ÇEKÜL Akademi öncülüğünde yürütülen Alan Yönetimi Eğitim Programı, alan yönetim planı hazırlama süreci ile ilgili ilkeleri, uygulamaları, sonuçları ve sorunları ortaya çıkarmaya yönelik profesyonel bir gelişim programıdır.

Program; kültürel miras kavramına ve yönetimine ilişkin evrensel normları, UNESCO Dünya Miras Listesi’nin kapsamını ve önemini, kültür varlıklarının korunması, yaşatılması ve tanıtılması amacıyla Liste’ye yazdırılması sürecinin yerel yönetimler tarafından planlanmasına yönelik yöntem ve uygulamaları içerir.

Dünya mirası sürecinde ve alan yönetiminde gerçek sorunlara gerçek çözümler üreten kentlerin deneyimlerinin paylaşıldığı eğitimler, bu çalışmalarda sorumluluk üstlenmiş uzmanlar ve uygulamacılar tarafından yürütülmektedir.

AYEP programıyla özellikle kentsel kültürel varlıklara ilişkin bu süreçlerde yetkili olan il ve ilçe belediyelerinde, bu sorumluluğu yönetmek üzere görevlendirilecek personelin donanım ve becerilerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Kimler katılmalı: 

Belediyelerin alan yönetiminin koordinasyonundan sorumlu ve/ veya UNESCO Dünya Miras Listesine başvuru süreci birimlerinde görevli personel.

 Program kendi içerisinde bir bütün oluşturduğu için katılacak olan personelin takvimde belirtilen 6 modüle de katılması, personel değişikliği yapılmaması katılım için ön koşuldur.

 Eğitmen ekibi: 

 Betül BOZKURT, Yetişkin Eğitimi Uzmanı

 Prof. Dr. Neslihan DOSTOĞLU, Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi, Bursa Alan Başkanı

Namık Kemal DÖLENEKEN, ÇEKÜL Yüksek Danışma Kurulu Üyesi, Alan Yönetimi Uzmanı

Yaşagül EKİNCİ DANIŞAN, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Görevlisi, Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı Alan Başkanı

Evrim ULUSAN, Kültür Varlıkları ve Müzeler Gnl. Md. Kültür ve Turizm Uzmanı

Aşağıda eğitim tarihlerine göre listelenen programlar ile ilgili açıklama için  başlıklara tıklayabilir, eğitime kayıt olmak için  “Başvuru Formu”nu doldurarak 0 212 277 41 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz. Katılımcı Rehberi için buraya tıklayınız.

Başvuru Formu Katılımcı Rehberi

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul Tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Figen Tokgöz – akademi@cekulvakfi.org.tr   Tel: 0 534 540 28 20

 

Modül Dünya Miras Listesine Başvuru Sürecinde Alan Yönetimi Eğitmenler Tarih
I Kavramlar, İlkeler ve Kriterler Namık Kemal DÖLENEKEN Evrim ULUSAN 16-18 Mart

İstanbul

II Alan Yönetimi Planı Hazırlama: Proje Yönetimi, Analiz ve Planlama Betül BOZKURT

Yaşagül EKİNCİ DANIŞAN

Prof. Dr. Neslihan DOSTOĞLU

06-08 Nisan

İstanbul

III Alanda Teknik İnceleme ve Vaka Analizi  I (Bursa ) Bursa Alan Başkanlığı ve ÇEKÜL 04-06 Mayıs

Bursa

IV Süreç / Katılım / Uzlaşma Betül BOZKURT

Yaşagül EKİNCİ DANIŞAN

08-10 Haziran

İstanbul

V Alanda Teknik İnceleme ve Vaka Analizi II  (Birgi) Yaşagül EKİNCİ DANIŞAN

Betül BOZKURT

05-07 Ekim

Birgi

VI Dünyadan Örnekler Vaka Çalışması – YAPEX/Antalya Namık Kemal  DÖLENEKEN
Yaşagül EKİNCİ DANIŞAN
16-19 Kasım

Antalya

 

Dünya Miras Listesine Başvuru Sürecinde Alan Yönetimi: Kavramlar, İlkeler ve Kriterler / 16 – 18 Mart 2016

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri: 16 – 18 Mart 2016 // 09.30 – 16.30

 

Program içeriği:

 • Doğal ve kültürel mirasın korunmasında sürdürülebilirlik ve yeni yaklaşımlar
 • Alan Yönetimi ve Yönetim Planının felsefesi ve ilkeleri, stratejik planlama yaklaşımı
 • Dünya Miras Listesi: Tarihçe, temel kavramlar, UNESCO kriterleri ve kazanımlar
 • Dünya Miras Listesine başvuru süreci, evreleri, yasal çerçeve ve iç mevzuat
 • Alan Yönetiminde işbirlikleri ve birlikte yönetim
 • Belediyeye düşen görevler, belediye içinde örgütlenme, Sekretaryanın rolü ve görevleri
 • Alan Yönetim Planı hazırlama sürecinin aşamaları
 • Alan Yönetiminde yetkili kuruluşlar ve taraflar, eşgüdüm
 • Alan Yönetiminde organlar ve görevleri
 • Ekip kurma, kaynak geliştirme, iş çözümleri, finansal süreç yönetimi, işletme ve işlevsellik
 • Katılım araçları ve yöntemleri, çalıştaylar
 • Süreç yönetimi, sorun ve çözümler; stratejik plan, eylem planları

 

 

Alan Yönetim Planı Hazırlama: Proje Yönetimi, Analiz ve Planlama / 6 – 8 Nisan 2016

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri: 6 – 8 Nisan 2016 // 09.30 – 16.30

 

Program içeriği

 • Miras Listesi için Adaylık Dosyası hazırlama, alan yönetimi ve hedefleri
 • Kültür varlığını tanıma, önem belirleme, ön çalışmalar ve yönetim politikaları, arkeolojik sit ve kentsel sit yönetimi ve planlaması
 • Alan Yönetim Planı hazırlama süreci: Temel ilkeler, vizyon ve hedefler
 • Alan Yönetim Planının içeriği ve bileşenleri
 • Alan Yönetim Planı hazırlama süreci: Eylem planları ve bileşenleri, yetki ve yöntem, sürdürülebilirlik
 • Başarılı Proje Hazırlama Teknikleri: Proje Döngüsü Yönetimi, başarılı projenin özellikleri
  • Proje fikrinin belirlenmesi
  • Sorun tespiti, sorun ağacı
  • Hedef belirleme, hedef ağacı
  • Proje fikrinin gözden geçirilmesi
  • Hedef kitle, paydaşlar ve ilgili sahipleri
  • Riskler ve fırsatlar
  • Proje aktiviteleri ve zaman planı
  • Beklenen sonuçlar
  • İzleme ve değerlendirme
  • Bütçe

 

Alanda Teknik İnceleme Gezisi ve Vaka Analiz I, Bursa / 04 – 06 Mayıs 2016

Eğitim yeri: Bursa Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri: 04 – 06 Mayıs 2016 // 09.30 – 16.30

 

Program içeriği

 • “Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu” ve Dünya Miras Listesi’ne giriş süreci
 • “Dünya Miras Listesi Kriterleri” doğrultusunda alan gezisi
 • Vaka analizi ve grup çalışması

 

Dünya Miras Listesi ve Alan Yönetimi: Süreç /Katılım /Uzlaşma / 08-10 Haziran 2016

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı, Emirgan, İstanbul Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri: 08-10 Haziran 2016 // 09.30 – 16.30

 • Adaylık dosyasının UNESCO’ya iletilmesi sonrasında uluslararası sürecin yönetimi
 • Yerelde izleme ve raporlama içinde yer alan STK’lar, kamu kurum kuruluşları ve kurullar arasındaki işbirlikleri ve iletişimler.
 • Değişim yönetimi modeli ve uygulamalı atölye çalışmaları

 

Alanda Teknik İnceleme Ve Vaka Analizi II (Birgi) / 05-07 Ekim 2016

Eğitim yeri: Birgi Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri: 05-07 Ekim 2016 // 09.30 – 16.30

 • Alan yönetim planlaması kapsamında, kırsal mirasa yönelik kriterlerin; değerler, özgünlük, doku, tarihçe, doğal miras vb. öncelikler açısından tespit edilmesine yönelik teknik inceleme gezisi
 • Proje yönetimi uygulama çalışması, yerel ekiple interaktif eğitim ve atölye çalışması
 • Vaka analizi – grup çalışması

 

Dünya’dan Örnekler / 16 – 18 Kasım 2016

Eğitim yeri: Antalya// YAPEX Fuar Alanı Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri: 16 – 18 Kasım 2016 // 09.30 – 16.30

 • Dünyadan örnekler
 • Uluslararası yönetim planı örnekleri
 • Uygulama atölyeleri
 • Panel
 • AYEP programı genel değerlendirme ve kapanış
 • Sertifika töreni

 

 

 

Taşınma sürecinde olduğumuz için 24 Ekim 2023 tarihinden başlayarak Tarihi Kentler Birliği Eğitimleri hakkında bilgi almak, eğitimlere kayıt olmak için 0 542 298 90 91 numaralı telefonu ve akademi@cekulvakfi.org.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz