Birlik Meclisi 2016 Yılı II. Olağan Toplantısını gerçekleştirmek üzere 24 Eylül 2016 tarihinde saat 10.00 da Gaziantep’te toplandı.

MECLİS KARARLARI:

Karar 1: Birlik meclisinin 07 Mayıs 2016 tarihli toplantısına ait tutanak özeti kabul edildi.

Karar 2: Birliğin 2017 mali yılı analitik bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Karar 3: Üye belediyelerin 2017 yılı için ödeyeceği katılım payı miktarı belirlendi.

Karar 4: Belediye meclislerinden karar alarak birliğe üye olmak için başvuran: Antalya iline bağlı

Kumluca Belediyesi, Bilecik iline bağlı Gölpazarı Belediyesi, Bursa iline bağlı Orhangazi Belediyesi,

Çorum iline bağlı Sungurlu ve Uğurludağ Belediyesi, Hatay iline bağlı Defne Belediyesi, Konya iline

bağlı Derbent Belediyesi, Malatya iline bağlı Akçadağ ve Yazıhan Belediyesi, Manisa iline bağlı Demirci

Belediyesi ile Samsun iline bağlı Bafra ve Kavak Belediyesi’nin üyelikleri kabul edildi. Birlik Tüzüğü 4.

Madde: “Ekli listede isimleri bulunan 445 belediye birliğin üyeleridir” olarak değiştirildi.

Karar 5: Tarihi Kentler Birliği olarak 2017 yılında yurtdışı teknik inceleme programı

gerçekleştirilmesi ve diğer organizasyonlar için birlik encümenine yetki verildi.

Karar 6: Tarihi Kentler Birliği’nde 2017 yılında 5393 sayılı Belediye Kanunu 49. madde kapsamında

çalıştırılacak sözleşmeli personele ödenecek net ücret belirlendi.

Karar 7: Tarihi Kentler Birliği Müzeleri Özendirme Yarışması Yönetmeliği kabul edildi.

Karar 8: Tarihi Kentler Birliği’nin 2017 mali yılı bütçesi kabul edildi.

Dilek ve temennilerle toplantı sona erdi.