Kültürel ve doğal mirasın korunması temelinde, kentlerde kültür öncelikli koruma modellerinin geliştirilmesi, kamu-yerel-sivil-özel işbirlikleriyle belediye kadrolarının, üniversitelerin ve sivil örgütlerin ortak hedefler etrafında buluşmasının sağlanması, yerel kaynakların nasıl kullanılması gerektiği gibi pek çok koruma yaklaşımını Türkiye gündemine taşıyan ve bu yıl 15. yılını kutlayan Tarihi Kentler Birliği, yılın ikinci bölge toplantısını Hatay’da yaptı.
Hatay ve çevresi, Anadolu’nun somut ve somut olmayan değerleriyle, ölçek gözetmeden kentler arasındaki beşeri sınırların aşıldığı, kültürel farklılıkların korunarak yaşamın içinde günümüze kadar ulaştığı, Anadolu’daki medeniyetlerin zenginliğini kavrayabileceğimiz özel bir coğrafya.
TKB kuruluş yılarında ilk toplantısını yapmak için Antakya’yı işte tüm değerlerin ışığında seçmişti. 2001 yılında yapılan “Antakya Kolokyumu”nda, yerel yönetimler ilk kez yapmak istedikleri koruma projelerini bu toplantıda anlatmış, uzmanların ve TKB Danışma Kurulunun tespit ve önerileriyle hedefler belirlenmişti.
Hatay ve çevresinde, TKB’nin kurulmasıyla 15 yıl önce örgütlü bir mücadeleye dönüşen koruma çalışmalarında kentlerin geldiği bugünkü durum, ulaşılan somut sonuçlar Bölge Toplantısında değerlendirildi.
Hatay Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yapılan toplantı 18 Nisan Cumartesi günü açılış konuşmaları ve açılış yemeği ile başladı.

IMG_5510
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, TKB Danışma Kurulu ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, TKB Başkanı ve Hatay Valisi Ercan Topaca’nın açılış konuşmaları, bölgede yürütülen çalışmaların doğru değerlendirilmesi gerektiği yönündeydi.

IMG_4886
Toplantıyı, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye Valisi Kerem Al, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Büyükalaca, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Palu Belediye Başkanı Mehmet Sait Dağoğlu, Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, TKB ve ÇEKÜL heyeti ile komşu kentlerden gelen uzmanların olduğu yaklaşık 200 kişi izledi.


Yerel Yönetimlerin Doğa ve Kültür Öncelikli Koruma Çalışmalarında Denedikleri Yöntemler ve Ulaşılan Sonuçlar

19 Nisan Pazar günü yapılan panelin oturum başkanlığını Prof. Dr. Metin Sözen yaptı.

IMG_5228Sunumlarda ÇEKÜL ve TKB’nin yürüttüğü kültür öncelikli bölgesel yol haritaları ve yaklaşımları, Hatay, Payas, Gaziantep ve Osmaniye’de yürütülen koruma modelleri katılımcılarla paylaşıldı.

Panelin sonunda TKB Encümen Üyesi ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de bir değerlendirme konuşması yaptı. Kavramsal bir çerçeve çizmek için ilk sunumu A.Faruk Göksu tarafından yapıldı. Sunumlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

IMG_4837

A Faruk Göksu / ÇEKÜL Yüksek Danışma Kurulu Üyesi / Şehir Plancısı

Sunuma ulaşmak için tıklayın.

IMG_4935

Esra Karataş / ÇEKÜL Vakfı / Şehir Plancısı

Sunuma ulaşmak için tıklayın.

IMG_4667

Doç Dr. Lütfü Şavaş / Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı

Sunuma ulaşmak için tıklayın.

 IMG_5004

Bekir Altan / Payas Belediye Başkanı

Sunuma ulaşmak için tıklayın.

IMG_5151

Fevziye Kökdil / Tarsus Belediye Başkanı

Sunuma ulaşmak için tıklayın.

IMG_5112

Muhittin Aslan / Gaziantep Büyükşehir Belediyesi KUDEB Daire Başkanı

Sunuma ulaşmak için tıklayın.

IMG_5190

Kadir Kara / Osmaniye Belediye Başkanı