Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı Birlik Meclisi 2020 Yılı Olağan II. Toplantısı Karar Özeti

Birlik Meclisi 2020 Yılı Olağan II. Toplantısı, 28 Eylül 2020 Pazartesi günü İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda alınan kararları kamuoyunun bilgilerine sunarız.

KARAR No 1: Birlik meclisinin 24 Temmuz 2020 tarihinde İstanbul’da yaptığı toplantıya ait
tutanak özeti kabul edildi
KARAR No 2: Birliğin 2021 Mali Yılı Analitik Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi
KARAR No 3: Üye belediyelerin 2021 yılı için ödeyeceği katılım payı (Aidat) miktarı belirlendi
KARAR No 4: Birliğe üye olmak için başvuran; Dargeçit Belediyesi ile Keşan Belediyesi’nin üyelik
başvuruları kabul edildi
KARAR No 5: 5393 Sayılı Belediye Kanunu 49. madde kapsamında, Tarihi Kentler Birliği’nde
çalıştırtılacak sözleşmeli personele ödenecek net ücret belirlendi
KARAR No 6: Tarihi Kentler Birliği’nin 2021 Mali Yılı Analitik Bütçesi kabul edildi
Dilek ve temennilerle toplantı sona erdi


TARİH: 6.Ekim.2020

Başa Dön