Önemli Notlar:

 1. Kültürel Miras ve Turizm Birlikteliği Eğitim Programı (KÜMTEP) kendi içinde bir bütün oluşturduğu için katılacak olan personelin her bir eğitimin takvimde belirtilen üç modüle de katılması, personel değişikliği yapılmaması katılım için ön koşuldur.
 2. İstanbul’da yapılacak eğitimde ulaşım, konaklama ve yemek giderleri katılımcıya aittir.
 3. KÜMTEP’in ikinci ve üçüncü modüllerinde eğitim günlerinde konaklama ve yemek giderleri ÇEKÜL Akademi tarafından karşılanacaktır.

Programın amacı:

İnsan merkezli ve kültür odaklı turizmin kentsel ortamda ekonomik fırsatlar sağladığı, yerelde kalkınma modelinin ayrılmaz bir parçası olduğu anlayışıyla, yerel yönetimler tarafından yapılacak turizm planlamalarında sürdürülebilir turizm, tanıtım, kültürel miras, kültür rotaları ve turizm sürecinin ilgili program aracılığıyla katılımcılarla paylaşılması hedeflenmektedir.

Katılımcıya kazandırdıkları:

Belediyelerin kültürel mirasın korunması alanında çalışan birimleri ile diğer ilgili birimler çalışanlarının konuya belirli bir metodoloji ile yaklaşılmasını sağlamak üzere vaka analizleri, pratik uygulamalar ve alanında uzman kişilerin deneyimlerinin paylaşılması ve yereldeki uzmanların birbirleriyle iletişiminin güçlenmesi, farklı bakış açıları kazanmaları amaçlanmaktadır.

İçerik:


Modül 1 – Kültürel Miras Kavramı ve Sürdürülebilir Turizm

Eğitim yeri: İstanbul             Eğitim süresi: 2 gün

Eğitim tarihleri: 25 – 26 Nisan 2024 // 10.00 – 16.00

 • Turizm ve Sürdürülebilir Turizm Kavramları
 • Koruma – Kullanma Dengesi ve Ziyaretçi Yönetimi
 • Turizmde Tanıtım ve Yerel Yönetimler
 • Kentsel ve Kırsal/ Kültürel Miras Kavramı
 • Kentlerde ve Kırsalda Kültür Odaklı Dönüşüm
 • Kültürel Miras ve Yerelde Kalkınma

Modül 2 – Kültür Rotaları

Eğitim yeri: Belirlenecek                 Eğitim süresi: 2 gün

Eğitim tarihleri: Belirlenecek // 10.00 – 16.00

 • Kent rotaları: Kavram ve Örnekler
 • Kültür Rotaları: Kavram ve Tarihsel Gelişim
 • Kültür Rotalarının Türleri
 • Kültür Rotaları Planlama Modeli
 • Türkiye’de Rota Planlama: Neden ve Nasıl?
 • Sürdürülebilir Turizm Aracı Olarak Rotalar

Modül 3 – Vaka Analizi ve Atölye Çalışması

Eğitim yeri: Belirlenecek      Eğitim süresi: 2 gün

Eğitim tarihleri: Belirlenecek // 10.00 – 16.00

 • Alanda Uygulama Örneği, Süreç Yönetimi

Kimler katılmalı:

Belediyelerin kültür ve/veya kültürel mirasın korunması alanında çalışan birimleri ile diğer ilgili birimler çalışanları.

Program modülleri kendi içerisinde bir bütün oluşturduğu için katılacak olan personelin takvimde belirtilen 3 modüle de katılması, personel değişikliği yapılmaması katılım için ön koşuldur.

Programa Katkı Sunan Uzmanlar:

Ahmet Onur ALTUN, Esra KARATAŞ BÜKE, Kibele EREN

ÇEKÜL Akademi gerektiğinde uzman ve konuşmacı değişikliği yapma hakkını sahiptir.

 • Ahmet Onur ALTUN, Şehir Plancısı

2012 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun olan Ahmet Onur Altun, mezun olduktan sonra çeşitli koruma amaçlı imar planı çalışmaları ve sokak sağlıklaştırma projelerinde görev aldı. 2014-2015 yılları arasında bir sosyal proje ajansında enerji ve kültürel miras projeleri üzerine çalıştıktan sonra 2015 – 2024 yılları arasında ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları biriminde Şehir Plancısı olarak kültür öncelikli stratejik planlama, kentsel tasarım rehberleri ve kırsal miras alanlarında çalışmıştır.

 • Esra KARATAŞ BÜKE, Şehir Plancısı

2008 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olan Esra Karataş, lisans döneminde Koruma Yandal Programı’nı tamamladı. 2011 yılında aynı üniversitenin Restorasyon ve Tarihi Çevre Koruma Ana Bilim Dalı’nda sürdürdüğü yüksek lisansını, “kültür rotaları planlaması” konusunda çalışarak, tamamladı. Burgaz ve Gordion arkeolojik kazılarının alan yönetim çalışmalarında saha görevleri yürüttü; sonrasında ise özel çevre koruma alanlarında kırsal mimari envanter çalışmalarında yer aldı. 2012-15 yılları arasında ÇEKÜL Vakfı’nda Bölgesel Yol Haritaları ve ROTA Programları Koordinatörü olarak, 2015-2018 yılları arasında ise Kent Çalışmaları biriminde çalışmıştır.

 • Kibele EREN, ÇEKÜL Akademi Koordinatörü

Boğaziçi Üniversitesi Yöneticilik Bölümünden mezun olduktan sonra Ram Dış Ticaret A.Ş, The Marmara Otelleri, Divan Grubu başta olmak üzere çeşitli kurumlarda satış ve pazarlama alanlarında çalışmış; hizmet sektöründe uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapmıştır. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın işbirliği ile yönetilen “Müze Giriş Sistemlerinin Modernizasyonu ve Yönetimi İşi” nde satış ve pazarlamasında, Müzekart markasının yönetiminde çalışmıştır. 2015 yılından bu yana ÇEKÜL Akademi’nin koordinatörlüğü görevinde bulunmaktadır.


Kayıt formunu doldurmak için tıklayın.

İrtibat ve bilgi için: akademi@cekulvakfi.org.tr // tel: 0 542 298 90 91

 

Taşınma sürecinde olduğumuz için 24 Ekim 2023 tarihinden başlayarak Tarihi Kentler Birliği Eğitimleri hakkında bilgi almak, eğitimlere kayıt olmak için 0 542 298 90 91 numaralı telefonu ve akademi@cekulvakfi.org.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz