16-19 Kasım tarihlerinde ÇEKÜL işbirliği ve TKB’nin desteğiyle düzenlenen YAPEX Fuarında “Kültür Mirası ve İşlevlendirme” konulu panelin konuşmacıları TKB Genel Sekreteri Sezer Cihan ve ÇEKÜL Kent Çalışmaları Koordinatörü, mimar Alp Arısoy’du.
Sezer Cihan /TKB Genel Sekreteri

Konuşmasına, bir yapıyı korurken hangi işlevin verileceğinin başlıca sorulardan biri olduğunu belirterek başlayan Sezer Cihan, işlevlendirme kararının projenin tüm sürecini etkileyeceğinin altını çizdi: “Alacağınız kararlar, mekânsal müdahalelere yol açar. Bu nedenle TKB üyesi 445 belediyenin son yıllardaki proje ve hedeflerinde işlevlendirme öne çıkıyor. İlki 2002 yılında Antakya Buluşmasında yapılanKoruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması, 15 yıldır aralıksız devam ediyor. Yarışma, TKB üyesi belediylerin işlevlendirme çalışmalarının da güçlenmesini sağladı. ÇEKÜL Akademinin ‘Tarihi Yapılarda İşlevlendirme Sorunları ve Yöntemleri’ başlıklı eğitiminin de etkisi büyük.. Farklı başlıklardaki Akademi eğitimlerine her yıl yaklaşık 500 kişi katılıyor. Dolayısıyla TKB üyesi belediyelerin farklı alanlardaki uzmanları restorasyon, işlevlendirme, müzecilik, onarım ilkeleri, iletişim gibi başlıklarda etkin bir eğitimden geçmiş oluyor. Kent müzelerinin örnekleri de artmaya başladı. Özellikle tarihi yapılarda hayat bulan kent müzeleri, işlevlendirmede önemli yer tutuyor. TKB olarak yönetmeliğini yeni hazırladığımız Müze Özendirme Yarışması ile bu iyi örneklerin artmasını istiyoruz. 16 yılda, tarihi yapılara hak ettikleri değerin verilmediği bir dönemden, bugünlere geldik. Başarının boyutlarını YAPEX fuarında da görmek mümkün.” Sezer Cihan yaptığı sunumda, endüstri mirasından Cumhuriyet mirasına, farklı mimari ve hafıza değeri olan yapıların işlevlendirme örneklerini fotoğraflar eşliğinde anlattı.

Sunumum tamamına ulaşmak için tıklayınız

 


Alp Arısoy / ÇEKÜL Kent Çalışmaları Koordinatörü, mimar

“İşlevlendirme, ÇEKÜL Vakfı’nın gerek mahalle, gerekse kent ve havza ölçeğinde sürdürdüğü canlandırma çalışmalarında hassasiyetle yaklaşılan konuların başında geliyor. ÇEKÜL Vakfının işlevlendirmeye bakış açısını, koruma stratejisi ve felsefesi içinde işlevlendirmenin yerini uygulama örnekleriyle anlatmaya çalışacağım ama önce biz neyi koruyoruz? sorusunu cevaplayalım.

Biz neyi koruyoruz? Koruma öncelikli bir yaklaşımla ele aldığımız şey nedir?

Gerek Tarihi Kentler Birliği toplantılarında gerekse ÇEKÜL’de gerçekleştirdiğimiz Çarşamba Kent Toplantılarında vurguladığımız ana söylem kentlerin sadece binalardan oluşmadığı… O binaların içinde yaşanan hayatlar yani yaşamın kendisi aslında koruduğumuz şeyin temelini oluşturuyor. Binaları yaşatabilmek, içindeki hayatı korumakla mümkün olabilir. İşlevlendirmenin önemi de burada ortaya çıkıyor: İşlevlendirmenin esası, yaşamı planlamaktır. Yaşam, bu planlamada çalışmamızın hem başlangıcını hem de sonucunu belirliyor. Proje tamamlandıktan sonra, yani mimar, restoratör ve hatta belediye alandan çekildikten sonra korumayı sürdürecek olan yaşamdır; bizzat orada yaşayan halkın kendisidir. Dolayısıyla işlevlendirme dediğimiz şey, bütünüyle başlangıçtaki “işlev” fikriyle ilgilidir.”

Sunumum tamamına ulaşmak için tıklayınız