Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu ve ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu üyesi, mimar ve şehir plancısı Prof. Dr. Zekai Görgülü’nün aramızdan ayrılmasının üzüntüsünü yaşıyoruz.

Tarihi kentlerin kültürel miraslarının korunmasına ve genç kuşaklarda koruma bilincinin gelişmesine büyük emek veren Zekai Görgülü, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde farklı dönemlerde Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanlığı, YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı görevlerini sürdürdü; Mimarlık Fakültesi Dekanlar Konseyi (MİDEKON) Başkanlığı, ÜAK/Mimarlık Temel Alan Komisyonu üyeliği ve başkanlığı, Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu-Danışma Kurulu, Onur Kurulu üyeliklerinde bulundu. Koruma Kurullarında üyelik, başkan yardımcılığı ve başkanlık görevlerini de üstlenen Görgülü, Ulusal Mimarlık Birliği (UIA) Türkiye 2005 Toplantısı Bilim Kurulu ile Ulusal Eşgüdüm Toplantısı Tematik Danışma Kurulu üyeliklerinde bulundu. Antalya Uluslararası Mimarlık Bienali başkanlığını da yapan Zekai Görgülü, uzun yıllar Tarihi Kentler Birliği Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması jüri başkanlığını yürüttü.