Birlik başkanlığınca yapılan davete istinaden, Birlik Meclisi 2014 Yılı II. Olağan Toplantısını gerçekleştirmek üzere 27 Eylül 2014 tarihinde saat 09.00 da Kayseri’de toplandı.

KARARLAR:

KARAR NO 1: Birlik Meclisi’nin 25 Mayıs 2014 tarihli İstanbul’daki toplantısına ait tutanak özeti kabul edildi.

KARAR NO 2: Birliğin 2015 mali yılı Analitik Bütçesi’ne ait ayrıntılı Harcama/Finansman Programları, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

KARAR NO 3: Üye belediyelerin 2015 yılı için ödeyeceği (Katılım Payı) aidat miktarı belirlendi:

BELEDİYENÜFUSU  AİDAT  ₺ BELEDİYENÜFUSU  AİDAT   ₺
01-5.000Arası 1.250 100.001–200.000 11.000
5.001–15.000 2.500 200.001–500.000 18.000
15.001–50.000 3.700 500.001–1.000.000 60.000
50.001–100.000 7.500 1.000-001–2.500.000 75.000
2.500.000’ninüzeri 90.000

KARAR NO 4: Meclislerinden karar alarak üye olmak için başvuran ve üyelik kriterleri ile ilgili değerlendirilmesi tamamlanan: Aksaray iline bağlı Ihlara Belediyesi, Amasya iline bağlı Gümüşhacıköy Belediyesi, Ankara iline bağlı Ayaş Belediyesi, Eskişehir iline bağlı Han Belediyesi, Karabük iline bağlı Eflani Belediyesi, Kastamonu iline bağlı Doğanyurt Belediyesi, Kayseri iline bağlı Hacılar Belediyesi, Konya iline bağlı Emirgazi ve Taşkent Belediyeleri ile Şanlıurfa iline bağlı Eyyübiye Belediyesi’nin üyelikleri kabul edildi. Birlik Tüzüğü’nün 4. Maddesi, “Ekli listede isimleri bulunan 362 belediye birliğin üyeleridir” olarak değiştirildi.

KARAR NO 5: Tarihi, doğal ve kültürel dokunun korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması çalışmalarında yurtdışında örnek teşkil eden kentlerden olan, İspanya’nın: Sevilla, Granada ve Cordoba kentlerine 16-19 Ekim 2014 tarihleri arasında yurtdışı teknik inceleme programı düzenlenmesi hususunda birlik encümenine yetki verildi.

KARAR NO 6: Tarihi, doğal ve kültürel dokunun korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması çalışmalarında yurtdışında örnek teşkil eden kentlere, Birlik olarak 2015 yılında yurtdışı teknik inceleme programı düzenlenebilmesi, yurtdışında kamu kurumu niteliğindeki birlikler ve diğer kamu kurumlarının düzenleyeceği, birliğimizin işbirliği, desteği ve/veya katkıları ile düzenlenecek; Konferans, Seminer, Sempozyum, Panel, Kongre ve Eğitim yapılacak kentler, tarihleri, süresi, katılımcıların belirlenmesi ile programa görevli veya davetli olarak katılacakların ulaşım, konaklama ile zorunlu olabilecek diğer giderlerinin nasıl ve kim tarafından karşılanacağı hususlarında karar almak üzere birlik encümenine yetki verildi.

KARAR NO 7: Tarihi Kentler Birliği norm kadrosu kapsamında 2015 yılında çalıştırılacak sözleşmeli personele, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinde belirtilen azami tutara ilişkin; Maliye Bakanlığı’nın Özlük Hakları ve Diğer Ödemeler için her yıl yayınladığı genelgede belirtilen üst limitten net ücret ödenmesine karar verildi.

KARAR NO 8: Tarihi Kentler Birliği’nin 2015 Mali Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan gelen rapor doğrultusunda kabul edildi.

Dilek ve Temennilerle meclis toplantısı sona erdi.