Birlik Meclisi 2020 Yılı Olağan II. Toplantısı, 28 Eylül 2020 Pazartesi günü İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda alınan kararları kamuoyunun bilgilerine sunarız.

KARAR No 1: Birlik meclisinin 24 Temmuz 2020 tarihinde İstanbul’da yaptığı toplantıya ait
tutanak özeti kabul edildi
KARAR No 2: Birliğin 2021 Mali Yılı Analitik Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi
KARAR No 3: Üye belediyelerin 2021 yılı için ödeyeceği katılım payı (Aidat) miktarı belirlendi
KARAR No 4: Birliğe üye olmak için başvuran; Dargeçit Belediyesi ile Keşan Belediyesi’nin üyelik
başvuruları kabul edildi
KARAR No 5: 5393 Sayılı Belediye Kanunu 49. madde kapsamında, Tarihi Kentler Birliği’nde
çalıştırtılacak sözleşmeli personele ödenecek net ücret belirlendi
KARAR No 6: Tarihi Kentler Birliği’nin 2021 Mali Yılı Analitik Bütçesi kabul edildi
Dilek ve temennilerle toplantı sona erdi