Aşağıda eğitim tarihlerine göre listelenen programlar ile ilgili açıklama için başlıklara tıklayabilir, eğitime kayıt olmak için “Başvuru Formu”nu doldurarak 0 212 277 41 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz. Katılımcı Rehberi için buraya tıklayınız.

Başvuru Formu Katılımcı Rehberi

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul Tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Figen Tokgöz – akademi@cekulvakfi.org.tr Tel: 0 534 540 28 20

 

2015 GÜZ DÖNEMİ İSTANBUL EĞİTİM PROGRAMLARI TAKVİMİ
KÜLTÜR ROTALARI VE PLANLAMA SÜRECİ // ESRA KARATAŞ 30 EYLÜL – 2 EKİM 2015
KORUMAYA YÖNELİK KENTSEL CANLANDIRMA // ALP ARISOY 7 – 9 EKİM 2015
DOĞA DOSTU KENTLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ // AYŞE CEREN SARI 7 – 9 EKİM 2015
TARİHİ YAPILARDA ONARIM İLKELERİ VE MALZEME BİLGİSİ // A.NÜVİT BAYAR 11 – 13 KASIM 2015
KÜLTÜREL KORUMA ALANINDA PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ // BETÜL BOZKURT 25 – 27 KASIM 2015
RESTORASYON İŞLERİNDE BİRİM FİYATLAR VE YAKLAŞIK MALİYET // İSMAİL ÖNEL 2 – 4 ARALIK 2015
KIRSAL KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM // YILDIRAY LİSE 9 – 11 ARALIK 2015
RESTORASYON İŞLERİNDE HAKEDİŞ UYGULAMALARI // İSMAİL ÖNEL 16 – 18 ARALIK 2015
TARİHİ YAPILARDA İŞLEVLENDİRME SORUNLARI VE YÖNTEMLERİ/ TARİHİ YAPI – YENİ YAPI İLİŞKİSİ // METİN KESKİN 16 – 18 ARALIK 2015
KORUMA ÇALIŞMALARINDA KENTLİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ // HAMDİ ÖZGAN 23 – 25 ARALIK 2015

KÜLTÜR ROTALARI VE PLANLAMA SÜRECİ // ESRA KARATAŞ 30 EYLÜL – 2 EKİM 2015

KÜLTÜR ROTALARI VE PLANLAMA SÜRECİ

Programın amacı: Türkiye’de yeni gelişen bir kavram olarak kültür rotalarının planlama yöntemini geliştirmek, yerele özgü araştırma ve değerlendirme tekniklerinin uygulanmasını sağlamak, “yerel yönetimlerin işbirliklerine dayalı bölgesel koruma yaklaşımı”nı kültür rotaları aracılığıyla yaygınlaştırmak; bu doğrultuda koruma ve planlama çalışmalarından sorumlu kadroların, bölgesel özellikler üzerinden kültürel rota çerçevesi geliştirmelerini sağlamak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bölgesel planlamada miras temelli yaklaşım geliştirme; kültür rotası konsepti oluşturma; uygulama süreci tasarlama ve işbirliği modelleri geliştirme amaçlanmaktadır.

İçerik

 • Bir kavram olarak “kültür rotası”
 • Kültürel rota planlaması
 • Türkiye’de kültür rotaları ve yaklaşım örnekleri
 • Planlama modeli: araçlar, başlıklar ve sonuçlar
 • Dünyadan örnekler
 • Kültür rotası planlama atölyesi

Süre: 3 gün

Tarih: 30 Eylül – 2 Ekim 2015 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma alanında çalışan teknik uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

 

Eğitmen: Esra KARATAŞ, Şehir Plancısı

2008 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olan Esra Karataş, lisans döneminde Koruma Yandal Programı’nı tamamladı. 2011 yılında aynı üniversitenin Restorasyon ve Tarihi Çevre Koruma Ana Bilim Dalı’nda sürdürdüğü yüksek lisansını, “kültür rotaları planlaması” konusunda çalışarak, tamamladı. Burgaz ve Gordion arkeolojik kazılarının alan yönetim çalışmalarında saha görevleri yürüttü; sonrasında ise özel çevre koruma alanlarında kırsal mimari envanter çalışmalarında yer aldı. 2012-15 yılları arasında ÇEKÜL Vakfı’nda Bölgesel Yol Haritaları ve ROTA programları koordinatörü olarak çalıştı.

 

KORUMAYA YÖNELİK KENTSEL CANLANDIRMA // ALP ARISOY 7 – 9 EKİM 2015

KORUMAYA YÖNELİK KENTSEL CANLANDIRMA

Programın amacı: Program, kent dokularında bütüncül canlandırma ve yumuşak yenileme modellerinin tartışılmasını hedeflemektedir. Bu doğrultuda kentin sosyal, ekonomik ve fiziksel anlamda canlandırılmasına yönelik noktasal müdahale yöntemleri tartışılacaktır.

Katılımcıya kazandırdıkları: Özellikle mahalle ölçeğindeki kent dokularında korumaya ve canlandırmaya yönelik güncel örnek ve yöntemler aktarılacaktır. Katılımcıların kentsel yenileme konularında alternatif bakış açıları kazanmaları amaçlanmaktadır.

 

İçerik

 • Kentsel yenileme/dönüşüm/canlandırma
 • Kamusal Alan/ Kamusal çıkar
 • Dünyadan örnekler ve vaka analizleri
 • Sosyal ve ekonomik canlandırma modelleri
 • Taktiksel kentsel tasarım, noktasal müdahale örnekleri
 • Kentin kendiliğinden değişimi içinde plancının/mimarın rolü

Süre: 2.5 gün

Tarih: 7 – 9 Ekim 2015 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel strateji, koruma ve yenileme alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları.

Eğitmen:  Alp ARISOY, Mimar

2004 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Alp Arısoy, Milano Teknik Üniversitesi’nde “Kent ve Kent peyzajı” üzerine yüksek lisans yapmış, Shanghai, Kahire, İstanbul ve Milano’da çeşitli kentsel araştırma ve tasarım projelerinde yer almıştır. Başta Turgut Cansever olmak üzere çeşitli mimarların proje ofislerinde çalışmış, Faruk Göksu ile stratejik kentsel tasarım projelerinde görevler almıştır. ÇEKÜL vakfı adına Tarihi Yeldeğirmeni Mahallesi Yenileme Projesi’ni yürütmüştür. Halen ÇEKÜL Vakfı’nda “Kent Çalışmaları ve Örgütlenmesi Koordinatörü” olarak Anadolu kentlerinde canlandırma projeleri yürütmektedir.

 

 

DOĞA DOSTU KENTLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ // AYŞE CEREN SARI 7 – 9 EKİM 2015

DOĞA DOSTU KENTLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ

Programın amacı: İklim değişikliği, fosil yakıtlara olan bağımlılık gibi konuları merkeze alarak kent yönetimi ve planlamasında doğal varlıklarımızı koruyan, doğa ve kültür ilişkisini odağına alarak iyi yaşamı hedefleyen, sürdürülebilir doğa dostu uygulamaları artırmak için prensipler, yöntemler ve uygulama örnekleri hakkında bilgi kazandırmak.

Katılımcıya kazandırdıkları: İklim değişikliği, enerji, gıda güvenliği gibi konularla tanışma;  kent-kültür-ekoloji kavramlarını ve ilişkisini analiz etme; ekoloji ve sürdürülebilirlik odaklı bir bakış açısı kazanma; kır ve kent ölçekli uygulamaları inceleme; kent-kültür-ekoloji bağlamında yeşil ekonomiye geçiş önerileri geliştirme.

İçerik:

 • Gezegenin eşikleri
 • Kent kimliği, kültür ve ekoloji ilişkisi
 • Sürdürülebilir yaşam ilkeleri
 • Sürdürülebilir kent yönetimi: özellik ve prensipleri
 • Döngüsel Yönetim Yaklaşımı
 • Yaşam Döngüsü Maliyet Analizi
 • Dünyadan iyi örnekler ve vaka analizleri
 • Pratik uygulamalar

Süre: 3 gün

Tarih: 7 – 9 Ekim 2015// 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin planlama, çevre koruma müdürlükleri ile proje ve etüd, çevre, kültür ve sosyal işler birimlerinde görev yapan personeli ve diğer ilgili birimlerin çalışanları.

Eğitmen: Ayşe Ceren SARI, İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji Uzmanı

ODTÜ İktisat bölümünden sonra, Norveç Ekonomi Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi ve CEMS Uluslararası İşletme bölümlerinde yüksek lisans yaptı. Viyana, Bergen, Tunus, Ankara ve İstanbul’da araştırma ve uygulama projelerinde sorumluluk üstlendi. Şu anda ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları Birimi bünyesinde gerçekleşen projelerde yer alıyor.  Ayrıca İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sivil Toplum Çalışmaları alanında akademik çalışmalarına devam ediyor, Yeşil Gazete’de editör ve yazar olarak çalışıyor. İlgi alanları arasında iklim değişikliği, enerji ekonomisi ve yenilenebilir enerji, iklim adaleti, çevresel adalet ve ekolojik ekonomi ve politik ekoloji bulunuyor.

 

TARİHİ YAPILARDA ONARIM İLKELERİ VE MALZEME BİLGİSİ // A.NÜVİT BAYAR 11 – 13 KASIM 2015

TARİHİ YAPILARDA ONARIM İLKELERİ VE MALZEME BİLGİSİ

Programın amacı: Tarihi yapıyı kavrama ve durumunu tespit etme esaslarının yanı sıra restorasyon süreçlerinde izlenecek koruma ilke ve yöntemleri ile malzeme bilgilerini pekiştirmek, restorasyon çalışmalarının niteliğini artırmak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Tarihi yapılara farklı bir gözle bakmak; restorasyonda “yenileme” değil, “yapının yaşanmışlığını muhafaza ederek koruma” yaklaşımını geliştirmek; restorasyon çalışmasının aşamalarını uygulamalı olarak değerlendirmek; yapının özelliklerine göre malzeme ve uygulama yöntemlerini görmek.

İçerik

 • Kâgir yapıların onarımında temel ilkeler
 • Ahşap yapıların onarımında temel ilkeler
 • Koruma projelerinde malzeme bilgisi
 • Koruma amaçlı malzeme sunumu ve uygulama (konuk konuşmacı)
 • Vaka analizi
 • Alan ziyareti
 • Katılımcıların kentlerinden örnekler üzerinden tartışma

 

Süre: 3 gün

Tarih: 11 – 13 Kasım 2015 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma alanında çalışan teknik uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

 

Eğitmen: A. Nüvit BAYAR, Y. Mimar, Restorasyon Uzmanı

 1. Nüvit BAYAR, Ağırnas Sinan Müze Evi, Harput evi, Malatya İstanbulluoğlu Konağı, Mardin Kent Müzesi, Sakarya Kaynarca Camisi, Sümela Manastırı, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası gibi birçok yapının projelendirmesinde çalıştı. Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü destekli projelerde görev aldı. ÇEKÜL Akademi’de “Yapı Özelliklerine Göre Müdahale Teknikleri”, “Tarihi Yapılarda Koruma, Onarım”, “Kâgir ve Yapılarda Onarım ve Koruma”, “Koruma Projelerinde Uygulama Önerileri: Vaka Analizleri” ve “Restorasyon İlkeleri ve Mimari Mirasta Yapı Malzemeleri” programlarını yönetmektedir.

 

KÜLTÜREL KORUMA ALANINDA PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ // BETÜL BOZKURT 25 – 27 KASIM 2015

KÜLTÜREL KORUMA ALANINDA PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

Eğitimin amacı: Belediyelerde çalışan teknik personelin proje yönetimi bilgi ve becerilerini geliştirerek, belediyelerce yürütülen projelerin verimini ve sürdürülebilirliğini artırmak ve yeni projeler geliştirilmesini sağlamak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Atölye çalışması sonunda katılımcılar proje tanımı yapabilecek, başarılı projelerin özelliklerini ve proje yönetimi adımlarını tanımlayabilecek, sorun analizi yapabilecek, ihtiyaç temelli proje fikirleri geliştirebilecek, hedef odaklı ve kaynakların etkin kullanıldığı proje faaliyetleri tasarlayabilecek, sürdürülebilirlik ve izleme değerlendirme yöntemleri üzerine bilgi sahibi olacak,  uygulamalı çalışmalar sayesinde proje yönetimi deneyimi kazanacaklardır.

İçerik:

 1. Yerelde Gelişim ve Projeler
 2. Proje Yönetimi – Kavramsal Giriş
 3. Proje Yönetimi Adımları
 • Proje Fikrinin Belirlenmesi
 • Proje Fikrinin Analizi
 • Projenin Planlanması
 • Projenin Finansmanı
 • Projenin Uygulanması
 • Projenin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

Süre: 3 gün

Tarih: 25 – 27 Kasım 2015 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin birim yöneticileri, uzmanlar ve KUDEB personelleri

Eğitmen: Betül BOZKURT, Psikolog

Betül Bozkurt kişisel, kurumsal ve toplumsal gelişim alanlarında çalışıyor. Gerek kurumsal gerekse toplumsal gelişimin ancak bireyin gelişimiyle mümkün olabileceği inancıyla tüm çalışmalarında eğitime özel önem veriyor. Motivasyondan eğiticinin eğitimine, gönüllülükten proje yönetimine kadar farklı konularda; kuruma, ekibe ve ihtiyaca özel, interaktif ve yenilikçi eğitim içerikleri geliştiriyor ve uyguluyor.

Eğitmenliğin yanısıra özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşlarına, UNDP ve IFC gibi uluslararası örgütlere danışmanlık yapan Bozkurt, toplumsal yatırım ve gönüllülük projeleri geliştiriyor. Şimdilerde, kurucularından olduğu “Sürdürülebilir Kalkınma için Yenilikçi Çözümler” ve “Birey İnsan ve Ruh Sağlığında İz” dernekleri ile toplumsal dönüşüme hizmet etmeyi sürdürüyor.

Betül Bozkurt, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tamamladığı psikoloji öğreniminin ardından pek çok uluslararası eğitim ve liderlik programına katıldı. Halen, İstanbul Uluslararası Zerka Moreno Enstitüsü’nde psikodrama eğitimine devam ediyor.

 

RESTORASYON İŞLERİNDE BİRİM FİYATLAR VE YAKLAŞIK MALİYET // İSMAİL ÖNEL 2 – 4 ARALIK 2015

RESTORASYON İŞLERİNDE BİRİM FİYATLAR VE YAKLAŞIK MALİYET

Programın amacı: Restorasyon işlerinin vazgeçilmez öğelerinden olan yaklaşık maliyet ve birim fiyat uygulamalarında karşılaşılan zorlukların, yaklaşık maliyet hazırlanması ve iyi bir yaklaşık maliyette olması gereken özelliklerin katılımcılara aktarılması.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile; katılımcıların restorasyon uygulamalarında yapılan keşif ve yaklaşık maliyet işlerinde karşılaşılan zorluklar,  uygulama hataları ve doğru uygulama teknikleri ile ilgili kişisel yaklaşımlarını geliştirmek ve keşif, yaklaşık maliyet uygulamaları ve teknikleri hakkında bilgilerini arttırmak hedeflenir.

İçerik:

 • Restorasyonu yapılacak eserin tanımlanması
 • Birim fiyatlar ve yeni fiyat analizlerinin tespit edilmesi
 • Metrajların hazırlanması ve pratik metraj uygulamaları
 • Restorasyon uygulaması öncesi yaklaşık maliyetin hazırlanması
 • Yaklaşık maliyet örnekleri
 • Hazırlık aşamasında karşılaşılan sorunlar ve çözümler
 • Katılımcıların konu ile ilgili soruları ve cevaplar

 

Süre: 3 gün

Tarih: 2 – 4 Aralık 2015 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma alanında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: İsmail ÖNEL, Restorasyon Uzmanı

1970 Silivri – İstanbul doğumlu olan İsmail ÖNEL, İstanbul Yapı Meslek Lisesi Restorasyon Bölümü  ve Trakya Üniversitesi E.M.Y.O. Restorasyon Bölümü mezunudur.  Şehzade Mehmet Camisi, Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, Rüstem Paşa Camisi, Kılıç Ali Paşa Camisi, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camisi, Süleymaniye Camisi, Bursa Ulu Cami, Nuruosmaniye Camisi gibi 150 den fazla tarihi eserin restorasyon uygulamasında çalışmıştır. Halen birçok şantiyede uygulama işlerine devam etmektedir.

 

 

 

KIRSAL KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM // YILDIRAY LİSE 9 – 11 ARALIK 2015

KIRSAL KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM

 

Programın amacı: Kırsal kalkınmanın en önemli araçlarından biri olan sürdürülebilir turizmin planlama, uygulama ve yönetişim modelini geliştirmek; bölgeye özgü yöntemlerle planlama ve uygulamaların yapılmasını sağlayarak, sürdürülebilir turizm çalışmalarının niteliğini artırmak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu eğitim programında katılımcılar; Sürdürülebilir turizm kavramını kavrayacak, kırsal kalkınmada sürdürülebilir turizm yaklaşımını geliştirecek; sürdürülebilir turizm planlama ve uygulama sürecini tasarlayarak, yönetişim modelleri geliştireceklerdir.

 

İçerik:

 • “Sürdürülebilir turizm” nedir?
 • Kırsal kalkınma ve sürdürülebilir turizm ilişkisi
 • Türkiye’den sürdürülebilir turizm uygulama örnekleri
 • Dünyadan sürdürülebilir turizm uygulama örnekleri
 • Sürdürülebilir turizm planlaması
 • Sürdürülebilir turizmde yönetişim
 • Sürdürülebilir turizm planlama atölyesi

 

Süre: 3 gün

Tarih: 9 – 11 Aralık 2015 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kalkınma ve turizm konularında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma alanında çalışan teknik uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

 

Eğitmen Yıldıray LİSE, Uzman Biyolog

1997 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü ve 2000 yılı aynı bölümün yüksek lisans programı mezunu olan Yıldıray Lise, 2002 yılından itibaren sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve özel sektörde doğa koruma, korunan alan planlaması, sürdürülebilir turizm ve ekoturizm konularında uluslararası ve ulusal birçok proje yürütmüştür. Bu projeler kapsamında sürdürülebilir turizm ve ekoturizm planları hazırlamış, başarılı uygulamalar yapmıştır. Yürüttüğü projeler ulusal ve uluslararası ödüller almıştır. Lise, 2009 yılından beri Dünya Koruma Birliği (IUCN) Korunan Alanlar Dünya Komisyonu üyesidir. Ayrıca, bu komisyonun “Turizm ve Korunan Alanlar Uzman Grubu” üyesidir. 2006 yılından beri UNESCO Türkiye Milli Komisyonu İnsan ve Biyoküre (MAB) Komitesi üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

 

RESTORASYON İŞLERİNDE HAKEDİŞ UYGULAMALARI // İSMAİL ÖNEL 16 – 18 ARALIK 2015

RESTORASYON İŞLERİNDE HAKEDİŞ UYGULAMALARI

Programın amacı: Restorasyon işlerinin vazgeçilmez öğelerinden olan hakediş uygulamalarında karşılaşılan zorluklar, hakediş hazırlanması ve iyi bir hakedişte olması gereken özelliklerin katılımcılara aktarılması.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların restorasyon uygulaması sırasında yapılan hakedişlerde karşılaşılan zorluklar,  uygulama hataları ve doğru uygulama teknikleri ile ilgili kişisel yaklaşımlarını geliştirmek ve hakediş uygulamaları hakkında bilgilerini arttırmak hedeflenir.

İçerik:

 • Yapılan işe göre birim fiyatların ve yeni fiyat analizlerinin tespit edilmesi
 • Metrajların hazırlanması ve pratik metraj uygulamaları
 • Hakediş yapılması
 • Hakediş örnekleri
 • Hakediş hazırlığında karşılaşılan sorunlar ve çözümler
 • Katılımcıların konu ile ilgili soruları ve cevaplar

 

Süre: 3 gün

Tarih: 16 – 18 Aralık 2015 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma alanında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

 

Eğitmen: İsmail ÖNEL, Restorasyon Uzmanı

1970 Silivri – İstanbul doğumlu olan İsmail ÖNEL, İstanbul Yapı Meslek Lisesi Restorasyon Bölümü  ve Trakya Üniversitesi E.M.Y.O. Restorasyon Bölümü mezunudur.  Şehzade Mehmet Camisi, Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, Rüstem Paşa Camisi, Kılıç Ali Paşa Camisi, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camisi, Süleymaniye Camisi, Bursa Ulu Cami, Nuruosmaniye Camisi gibi 150 den fazla tarihi eserin restorasyon uygulamasında çalışmıştır. Halen birçok şantiyede uygulama işlerine devam etmektedir.

 

 

TARİHİ YAPILARDA İŞLEVLENDİRME SORUNLARI VE YÖNTEMLERİ/ TARİHİ YAPI – YENİ YAPI İLİŞKİSİ // METİN KESKİN 16 – 18 ARALIK 2015

TARİHİ YAPILARDA İŞLEVLENDİRME SORUNLARI VE YÖNTEMLERİ

TARİHİ YAPI – YENİ YAPI İLİŞKİSİ

 

Programın amacı: Kültürel miras niteliği taşıyan farklı ölçeklerdeki yapıların günümüz koşullarına göre yeniden değerlendirilmesini, işlevlendirilmesini, tarihsel çevrenin koruma/kullanım dengesi gözetilerek güncel kent yaşamına katılmasını sağlayacak yeni yaklaşımları belirlemek. Bu çerçevede tarihi yapılar yanında yapılacak yeni yapıların niteliklerini, tasarım sürecini ve çevresel etkilerini tartışmak.

 

Katılımcıya kazandırdıkları: Tarihsel – kültürel mirasın korunmasında ve geleceğe aktarılmasında yapıların işlevlendirilerek yaşatılmasının önemini kavramak; kentlerindeki koruma projelerini işlevlendirme ilke ve yöntemleri doğrultusunda değerlendirebilmek ve uygulayabilmek; tarihi çevrede eski ve yeni yapıların birlikteliğine dair tasarım anlayışı geliştirmek.

 

İçerik:

 • Örnek yapıların mevcut durum analizini oluşturma yöntemleri
 • Kültürel miras kapsamındaki yapıların ve çevrenin yeniden işlevlendirilmesi
 • Doğru işleve yönelik yöntemlerin belirlenmesi
 • Kültürel miras kapsamındaki yapıların yeni yapılarla veya yapısal eklemelerle ilişkisine yönelik tasarım yöntemleri
 • Türkiye ve dünyadan örnekler üzerinden değerlendirme
 • Koruma amaçlı imar planlarıyla uyumlu koruma ve işlevlendirme projeleri geliştirmek
 • Alan ziyareti

Süre: 3 gün

Tarih: 16 – 18 Aralık 2015 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen Y. Metin KESKİN, Y. Mimar

1958 yılında İstanbul’da doğan Y. Metin Keskin, İstanbul Erkek Lisesi’ndeki ortaöğretiminin ardından Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu’nda lisans ve Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Rölöve ve Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı.

ÇEKÜL önderliğinde Sivas’ta yürütülen çalışmalarda, Selçuklu Parkı Projesi, Buruciye Medresesi, İzzeddin Keykavus Şifahiye Medresesi, Sivas Hükümet Konağı, Ziya Bey Kütüphanesi projelerini gerçekleştirdi, bu kapsamda Sanat Okulu, Sivas Arkeoloji Müzesi’ne dönüştürüldü. Uygulamaya geçen projeleri arasında bulunan Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Projesi (Eski Süvari Kışlası Binası), Topkapı Sarayı Eski Karakol, Kars Aynalı Köşk, gibi yapılarla birlikte, değişik ölçeklerde çok sayıda yeni yapı ve restorasyon projesini tamamladı.

ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu üyesi olan Keskin, kendi atölyesinde serbest mimar olarak çalışmalarını sürdürürken, mimarlıkla ilgili kitap ve dergiler için suluboya ve desenleriyle Anadolu kentlerinin kültürel mirasını resimlemekte ve fotoğraflamaktadır.

 

 

KORUMA ÇALIŞMALARINDA KENTLİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ // HAMDİ ÖZGAN 23 – 25 ARALIK 2015

KORUMA ÇALIŞMALARINDA KENTLİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

Programın amacı: Koruma süreçleri; mülk ve hak sahipleri, kiracılar, esnaf gibi birçok farklı paydaşı içerir. Paydaşlar arasında sağlıklı iletişimin kurulması bu sürecin doğru yönetilmesi için çok önemlidir. Koruma Çalışmalarında Kentli İlişkileri Yönetimi eğitim programı, koruma süreçlerinde yer alan uzmanların, farklı paydaşlarla ilişkileri sırasında deneyimledikleri zorlukları aşmak için iletişim, müzakere ve çatışma yönetimi gibi konularda katılımcıların kapasitesini geliştirmeyi ve güçlendirmeyi amaçlar.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu eğitim programı sonunda katılımcılar;  Koruma sürecinde önüne çıkabilecek sorun veya farklı seçenekleri öngörebilme, Paydaşların güvenini kazanma, Ortak bir yol bulma ve işbirliği yaratma, Zor durumlarda başarılı bir şekilde müzakere etme, Farklılıkları olabilecek en kolay biçimde ele alma, Şartlara uygun farklı plan ve stratejiler geliştirme, Çatışma yönetimi, Çatışma yaratacak durumları önceden görebilme, Anlaşmazlıkları adaletle çözümleme ve zor anlaşmaları yönetme, Çelişkili durumlarda esnek ve uyumlanabilir olma, Başkalarını ezmeden kendini ifade edilme ile ilgili bilgi ve becerileri kazanacaklardır.

İçerik:

 • Koruma çalışmalarında müzakere süreci
 • Koruma çalışmalarında müzakereye neden ihtiyaç duyarız?
 • Müzakere sürecini belirleyen faktörler
 • Müzakere sürecine hazırlık
 • Taktikler
 • Müzakerede izlenmesi gereken adımlar
 • Kilit Unsurlar
 • Müzakere ortamı ve gücün önemi
 • Müzakere sonuçlarının bir araya getirilmesi ve hareket planı
 • Koruma çalışmalarında çatışma süreci
 • Çatışma yönetimi tarzları
 • Çatışmada davranış tercihleri
 • Vaka çalışmaları

 

Süre: 3 gün

Tarih: 23 – 25 Aralık 2015 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma alanında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

 

Eğitmen: Hamdi ÖZGAN, Yönetici Danışmanı

Marmara Üniversitesi Teknik Eğitimi Fakültesi mezunu olan Özgan, aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü Teknoloji Eğitimi Bölümü’nde yüksek lisans yaparak akademik kariyerine devam etti. Metropolitan College of Newyork’da Eğitim Yönetimi ile ilgili workshoplara katıldı ve aynı süre içerisinde “Homeschooling” ile ilgili araştırmalar gerçekleştirdi. 2007 yılında Uluslararası Koçluk Federasyonu’ndan (ICF) akredite, Institute for Life Coach Training (ILCT)’den temel ve İleri Düzey Koçluk eğitimlerine katıldı.

Samsung Türkiye ve PSA Peugeot Citroen Finansman A.Ş. de Eğitim Yöneticisi olarak çalıştı. Çalıştığı her iki kurumda da eğitim birimlerinin kurulmasından, bayi teşkilatının bilgi, beceri ve yetkinliklerinin artırılmasına kadar olan tüm süreçte işi yöneten ve uygulayan olarak görev aldı. Management Center Türkiye (MCT Danışmanlık)’ de   Müşteri Çözümleri Yöneticisi olarak çalıştı. Danışmanlık ve koçluk hizmetleri verdi.

İlgi alanları: 1994 yılında  bu yana Folklor Kurumu üyesi olan Özgan aynı zamanda hem eğitmenlik hem de ulusal ve uluslararası organizasyonlarda organizatör olarak  aktif rol almaktadır. 2002 yılından beri Yaratıcı Drama Liderlik programları ile ilgilenmekte.

 

 

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı 

Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul  Tel: 0 212 323 31 32 

Bilgi için: Figen Tokgöz – akademi@cekulvakfi.org.tr  Tel: 0 534 540 28 20

 

 

Taşınma sürecinde olduğumuz için 24 Ekim 2023 tarihinden başlayarak Tarihi Kentler Birliği Eğitimleri hakkında bilgi almak, eğitimlere kayıt olmak için 0 542 298 90 91 numaralı telefonu ve akademi@cekulvakfi.org.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz