Tarihi Kentler Birliğinin düzenlediği 2019 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması sonuçları, 21.09.2020 tarihinde internet ortamında gerçekleştirilen jüri toplantısıyla belirlendi. 39 belediye;  toplam 67 proje ile 2019 yılında yarışmaya başvurdu. Yarışma Jürisi değerlendirmeleri sonucunda; Metin Sözen Koruma Büyük Ödülünün yanı sıra, 1 Jüri Özel Ödülü, 8 Proje, 8 Uygulama, 8 Süreklilik ve 13 Başarı  Ödülü  verildi.  

ÖDÜL ALAN BELEDİYELER VE JÜRİ AÇIKLAMALARI:

METİN SÖZEN KORUMA BÜYÜK ÖDÜLÜ;

Manavgat Belediyesi, Side Antik Kentinin Koruma İmar Planı ile Dönüşümü:

Manavgat Belediyesi; uzun yıllardır devam eden bütüncül bir stratejinin parçası olarak katılımcı bir ortamda kurgulanan koruma çalışmalarını kent yaşamıyla bütünleştiren ilerici proje yaklaşımları, arkeolojik mirasın üzerinde gelişmiş geleneksel kent dokusu ile bütünleşen çok katmanlı ve akıllıca kurgulanmış proje senaryosu, yoğun turizmin bulunduğu bir alanda kamusal mekanlar ile desteklenen, stratejik ölçekten mimari ölçeğe kadar ilişkileri iyi kurgulanmış ve uygulanmış çalışmaları nedeniyle 2019 yılı Metin Sözen Koruma Büyük Ödülüne layık görülmüştür.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ;

Kayseri Büyükşehir Belediyesi: Kayseri Kalesi, Meryem Ana Kilisesi-Şehir Kütüphanesi, Gazioğlu Konağı ve Gömlekçioğlu Evi, Konutlar (30-31 parsel, 23 parsel ve 2 parsel), Jandarma Konağı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; uzun erimli olarak tarihi kent merkezinde yürüttüğü Kültür Yolu Projesi kapsamında bütüncül bir senaryoyu adım adım uygulayarak tarihi dokuda tamamladığı farklı ölçeklerdeki nitelikli restorasyon ve işlevlendirme çalışmaları ile kent merkezindeki anıtsal yapıların kamusal niteliğini artıran işbirliğine dayalı uygulamaları nedeniyle, 2019 yılı Jüri Özel Ödülüne layık görülmüştür.

PROJE ÖDÜLLERİ;

 1. Antalya Büyükşehir Belediyesi: Kent Araştırmaları Merkezi Projesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi; tarihi kent merkezinde stratejik bir alanda bulunan, kent için önemli bir yapının korunması ve kent merkezini kültür odaklı işlevlerle zenginleştirecek olan işlevlendirme projesi nedeniyle proje ödülüne layık görülmüştür. 

 1. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi: Ekinel Evi, Kazım Özalp Sokağı 1. Kısım Sokak Sağlıklaştırması

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; tarihi kent merkezinde konut dokusunu korurken aynı zamanda kamusal niteliği de artıran proje yaklaşımıyla proje ödülüne layık görülmüştür.

 1. Çatalca Belediyesi: Tarihi Kaleiçi Surları Restorasyon Projesi, Karacaköy Mahallesi Taşmektep Restorasyon Projesi, Kaleiçi Mahallesi Maliye Lojmanı Uygulama Projesi, Topuklu Çeşmesi Restorasyon Projesi

Çatalca Belediyesi; kale içinde aynı alanda bulunan çalışmaların bütüncül bir senaryo oluşturması ve farklı karakterde yapılarda yürüttüğü çalışmalarında farklı kullanımlara yönelik etkileşimi ön plana çıkarması nedeniyle proje ödülüne layık görülmüştür.

 1. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: Tarihi Odunpazarı Bölgesi Öngörünüm Projesi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi; tarihi Odunpazarı kent dokusunda kamusal niteliği yüksek, tanımlı bir odak noktası oluştururken, kültürel işlevlerle planladığı yeni yapılarda, alandaki özgün mimari öğeleri tekrarlayarak değil yorumlayarak kullanması nedeniyle proje ödülüne layık görülmüştür. 

 1. Kocasinan Belediyesi: Çandır Camisi, Güneşli Jandarma Konağı, Hızır İlyas Köşkü

Kocasinan Belediyesi; hazırladığı iyi restorasyon projeleri ve Selçuklu konut mimarisinin nadir örneklerinden olan bir yapıyı işlevlendirerek kamusal kullanıma açması nedeniyle proje ödülüne layık görülmüştür.

 1. Seyhan Belediyesi: Dr. İlter Uzel Tıp ve Diş Hekimliği Müzesi, Eski İstasyon Binası, Karikatür ve Edebiyat Evi

Seyhan Belediyesi; tarihi kent merkezinde bütüncül bir program dahilinde uzun yıllardır devam eden koruma stratejisinin bir parçası olarak tek yapı ölçeğinde geliştirdiği restorasyon ve işlevlendirme projeleriyle tarihi yapıları kent hayatına kazandırması nedeniyle proje ödülüne layık görülmüştür.

 1. Sultanhisar Belediyesi: Zeytinyağı Fabrikası

Sultanhisar Belediyesi; arkeolojik alan üzerinde bulunan endüstri mirası bir yapıyı bulunduğu alan ile ilişkilendiren, hem arkeolojik mirası hem de endüstri mirasını birlikte korumayı amaçlayan kapsamlı çalışması nedeniyle proje ödülüne layık görülmüştür. 

 1. Yüreğir Belediyesi: Ölümsüzlük Şehri Misis Projesi

Yüreğir Belediyesi; 2012 yılından bu yana devam eden Ölümsüzlük Kenti Misis projesi kapsamında yürüttüğü bütüncül, çok katmanlı ve kapsamlı koruma stratejisi ile proje ödülüne layık görülmüştür.

UYGULAMA ÖDÜLLERİ:

 • Akşehir Belediyesi: Yukarı (Gâvur) Hamamı Restorasyonu

Akşehir Belediyesi; kamu kurumlarıyla  işbirliği içinde yürütülen Nasreddin Hoca Mizah Köyü projesi kapsamındaki çalışmaların devamı niteliğinde olan hamam restorasyonu ve işlevlendirmesi ile uygulama ödülüne layık görülmüştür.

 • Alanya Belediyesi: 418 Ada 1 Parseldeki Yapının Restorasyonu, Hacı Karanfil Konağının Restorasyonu, Alanya Kalesi Yürüyüş Yolu

Alanya Belediyesi; Alanya Kalesi içinde ve çevresindeki çalışmalarla kent için büyük önemi olan kalenin korunarak  canlanmasına katkı sunan, birbiriyle bağlantılı projeleri ve yürüyüş yolları ile uygulama ödülüne layık görülmüştür.

 1. Bodrum Belediyesi: Kent Müzesi Restorasyon Projesi

Bodrum Belediyesi; hazırladığı restorasyon ve işlevlendirme projesiyle kent kimliğine olan olumlu katkısı, sade ve özenli bir restorasyon yapması,  kültür alt yapısına  olumlu katkıları nedeniyle uygulama ödülüne layık görülmüştür.

 • Gaziantep Büyükşehir Belediyesi: Sabun Han Restorasyon Projesi, Suyabatmaz Meslek Edindirme Kursu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi; kent merkezinde uzun yıllardır devam eden Kültür Yolu Projesi kapsamında yürüttüğü çalışmaların devamı niteliğinde hazırlamış olduğu restorasyon ve işlevlendirme projelerinde geleneksel yapıların özgün şemasını koruyarak çağdaş bir yorum getirmesi nedeniyle uygulama ödülüne layık görülmüştür.

 • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi: Tarihi Maraş Kalesi Çevre Düzenleme Projesi

Kahramanmaraş Belediyesi; tarihi kent merkezinde geçmişte yürüttüğü çarşı ve mahalle ölçeğinde çalışmalarına ek olarak koruma yaklaşımının son parçasını tamamlayan kalenin canlandırılmasına yönelik uyguladığı çevre düzenleme projesi ile uygulama ödülüne layık görülmüştür.

 • Osmangazi Belediyesi: Gazzeli Ahmet Efendi Kütüphanesi, Kayhan Şadırvanlı Han Gençlik Merkezi

Osmangazi Belediyesi; tarihi kent merkezinde yürütülen bütüncül çalışmaların devamı niteliğinde, belirli boşlukları doldurarak tamamlayan restorasyon ve işlevlendirme çalışmaları nedeniyle uygulama ödülüne layık görülmüştür.

 • Safranbolu Belediyesi: Tarihi Çarşı Bölgesi Ticari Kesim Bölgesel Restorasyon ve Canlandırma Projesi

Safranbolu Belediyesi; UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesindeki tarihi kent merkezinin en önemli alanlarından biri olan tarihi çarşı bölgesindeki restorasyon ve canlandırma çalışmaları nedeniyle uygulama ödülüne layık görülmüştür.

 • Simav Belediyesi: Arkeopark Projesi, Eski Osmanbey İlkokulu Binasının Kent Müzesine Dönüştürülmesi Uygulaması

Simav Belediyesi; arkeolojik mirasın korunmasına yönelik çalışmalarının yanında kent kültüründe önemli bir yer tutan okul yapısının restorasyon ve işlevlendirme çalışmaları nedeniyle uygulama ödülüne layık görülmüştür.

SÜREKLİLİK ÖDÜLLERİ:

 1. Afyonkarahisar Belediyesi: Atatürk Kültür Merkezi, Paşa Camisi, Ulu Konak

Afyonkarahisar Belediyesi; kent merkezinde ve çevresinde istikrarlı bir şekilde sürdürmeye devam ettiği koruma çalışmaları nedeniyle süreklilik ödülüne layık görülmüştür.

 1. Boyabat Belediyesi: Boyabat Tarihi Orta Çarşı Kentsel Tasarım ve Tarihi Kent Dokusunun Sağlıklaştırılması Projesi 1. Etap, Boyabat Yaşayan Kültürel Miras Müzesi

Boyabat Belediyesi; geçmişte yürütülen projelerin devamı niteliğinde tarihi kent merkezinde istikrarlı bir şekilde yürüttüğü çalışmalar nedeniyle süreklilik ödülüne layık görülmüştür.

 1. Burdur Belediyesi: Murtazaaliler Evi Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi

Burdur Belediyesi; geçmişte yürüttüğü koruma çalışmalarına ek olarak, arkeolojik mirasın korunmasına ve tanıtımına destek vererek, farklı başlıklarda korumada süreklilik sağladığı için süreklilik ödülüne layık görülmüştür.

 1. Hatay Büyükşehir Belediyesi: Mıntıka 466 Parsel (Expo Evi), 3. Mıntıka 1221 Parsel (Belediye Konuk Evi)

Hatay Büyükşehir Belediyesi; uzun yıllardır tarihi kent merkezinde yürüttüğü bütüncül koruma stratejisini tamamlayan nitelikteki projeleriyle koruma sürekliliğini sağladığı için süreklilik ödülüne layık görülmüştür.

 1. Kastamonu Belediyesi: ve 3. Etap Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe İyileştirme Projeleri

Kastamonu Belediyesi; geçmiş yıllarda başlanan projelerin devamı olan 2. ve 3. etap projeleriyle korumada süreklilik sağladığı için süreklilik ödülüne layık görülmüştür.

 1. Kepez Belediyesi: Cemil Meriç Kitaplığı

Kepez Belediyesi; Dokuma Park Müzeler Kompleksi projesi kapsamında etap etap sürdürdüğü çalışmaların devamı olan restorasyon projesi ile süreklilik ödülüne layık görülmüştür.

 1. Mudanya Belediyesi: Girit Mahallesi ve Mütareke Meydanı 2. Etap Projesi, Tirilye Sanat Evi Projesi

Mudanya Belediyesi; tarihi kent merkezinde istikrarlı bir şekilde sürdürdüğü bütüncül koruma stratejisinin devamı niteliğindeki projeleri ile süreklilik ödülüne layık görülmüştür.

 1. Şahinbey Belediyesi: Şehreküstü Konakları 2 Restorasyonu Projesi, Şiveydiz Yöresel Yemekler Projesi

Şahinbey Belediyesi; kent merkezinde yürüttüğü uzun erimli koruma stratejisinin devamı niteliğindeki restorasyon ve işlevlendirme projeleriyle hem somut hem de somut olmayan kültür mirasının korunması çalışmalarıyla süreklilik ödülüne layık görülmüştür.

BAŞARI ÖDÜLLERİ:

Jüri tarafından ayrıca aşağıdaki belediyelere tarih ve kültür mirasının korunması konusunda değerli katkılarından ve başarılı faaliyetlerinden dolayı Başarı Ödülü verilmiştir.

Akçadağ Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Ereğli Belediyesi, Kırklareli Belediyesi, Konak Belediyesi, Kumluca Belediyesi, Kütahya Belediyesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Oğuzeli Belediyesi, Ödemiş Belediyesi, Tirebolu Belediyesi, Ünye Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi.