prusia-5444

Tarihi Kentler Birliğinin kurucu başkanı ve Bursa Büyükşehir Beledisi eski Başkanı Erdoğan Bilenser tarafından hazırlanan ve Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan “Prusia’dan Bursa’ya 8500 Yıldır Üreten Kent” kitabında kentin kuruluş öyküsüyle birlikte iktisadi, sosyal ve kültürel tarihi anlatılıyor.

ÇEKÜL Vakfı Başkanı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ve Prof. Dr. Önder Küçükerman’ın danışmanlığını yaptığı kitabın bölüm yazıları Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Prof. Dr. Necmi Gürsakal, Yard. Doç. Dr Seher Boykoy, Doç. Dr. Bedri Yalman ve Demet Çoraklı Yıldız tarafından yazıldı.

İlk yerleşim izleri MÖ. 6500 yılına tarihlenen Bursa, 16. ve 17. yüzyıllarda dünya ekonomi tarihi açısından en önemli kentler arasındaydı. Bursa’nın ekonomisi, Antikçağ, Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde temelde benzer ama ayrıntıda farklı binlerce öykü barındırıyor.

Antik dönemden başlayarak, Bursa’nın ekonomik tarihini bir bütünlük içinde görme amacı taşıyan kitap tekstil, otomotiv ve gıda gibi sektörlerin geçmişteki biçimlerinin oluşturduğu kentin DNA’sının, bugün de kent ekonomisinde ne denli belirleyici olduğunun izlerini sürüyor. Kurumsal arşivlerden ve aile arşivlerinden yararlanılarak, çok sayıda araştırmacının titiz çalışmaları sonucunda hazırlanan kitap, zengin görsel malzemesiyle de Bursa hakkında yapılmış en özgün kitaplardan biri olma özelliği taşıyor.

Bursa’yı tarihin ilk çağlarından bugüne ele alan Prusia’dan Bursa’ya kitabının tanıtımı ve sergisi,  Merinos Atatürk Kültür Merkezinde yapıldı.