Korunması: Dünya Miras Listesi Adaylık Dosyası ve Alan Yönetim Planı birlikteliği
 • Dünya Miras Listesi Adaylık Dosyalarında İçerik: Kültür Varlığını Tanıma, Evrensel Değerlerin Belirlenmesi
 • Dünya Miras Listesi: Tarihçe, Temel Kavramlar, UNESCO Kriterleri ve Kazanımlar
 • Dünya Miras Listesine Başvuru Süreci, Evreleri, Yasal Çerçeve ve İç Mevzuat
 • Adaylık Dosyalarında ve Alan Yönetimi Planlarında İzleme

 

Modül 2 – Alan Yönetim Planı Hazırlama: Proje Yönetimi, Analiz ve Planlama / 14 – 16 Mart 2018

Eğitim yeri: İstanbul                   Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri: 14 Mart 2018 Çarşamba – 16 Mart 2018 Cuma  // 09.00 – 16.30

İçerik:

 • Alan Yönetimi İçin Proje Geliştirme – Proje Döngüsü Yönetimine Kavramsal Giriş
 • Proje Fikrinin Belirlenmesi & Sorun Tespiti
 • Proje Stratejisinin Belirlenmesi & Risk, Fırsat ve Paydaş Analizi
 • Proje Aktiviteleri, Zaman Planı ve Beklenen Sonuçlar
 • Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
 • Projelerde İzleme-Değerlendirme & Sürdürülebilirlik
 • Vaka Analizi ve Grup Çalışması

 

Modül 3 – Alanda Teknik İnceleme ve Vaka Analizi I – Edirne / 9 – 11 Mayıs 2018

Eğitim yeri:  Edirne                    Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri: 9 Mayıs 2018 Çarşamba – 11 Mayıs 2018 Cuma  // 09.00 – 16.30

İçerik:

 • Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi Alan Yönetimi Planı 2011-2015’in Eylemlerinin Değerlendirilmesi ve 2016-2020 Yıllarına Ait Plan Hazırlıklarında Yönetsel Politikaların Belirlenmesi, Hedeflerin ve Yeni Nesil Eylemlerin Tartışılması
 • “Dünya Miras Listesi Kriterleri” doğrultusunda alan gezisi
 • Grup Çalışması

 

Modül 4 – Süreç / İletişim / İşbirliği / 12 – 14 Eylül 2018

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı, İstanbul                  Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri: 12 Eylül 2018 Çarşamba – 14 Eylül 2018 Cuma // 09.00 – 16.30

İçerik:

 • Alan Yönetiminde İletişim, İşbirliği ve Paydaş Yönetiminin Önemi
 • İletişim Engelleri
 • Aktif Dinleme
 • Şiddetsiz İletişim – Ben Dili & Empati
 • Etkin İşbirliği – Takım Oyunları
 • Paydaş Analizi
 • Ortak Hedef ve Motivasyon
 • Simülasyon Çalışmaları

 

Modül 5  – Alanda Teknik İnceleme ve Vaka Analizi II  (Bergama) / 17 – 19 Ekim 2018

Eğitim yeri: Bergama                  Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri: 17 Ekim 2018 Çarşamba – 19 Ekim 2018 Cuma // 09.00 – 16.30

İçerik:

 • 2014 yılında UNESCO 38. Dünya Miras Komitesi Toplantısı’nda “Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı” kategorisinde, Türkiye’nin 13. ve dünyanın ise 999. Miras Alanı olarak Dünya Miras Listesi’ne giren Bergama ve Dünya Miras Listesi’ne giriş süreci
 • “Dünya Miras Listesi Kriterleri” doğrultusunda alan gezisi
 • Vaka Analizi ve Grup Çalışması

 

Modül 6  – Dünyadan Alan Yönetim Sistemi Örnekleri ve Farklı Yaklaşımlar / 14 – 16 Kasım 2018 

Eğitim yeri: YAPEX – Antalya              Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri: 14 Kasım 2018 Çarşamba – 16 Kasım 2018 Cuma // 09.00 – 16.30

İçerik:

 • Dünyadan Örnekler İle Farklı Miras Koruma Sistemleri ve Farklı Alan Yönetimi Planları
 • Farklı Sistemlerde Alan Yönetimi Planlarında Önceliklerin, Politikaların ve Hedeflerin Belirlenmesi
 • Farklı Sistemlerde Alan Yönetimi Planlarında Eylemlerin Belirlenmesi ve Uygulamada İşbirlikleri, Katılım
 • AYEP 2018 Proje Sunumları ve Değerlendirilmesi
 • AYEP 2018 Genel Değerlendirme ve Sertifika Töreni